giongkiengiang.comGiống Lúa

GKG 8


- Thời gian sinh trưởng: 90 – 95 ngày

- Chiều cao cây: 95 – 105 cm

- Độ cứng cây: cứng cây

- Tiềm năng năng suất:

          + Vụ Đông Xuân: 7 – 9 tấn/ha

           + Vụ Hè Thu: 6 – 7 tấn/ha     

           + Vụ lúa tôm: 6,5 – 8 tấn/ha

- Phẩm chất gạo : Gạo dài, trong, ngon cơm

     - Một số đặc tính khác: đẻ nhánh mạnh, bông chùm, dạng hình đẹp, chống chịu phèn khá.
 

Các sản phẩm có liên quan:

giongkiengiang.comOM 5451
giongkiengiang.comGKG 12
giongkiengiang.comOM 7347
giongkiengiang.comGKG 9
giongkiengiang.comGKG 1
giongkiengiang.comGKG 5
giongkiengiang.comGKG 14
giongkiengiang.comGKG 15
giongkiengiang.comOM 5451
giongkiengiang.comOM 9921
giongkiengiang.comOM 9577
giongkiengiang.comJASMINE 85
giongkiengiang.comOM 6976
giongkiengiang.comOM 2517
giongkiengiang.comOM 4900
giongkiengiang.comOM 5954
giongkiengiang.comOM 6162

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com