Nội dung

Kết quả thực hiện các chương trình sản xuất giống cây trồng vật nuôi 06 tháng đầu năm 2014 _ ThS. LÊ HỮU TOÀN (5/29/2014 4:23:50 PM)

Để đáp ứng nhu cầu giống cho sản xuất của tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Giống NLNN đã tập trung công tác nghiên cứu, khảo nghiệm và tuyển chọn những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

(1). Chương trình khảo nghiệm, sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng (SNC) và kiểm nghiệm giống cây trồng – vật nuôi

* Khảo nghiệm cơ bản:

Vụ Đông Xuân 2013-2014, đơn vị đã triển khai thực hiện 67 giống (2 bộ) tại 2 trại giống Tân Hiệp và Mỹ Lâm, kết quả đánh giá đã chọn được 9 giống có phẩm chất tốt, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá. Hiện tại, Trung Tâm đã chọn ra 03 giống đưa ra khảo nghiệm sản xuất trong vụ Hè thu 2014 là giống GKG5, OM20, OM9582. Vụ Hè Thu 2014 đơn vị triển khai thực hiện 88 giống (4 bộ) tại 03 trại giống lúa: Tân Hiệp thực hiện 02 bộ (bộ A1, A2), Mỹ Lâm thực hiện 01 bộ (bộ A1),  Hòn Đất thực hiện 01 bộ (bộ giống chịu phèn và chịu mặn).

* Sản xuất lúa siêu nguyên chủng

Vụ Đông Xuân 2013-2014: Thực hiện sản xuất thế hệ G1: gồm 7 giống tại 03 trại: Tân Hiệp, Mỹ Lâm, Minh Lương. Kết quả sau khi phân tích các tính trạng đã chọn 67 dòng/7 giống (tương đương 10 dòng/giống). Thế hệ G2: sản xuất 4,3 ha (6 giống) tại 03 trại: Tân Hiệp, Mỹ Lâm, Minh Lương. Kết quả sản lượng thu được 18.935 kg hạt giống cấp siêu nguyên chủng. Vụ Hè Thu 2014, triển khai thực hiện sản xuất vụ G0: 04 giống; G1: 10 giống; G2: 08 giống, thực hiện trên 3 trại Tân Hiệp, Mỹ Lâm, Minh Lương. Các giống sản xuất gồm: GKG12, GKG14, GKG24, GKG25, GKG5, OM5451, GKG8, GKG9, OM4900, OM5954, OM7347, OM6976, OM9921,  OM9577 và OM9915.

* Kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng – vật nuôi

Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm định đồng ruộng 428,98 ha, kiểm nghiệm 155 mẫu lúa giống, khối lượng lúa kiểm nghiệm là 1.858,5 tấn đạt các cấp nguyên chủng (NC) và xác nhận 1 (XN1). Sản phẩm đưa ra cung ứng đạt kết quả tốt, được khách hàng trong và ngoài Tỉnh ưa chuộng và tin dùng. Bên cạnh đó, kiểm định 6.731 cây dừa dứa giống, bò giống: 12 con và kiểm định 389 con heo, 3.200 con gà giống.

(2). Chương trình sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng

Vụ Đông Xuân 2013-2014, đơn vị sản xuất lúa nguyên chủng với diện tích trên 162 ha tại 05 trại giống lúa: Tân Hiệp, Minh Lương, Mỹ Lâm, Hòn Đất và Bình Giang, gồm các giống lúa có năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chống chịu sâu bệnh khá như: GKG1, OM2517, OM5451, GKG8, GKG9, OM10424, OM6976, OM9577, OM4900, OM7347, OM9921, Jasmine 85, …năng suất trung bình sau khi làm sạch nhập kho tại các trại đạt 6,09 tấn, lượng giống đạt cấp nguyên chủng 614 tấn đáp ứng lượng giống lúa cấp nguyên chủng cho mạng lưới nhân giống cấp xác nhận 1, và phục vụ cho nông dân sản xuất. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức 02 cuộc hội thảo đánh giá giống tại 2 trại Tân Hiệp, Mỹ Lâm với hơn 250 đại biểu tham dự, qua hội thảo nông dân đánh giá cao các giống GKG5, GKG8, GKG9, OM9577, OM9921, OM5451, OM10424. Vụ Hè Thu 2014, đơn vị triển khai sản xuất lúa nguyên chủng tại 5 trại trên với diện tích 168 ha, hiện một số trại cấy hoàn tất, lúa giai đoạn đẻ nhánh, phát triển tốt, các trại còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để xuống giống theo lịch gieo sạ của địa phương.

