giongkiengiang.comGiống chuối

Chuối Nam Mỹ

 

Các sản phẩm có liên quan:

giongkiengiang.comChuối Nam Mỹ nuôi cấy mô
giongkiengiang.comChuối Nam Mỹ
giongkiengiang.comChuối Nam Mỹ
giongkiengiang.comChuối Nam Mỹ
giongkiengiang.comChuối Nam Mỹ

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 077381 2553 - 077381 3147 - 077381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com