Nội dung

Giới thiệu đặc tính một số giống lúa có triển vọng cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang _KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/1/2015 8:56:22 AM)

Để sản xuất lúa vụ Hè thu 2015 đạt được hiệu quả cao, Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang đã khuyến cáo cơ cấu giống thích hợp cho từng vùng sinh thái khác nhau trong tỉnh. Trong đó, có một số giống mới được đánh giá cao tại các điểm khảo nghiệm sản xuất tại các huyện mới được bổ sung vào cơ cấu giống.

Nhằm giúp bà con nông dân sản xuất lúa đạt hiệu quả cao, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đặc tính một số giống lúa có triển vọng cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang cụ thể như sau:

-  Nhóm giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 90  - 95 ngày bao gồm:

* Giống GKG5

+ Nguồn gốc: OM 5490/OM 6162, do Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang chọn tạo.

+ Đặc tính giống: Giống GKG5 có thời gian sinh trưởng (TGST) 90 - 95 ngày, chiều cao cây 95 – 105cm, cứng cây, chống chịu khá đối với rầy nây, đạo ôn, năng suất cao (vụ đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha), cứng cây, ít đỗ ngã, đẻ nhánh khỏe, dạng hình gọn, thích nghi rộng, hạt gạo thon dài (7,13mm), tỉ lệ bạc bụng trong khoảng 1,4 – 2,3%, mềm cơm (hàm lượng amylose 22,5%, độ bền gel 69,8mm), đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Khi canh tác cần chú ý: Bón phân cân đối, thăm đồng thường xuyên để phát hiện, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

* Giống GKG8:

+ Nguồn gốc: tổ hợp lai OM5472/Lúa Dài Thái Lan do Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang chọn tạo.

+ Đặc tính giống:  Giống GKG8 có TGST 90-95 ngày, chiều cao cây 95 – 105cm, cứng cây, hơi kháng rầy nâu và đạo ôn, thích nghi rộng, chịu phèn khá, năng suất cao (vụ Đông xuân 7-8 tấn/ha; Hè thu 5-7 tấn/ha), hạt gạo hạt gạo dài (7,37mm), tỉ lệ bạc bụng 0,4%, mềm cơm (hàm lượng amylose 16,9%, độ bền gel 80mm), đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá.

+ Khi canh tác cần chú ý: bón phân cân đối, thăm đồng thường xuyên, phòng trừ dịch hại tổng hợp kịp thời.

* Giống GKG9:

+ Nguồn gốc: tổ hợp lai OM5472/Lúa Dài Thái Lan do Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang chọn tạo.

+ Đặc tính giống:  Giống có TGST 90-95 ngày, chiều cao cây 95 – 105cm, hơi kháng rầy nâu, nhiễm nhẹ với bệnh đạo ôn giai đoạn đẻ nhánh, thích nghi rộng, chịu phèn, mặn khá, năng suất cao (vụ Đông xuân 7-9 tấn/ha; Hè thu và Thu đông 6-7 tấn/ha), hạt gạo dài khoảng 7,00mm, tỉ lệ bạc bụng trong khoảng 3 - 4%, hàm lượng amylose 23,6%, độ bền gel 48,2mm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, dạng hình đẹp, gọn, đẻ nhánh mạnh, bông chùm, rất nhiều bông con.

+ Khi canh tác cần chú ý: Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ bệnh cháy lá giai đoạn đẻ nhánh, trong canh tác nên lưu ý bón phân cân đối. Nếu phát hiện vết bệnh đạo ôn đạt ngưỡng phòng trừ cần phun thuốc phòng ngừa bệnh đạo ôn.

- Nhóm giống lúa có thời gian sinh trưởng từ trên 95 - 100 ngày bao gồm:

* Giống OM9577:

+ Nguồn gốc: được chọn từ tổ hợp lai OM 6976/OM 5472 do Viện lúa ĐBSCL chọn tạo.