                (3). Chương trình khảo nghiệm sản xuất và nhân giống lúa xác nhận tại các huyện

                Được thực hiện trên địa bàn các huyện trong tỉnh, tập trung tại các huyện Tân Hiệp, Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng.

* Khảo nghiệm sản xuất:

Vụ Đông Xuân 2013-2014, thực hiện 11 điểm/11 huyện với 01 bộ giống/điểm gồm các giống có năng suất cao, thích nghi rộng như: GKG5, GKG8, GKG9, GKG12, OM9918, OM9921, OM9577, OM2517, OM10424, năng suất trung bình các giống đạt 6,35-7,17 tấn/ha. Tổ chức 06 cuộc hội thảo đầu bờ tại các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, An Biên, Hòn Đất, Giang Thành và đã được nông dân đánh giá cao các giống GKG9, GKG8, GKG5, GKG12, OM9921, OM9577, OM10424.

Vụ Hè Thu 2014, triển khai 11 điểm KNSX tại các huyện, đã gieo sạ 4 bộ tại các huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Rạch Giá, Giồng Riềng lúa giai đoạn mạ -  làm đòng, phát triển tốt.

               * Nhân giống lúa cấp xác nhận 1:

               Vụ Đông Xuân 2013-2014, diện tích nhân giống 3.039,5 ha, năng suất trung bình đạt 6,81 – 8,08 tấn/ha, các giống đạt năng suất cao Jasmine85; OM9921, OM9577, GKG9, OM6976, số lượng giống đạt cấp xác nhận được bà con trao đổi khoảng 14.600 tấn, đáp ứng 45% nhu cầu giống cho vụ tiếp theo.

               Vụ Hè Thu 2014, triển khai 2.300 ha với diện tích đã gieo sạ 1.124 ha, lúa đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh 455 ha, giai đoạn đòng – trổ 269ha, lúa phát triển tốt. Đồng thời, đã tổ chức tập huấn QTKT sản xuất lúa giống cấp XN1 được 12 lớp tại các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Gò Quao, Hòn Đất, TP. Rạch Giá.

(4). Chương trình chọn tạo giống mới

Trung tâm Giống đã được công nhận sản xuất thử 02 giống lúa (GKG8, GKG9) và gởi khảo nghiệm quốc gia 04 giống lúa (GKG4, GKG5, GKG12, GKG14). Và đã sản xuất được 14.000 cây chuối giống các loại bằng phương pháp nuôi cấy mô gồm Nam Mỹ, Tiêu Hồng, LaBa, Xiêm Trắng, …

(5). Chương trình sản xuất cây ăn trái

Trong 06 tháng đầu năm 2014, các trại giống tập trung chăm sóc, trồng dặm, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và bón phân cho các loại cây trồng, trong đó đã trồng dặm 122 cây dừa Dứa, 95 cây sầu riêng, giâm ươm trên 29.000 trái dừa giống cho sản xuất.

               (6). Chương trình sản xuất heo và bò giống:

               - Sản xuất heo giống: Tổng đàn heo giống cấp ông bà hiện tại là 202 con, tỷ lệ heo cái hậu bị nhập về để lại làm giống đạt 98%, đẻ được 91 bầy với tổng số heo con sinh ra là 852 con, trung bình 9,4 con/bầy, heo con phát triển bình thường.

               - Sản xuất bò giống: Tổng đàn hiện nay 99 con, trong đó bò đang nuôi tại trại U Minh Thượng là 55 con và nuôi hợp tác ngoài dân 44 con, đàn bò phát triển tốt. Bê sinh ra trong 6 tháng đầu năm là 14 con, tỷ lệ sống 100%.

kết quả thực hiện chương trình sản xuất, giống cây trồng vật nuôi
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