+ Đặc tính giống: Giống OM9577 có TGST 95-100 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, chống chịu rầy nâu, đạo ôn, đẻ nhánh mạnh, chịu phèn, mặn khá, bông to, chùm, thích nghi rộng, năng suất cao (vụ đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha), hạt gạo dài (7,10 – 7,15mm), tỉ lệ bạc bụng 3%, hàm lượng amylose 24 - 25%, độ bền gel 45 - 47mm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Khi canh tác cần chú ý: phòng ngừa đạo ôn cổ bông, bệnh than vàng vào giai đoạn đòng-trổ. Bên cạnh đó cần thăm đồng thường xuyên, áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp, phòng trừ dịch hại tổng hợp bằng phương pháp IPM, bón phân cân đối, hợp lý, tránh bón dư thừa phân vào giai đoạn cuối.

* Giống OM9921:

+ Nguồn gốc: được chọn từ tổ hợp lai OM2517/Rồng Xanh//LD Thái Lan do Viện lúa ĐBSCL hợp tác với Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang lai tạo, chọn lọc.

+ Đặc tính giống: Giống OM9921 có TGST 95-100 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, chống chịu rầy nâu, chịu mặn khá, thích nghi rộng, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, bông chùm, năng suất khá cao (vụ đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha), hạt gạo thon dài (6,99mm), hạt gạo trong, thơm, ngon cơm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Khi canh tác cần chú ý: giống OM9921 hơi nhiễm bệnh cháy lá, nên khi canh tác cần chú ý thăm đồng thường xuyên, áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp, bón phân cân đối, hợp lý, không nên bón nhiều phân đạm, phòng trừ dịch hại tổng hợp theo IPM.

* Giống OM9915

+ Nguồn gốc: được chọn từ tổ hợp lai OM5637/Nàng thơm chợ Đào do Viện lúa ĐBSCL hợp tác với Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang lai tạo, chọn lọc.

+ Đặc tính giống: Giống OM9915 có TGST 95-100 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, chống chịu rầy nâu, chịu phèn, mặn khá, thích nghi rộng, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, bông chùm, năng suất khá cao (vụ đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha) hạt gạo thon dài (6,92mm), tỉ lệ bạc bụng trong khoảng 3 - 4%, hạt gạo trong, thơm nhẹ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Khi canh tác cần chú ý: giống OM9915 hơi nhiễm bệnh cháy lá giai đoạn đầu, nên cần chú ý thăm đồng thường xuyên, áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp, bón phân cân đối, hợp lý, không nên bón nhiều phân đạm, phòng trừ dịch hại tổng hợp theo IPM.

* Giống OM9916

+ Nguồn gốc: được chọn từ tổ hợp lai OM5930/Pokkali do Viện lúa ĐBSCL hợp tác với Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang cùng lai tạo.

+ Đặc tính giống: Giống OM9916có TGST 95-100 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, chống chịu rầy nâu, đạo ôn,  chịu phèn, mặn khá, thích nghi rộng, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, bông chùm, năng suất khá cao (vụ đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha), hạt gạo thon dài (6,97mm), tỉ lệ bạc bụng trong khoảng 3 - 4%, hạt gạo trong, mềm cơm, dẻo thơm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Khi canh tác cần chú ý: thăm đồng thường xuyên, áp dụng biện pháp canh tác tổng hợp, bón phân cân đối, hợp lý, phòng trừ dịch hại tổng hợp thep IPM.

* Giống OM9918

+ Nguồn gốc: được chọn từ tổ hợp lai OM2517/Ngọc Nữ Đông Hòa do Viện lúa ĐBSCL hợp tác với Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang lai tạo, chọn lọc.

+ Đặc tính giống: Giống có TGST 95-100 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, chống chịu rầy nâu, đạo ôn,  chịu phèn, mặn khá, thích nghi rộng, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, năng suất khá cao (vụ đông xuân 7-8 tấn/ha, hè thu 5-7 tấn/ha), hạt gạo thon dài (7,22mm), tỉ lệ bạc bụng 3,5%, mềm cơm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Khi canh tác cần chú ý: thăm đồng thường xuyên, bón phân cân đối, hợp lý, phòng trừ dịch hại kịp thời.