ĐBSCL: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn (2/10/2020 9:47:53 AM)
Bản tin sâu bệnh (26/11/2019) (12/7/2019 9:20:00 AM)
Cần chủ động biện pháp đối phó vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 (9/16/2019 10:07:43 AM)
BẢN TIN SÂU BỆNH (18.6.2019) (7/3/2019 9:22:36 AM)
Dự báo khí tượng - thủy văn thời hạn mùa từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 tại khu vực tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2019 8:18:18 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng, vật nuôi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019_Ks. PHẠM DUY THIÊM (2/1/2019 10:19:07 AM)
Hội thảo khoa học “Phát triển nông nghiệp sạch, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Nông nghiệp hữu cơ Tỉnh Kiên Giang”_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/17/2018 3:04:09 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại trại giống Nông nghiệp Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:09:49 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:07:06 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng vật nuôi năm 2017_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (3/5/2018 4:01:54 PM)
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022_KS. PHẠM DUY THIÊM (11/20/2017 10:33:57 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tham gia Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2017 _ KS. PHẠM DUY THIÊM (10/7/2017 10:12:42 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia chương trình tuyên truyền về Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang_CN.TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/16/2017 11:14:58 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Thuận Hòa 1 nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2017)_CN LÊ THỊ CHINH (9/16/2017 10:48:41 AM)
Chi bộ Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2020_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/30/2017 4:01:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá vận chuyển lúa giống (3/28/2017 3:41:13 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân 2016 -2017 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (2/25/2017 10:57:35 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012-2016_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/4/2017 10:38:26 AM)
Hội đồng Khoa học cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT thông qua Báo cáo kết quả nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm 02 giống lúa mới GKG5 và GKG24_KS. PHẠM DUY THIÊM (12/14/2016 9:28:54 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2016 tại tỉnh Kiên Giang_ThS. LƯU THỊ OANH (9/14/2016 8:12:43 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư Giống nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 - KS. PHẠM DUY THIÊM (7/7/2016 5:58:19 AM)
Một số lưu ý khi khử lẫn lúa giống -Ks. LÊ VĂN MẠNH. (5/11/2016 4:13:03 PM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu và Thu đông 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 10:10:56 AM)
Dự báo cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam_ TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/16/2015 4:25:37 PM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tổ chức về nguồn tại huyện U Minh Thượng_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (8/27/2015 9:30:55 AM)
Gạo “Hương Biển Kiên Giang” đồng hành cùng chất lượng, hội nhập với thị trường_KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (6/29/2015 4:01:55 PM)
Công tác tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2015_ KS. TRẦN HỒNG CÚC (6/1/2015 9:49:51 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 tại mạng lưới nhân giống tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (4/8/2015 7:57:53 AM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2015 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (3/30/2015 9:24:03 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_ThS. LƯU THỊ OANH (3/27/2015 2:52:33 PM)
Tỉnh Kiên Giang chuẩn bị lúa giống phục vụ cho sản xuất vụ hè thu 2015_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/23/2015 9:43:39 AM)
Kiên Giang chủ động 45% lúa giống (1/31/2015 10:31:38 AM)
Hương Biển Kiên Giang - nhãn hiệu gạo chất lượng_KS. DANH NGOC HẢI (11/24/2014 8:06:39 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp xác nhận vụ Hè Thu 2014 cho nông dân hợp tác xã và tổ liên kết nhân giống_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (6/23/2014 3:31:43 PM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2014 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (2/6/2014 8:38:01 AM)