Trên đây là đặc tính một số giống lúa có triển vọng cho sản xuất vụ Hè thu 2015 để bà con nông dân tham khảo, tùy theo từng vùng mà lựa chọn giống phù hợp với điều kiện đất đai tại gia đình. 

Chúc bà con có một vụ sản xuất được mùa, bội thu !

đặc tính giống lúa triển vọng, Đông xuân 2014 - 2015
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

02 giống lúa thuần GKG5 và GKG24 chính thức được lưu hành tại Đồng bằng sông Cửu Long_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/14/2020 8:20:43 AM)
Khuyến cáo lịch gieo sạ lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/27/2020 9:17:01 AM)
Kiến vương Oryctes rhinoceros Linne đối tượng gây hại dừa, khó phòng trừ (5/5/2020 8:14:26 AM)
Chú ý phòng trị bệnh thối đọt dừa do nấm Phytophthora palmivora gây ra (4/8/2020 4:08:04 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu đông 2019 và vụ Mùa 2019 - 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:26:20 AM)
Lịch thời vụ sản xuất lúa Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2019 8:57:30 AM)
Tiềm năng ứng dụng của công nghệ protein trong nghiên cứu tính chống chịu stress phi sinh học ở cây trồng_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/28/2018 5:53:38 PM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang cung ứng giống cây ăn trái và hoa kiểng các loại_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/24/2018 5:09:41 PM)
Thu thập, lưu giữ, bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (10/13/2017 9:54:20 AM)
Một số lưu ý trong trồng và chăm sóc cây tiêu ở tỉnh Kiên Giang_ThS. LÂM THỊ KIM CHUNG (8/18/2017 4:26:04 PM)
Tiềm năng nhân giống in-vitro cây hồ tiêu (Piper Nigrum)_CN. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (6/19/2017 4:38:57 PM)
Tiềm năng ứng dụng nhân giống in-vitro trong sản xuất nguồn dược liệu Đinh lăng (Polyscias fruticosa)_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/12/2017 3:49:56 PM)
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC LAN Cattleya labiata NUÔI CẤY MÔ_CN. TRẦN THỊ KIM KHUÊ (11/30/2016 4:37:51 PM)
Giống lúa thuần GKG9 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới_ CN. TRẦN THỊ THÙY TIÊN (10/31/2016 9:49:58 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng- Ks. PHẠM DUY THIÊM (7/20/2016 10:29:09 AM)
Kỹ thuật nhân giống In-Vitro hoa lan bằng hạt _Ks.LÊ THỊ KIM NGÂN (5/31/2016 10:33:30 AM)
Kết quả Khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông Xuân 2015 – 2016- Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN. (5/11/2016 3:51:46 PM)
Biện pháp kỹ thuật hạn chế sự rụng trái trên cây sầu riêng_Ks.TRẦN HỮU NGHỊ (4/26/2016 9:30:08 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 9:50:38 AM)
Kết quả bước đầu ứng dụng marker phân tử trong công tác chọn tạo giống lúa mới tại Kiên Giang _Th.S- NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (3/23/2016 11:16:52 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa vụ Đông xuân 2015 - 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:36:43 AM)
Phòng trừ một số bệnh hại trên cây bưởi trong mùa mưa_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/24/2015 9:02:08 AM)
Kỹ thuật cần lưu ý trong trồng và chăm sóc giống chuối già Nam Mỹ_KS. TRẦN QUANG TẤN (7/18/2015 9:05:39 AM)
Ứng dụng các thành tựu Công nghệ Sinh học trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giống lúa_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (7/14/2015 2:39:08 PM)
Củng cố công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giống lúa _TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (5/26/2015 2:55:03 PM)
Vai trò của phân hữu cơ vi sinh đối với đất vườn trồng cây sầu riêng_CN. VŨ THỊ PHƯỢNG (10/29/2014 7:35:40 AM)
Biện pháp khắc phục sự suy kiệt trên vườn cây sầu riêng_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (9/11/2014 8:23:35 AM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý để hạn chế ngộ độc hữu cơ đối với ruộng lúa Thu Đông_KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (8/5/2014 5:05:20 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên đất phèn và xử lý ngộ độc phèn trong ruộng lúa vụ Hè Thu _ KS. NGUYỄN THỊ LAN (7/4/2014 8:20:04 AM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2014 tại tỉnh Kiên Giang và một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng của từng giống_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (5/21/2014 8:42:09 AM)
Một số loài hoa kiểng được ưa chuộng trong ngày Tết _ CN. TRẦN QUANG TẤN (12/31/2013 10:08:27 AM)
Triệu chứng thiếu nguyên tố Boron trên cây dừa và biện pháp khắc phục - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/10/2013 8:19:37 AM)
Cây trồng biến đổi gen - Những thuận lợi và thách thức - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (12/1/2012 10:44:21 AM)
Tác nhân gây hại và biện pháp phòng trừ bệnh loét trên cây bưởi - KS. NGUYỄN VŨ THÁI SƠN (11/26/2012 10:51:01 AM)
Áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật trong sản xuất một số loại hoa kiểng có giá trị kinh tế cao - CN. TRẦN QUANG TẤN (10/24/2012 4:14:36 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kiến thiết cơ bản - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/29/2012 9:34:32 AM)
Nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô, một giải pháp cho nghề trồng chuối xuất khẩu hiện nay - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/22/2012 8:26:37 AM)
Đánh giá cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2012 và đề xuất cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 2012-2013 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (9/11/2012 9:05:07 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống xác nhận vụ hè thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (8/31/2012 3:41:16 PM)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cacao - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (5/3/2012 2:57:27 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống lúa cấp xác nhận vụ đông xuân 2011-2012 tỉnh Kiên Giang - TS Nguyễn Trung Tiền (3/25/2012 3:34:12 PM)
Kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa dứa và dừa xiêm xanh - Ths. LÊ HỮU TOÀN (12/15/2011 3:30:09 PM)
Sản xuất và cung ứng giống năm 2012 - Thời cơ và những thách thức- TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (12/11/2011 2:43:51 PM)
Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau khi thu hoạch - Ks. Nguyễn Vũ Thái Sơn (10/26/2011 3:00:08 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa chuông từ cây giống nuôi cấy mô (10/20/2011 1:46:59 PM)
Bệnh thối gốc chảy mủ, thối trái cây sầu riêng (10/12/2011 2:21:27 PM)
Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ rầy nâu hại lúa - Ks. HOÀNG THỊ MINH THANH (9/22/2011 2:19:06 PM)
Cho sầu riêng ra trái mùa nghịch (7/7/2011 8:25:16 AM)
Trồng chuối xiêm năng suất cao (7/5/2011 8:02:20 AM)
Dừa dứa: Cây cho hiệu quả kinh tế cao - Ths.Lê Hữu Toàn (6/25/2011 7:50:30 AM)
Nghiên cứu giống lúa đối phó biến đổi khí hậu – TS Nguyễn Trung Tiền (6/10/2011 2:49:37 PM)
Kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam sành (6/1/2011 2:23:52 PM)
Chuối … lên hương (6/1/2011 10:18:18 AM)
GKG1 cùng với OM 5451 sẽ thay dần giống IR 50404 (5/9/2011 11:25:59 AM)
Hợp tác chia sẻ bản quyền giống lúa mới (5/1/2011 5:58:37 PM)
Chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống lúa giai đoạn 2011 và hướng đến 2015 (4/17/2011 1:07:34 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P2) (4/15/2011 9:08:38 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P1) (4/15/2011 9:06:26 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com