Kết quả thực hiện công tác giống nông lâm ngư nghiệp của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang năm 2013_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (12/31/2013 2:56:29 PM)
Thuốc trừ sâu sinh học (Biopesticide) - giải pháp an toàn cho nền nông nghiệp xanh _ CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (11/29/2013 8:30:12 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang đưa Trại sản xuất giống heo cấp ông bà vào hoạt động từ năm 2013 – KS. PHAN THỊ THỦY (10/10/2013 8:51:27 AM)
Giới thiệu về một số Trại Giống Nông nghiệp - những địa chỉ đáng tin cậy trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng giống cho nông dân - CN. LƯƠNG THU TRANG (9/12/2013 3:36:39 PM)
Những đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (8/23/2013 7:48:14 AM)
Ưu thế khi sử dụng sản phẩm của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang - CN. TÔ TRUNG KIÊN (7/18/2013 3:31:33 PM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 - CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (7/10/2013 2:19:19 PM)
Nuôi cấy túi phấn lúa (Anther Culture) - Một kỹ thuật hữu hiệu tạo dòng thuần đơn bội kép - CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/27/2013 8:05:09 AM)
Dự báo sâu bệnh từ ngày 20 - 27/5/2013 CỦA CỤC BVTV (5/23/2013 8:58:18 AM)
Phòng Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận chất lượng Giống Cây trồng - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/11/2012 3:11:17 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/25/2012 10:43:39 AM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/1/2012 3:21:30 PM)
Kết quả hoạt động quý I năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (6/8/2012 8:35:09 AM)
Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa (5/18/2012 9:13:49 AM)
Kết quả đánh giá giống vụ Đông xuân 2011-2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/27/2012 8:26:32 AM)
Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất cây trồng, vật nuôi (3/25/2012 10:17:08 AM)
Bình chọn giống lúa vụ đông xuân (2/24/2012 8:10:14 AM)
Vị thế mới của cây khoai lang trong nền nông nghiệp (2/17/2012 9:17:56 AM)
Kết quả hoạt động của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tháng 9 năm 2011 - Ths. LÊ HỮU TOÀN (9/22/2011 4:35:00 PM)
Nuôi tu hài trong... rổ (8/17/2011 3:22:24 PM)
Thúc đẩy chăn nuôi để giảm áp lực thị trường thực phẩm (8/11/2011 8:30:56 AM)
Nguy cơ dịch bệnh từ 80 triệu tấn chất thải (7/26/2011 8:03:48 AM)
Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn (7/12/2011 2:18:34 PM)
Chuyện chưa từng có ở ĐBSCL: "Nhái" cả cá linh non (7/12/2011 2:05:58 PM)
Xen ghép lúa chịu mặn, cá nước ngọt (7/7/2011 8:19:28 AM)
Thuốc bảo vệ thực vật giả hoành hành: Giọt nước làm tràn ly (6/24/2011 9:58:36 AM)
Nông dân U Minh: Đau đầu vì nạn ốc bươu vàng (6/23/2011 8:16:06 AM)
Giống khoai lang rau mới (6/20/2011 9:44:49 AM)
Thu nhập ổn định từ cây sơ ri (6/14/2011 4:50:50 PM)
Những vật nuôi mới lạ (6/9/2011 8:04:01 AM)
Những loại thuốc trừ sâu hữu cơ thân thiện - Duy Hùng (Phóng viên báo Nông Nghiệp) (6/6/2011 10:43:21 AM)
Hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cu Ba (6/6/2011 9:35:33 AM)
Phân bón hiệu “Máy Cày” cho vụ lúa hè thu (6/3/2011 9:20:51 AM)
Khát khao đưa cá rô đồng Việt Nam xuất ngoại (6/2/2011 2:00:51 PM)
Hướng mới trong quản lý dịch hại trên lúa (6/2/2011 10:30:58 AM)
Nhà nông tìm hiểu (6/2/2011 10:25:17 AM)
Giải cứu vùng tôm (5/30/2011 2:39:01 PM)
Gắn kết nuôi trồng với thú y thủy sản (5/30/2011 2:29:14 PM)
Dùng tuyến trùng diệt sâu bệnh - TS Nguyễn Ngọc Châu, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (5/28/2011 9:46:55 AM)
Sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản - KS. Đinh Quốc Khánh (5/27/2011 10:42:39 AM)
Câu chuyện độc quyền của một giống mía do Việt Nam lai tạo (5/27/2011 10:41:32 AM)
Cho bưởi ra trái theo ý muốn (5/27/2011 9:06:52 AM)
Những vấn đề chú ý về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011-2020 (5/26/2011 4:28:22 PM)
Nguy cơ tái phát bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa hè thu 2011- ThS.Võ Thị Hồng Thủy (5/25/2011 8:03:34 AM)
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân (5/18/2011 8:39:18 AM)
Nuôi gà khép kín, an toàn dịch bệnh - Nguyên Toàn (5/14/2011 10:30:20 AM)
Hiệu quả máy phun thuốc tự chế (5/13/2011 2:43:24 PM)
Nuôi cá lóc- nghề mới phát (5/13/2011 2:31:45 PM)
Nuôi cá lóc trong hồ xi măng (5/12/2011 2:47:02 PM)
Thuốc sinh học Bt diệt sâu thế nào? (5/8/2011 1:57:11 PM)
Hỗn hợp thuốc trừ sâu- hại nhiều hơn lợi (5/8/2011 9:06:18 AM)
Quản lý việc áp dụng dinh dưỡng cho lúa tại Philippines (5/7/2011 10:10:06 AM)
Lúa Bt năng suất cao, giảm áp lực sâu hại (5/7/2011 9:54:53 AM)
Phát hiện xác bò biển trên bãi biển Hà Tiên (4/19/2011 5:28:54 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com