Nội dung

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/14/2020 10:17:12 AM)

Căn cứ vào cơ cấu giống lúa trong sản xuất; tính chống chịu sâu bệnh của các giống trên đồng ruộng; dự báo tình hình sâu bệnh và diễn biến thủy văn, thời tiết khí hậu trong vụ Đông Xuân và nhu cầu thị trường gạo xuất khẩu, Trung tâm Giống NLNN khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang như sau:

Vụ Hè Thu 2020, tỉnh Kiên Giang đã gieo sạ với diện tích 283.284 ha, đến nay (5/10/2020) đã thu hoạch diện tích 254.045 ha, đạt 89,77% diện tích gieo trồng, năng suất bình quân cả vụ ước đạt 5,65 tấn/ha, sản lượng lúa cả vụ ước đạt 1.601.608 tấn; Vụ Thu Đông 2020, diện tích gieo sạ 90.123 ha, diện tích đã thu hoạch 56.740 ha, năng suất bình quân cả vụ ước đạt 5,60 tấn/ha, sản lượng cả vụ ước đạt 495.676 tấn. Trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, mặn xâm nhập sớm và sâu vào các cửa sông làm cho lịch xuống giống lúa Hè Thu của tỉnh kéo dài, diện tích gieo sạ ngoài lịch khuyến cáo chiếm 47,80% trong vụ Hè Thu, mưa bão kéo dài cuối vụ làm cây lúa đỗ ngã, … đã gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa của tỉnh. Bên cạnh đó, giá vật tư nông nghiệp vẫn giữ ở mức cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nông dân.

Trước những khó khăn trong sản xuất vụ Hè Thu 2020, cùng với dự báo tình hình đỉnh lũ năm 2020 trên sông Cửu Long ở mức thấp, toàn vùng không có lũ, khả năng xâm nhập mặn ở ĐBSCL có thể đến sớm và sâu vào đất liền hơn, có thể làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ Mùa và Đông Xuân 2020-2021, nhất là ở những vùng ven biển của tỉnh Kiên Giang. Để sản xuất vụ Mùa và Đông Xuân tới đạt hiệu quả tốt, một trong những biện pháp cần thiết là phải bố trí cơ cấu giống phù hợp, đáp ứng với thực tế sản xuất. Cơ cấu giống lúa gồm những giống lúa thích nghi cao cho từng vùng sinh thái, có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp, nhất là cho vùng quy hoạch sản xuất 3 vụ lúa/năm, vùng gần biển có thể bị nhiễm mặn; chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết như: phèn, mặn; cho năng suất cao; phẩm chất gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; chống chịu được với một số sâu bệnh chính như rầy nâu, bệnh đạo ôn và phải cứng cây nhằm đưa cơ giới hóa vào thu hoạch.

* Kết quả điều tra cơ cấu giống lúa trong sản xuất vụ Hè Thu 2020

Hiện nay, công tác nghiên cứu chọn tạo, chuyển giao và nhân lúa giống trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Song song đó, công tác hội thảo, thông tin, tuyên truyền về giống lúa được đẩy mạnh nên đã giúp nông dân chuyển đổi dần sang sử dụng hạt lúa giống cấp xác nhận và tương đương, gieo sạ với mật độ thưa hơn, sử dụng các giống lúa có nhiều ưu điểm hơn như:, năng suất cao, chất lượng gạo tốt, chống chịu sâu bệnh khá .... Chính vì vậy, những giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo tốt đang chiếm ưu thế và ngày càng phát triển diện tích lớn trong cơ cấu giống sản xuất của Tỉnh. Qua điều tra cơ cấu giống lúa sản xuất trong vụ Hè Thu 2020 do Trung tâm Khuyến nông thực hiện tại các huyện, cho thấy diện tích canh tác các giống lúa chất lượng cao trong vụ này chiếm tỷ lệ: 91% diện tích canh tác toàn tỉnh (257.788 ha/283.284 ha). Trong khi đó, vụ Thu Đông diện tích canh tác giống lúa chất lượng cao đạt 85% diện tích gieo trồng (76.605 ha/90.123 ha).       

Cơ cấu giống lúa canh tác trong vụ Hè Thu 2020 của tỉnh hiện nay có trên 25 giống lúa khác nhau. Trong đó, có 12 giống lúa chủ lực chiếm khoảng 95,38% diện tích canh tác của tỉnh (mỗi giống có diện tích > 1.000 ha) gồm các giống: OM5451 (69.325 ha); Đài Thơm 8 (60.682 ha); ĐS1 (53.694 ha); OM18 (36.101 ha); IR50404 (15.252 ha); ST24 (11.863 ha); Nếp (8.678 ha), OM4900 (7.462 ha); RVT (3.450 ha), OM6976 (1.436 ha), OM2517 (1.133 ha); OM7347 (1.028 ha). Kết quả điều tra cũng cho thấy, trong các vụ gần đây, nông dân sản xuất lúa chú trọng đến việc sản xuất những giống lúa chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chí gạo xuất khẩu, diện tích sản xuất giống lúa IR50404 chiếm tỷ lệ khá thấp, chỉ khoảng 5,39% (tương đương 15.252 ha). Một số giống lúa mới có triển vọng, chất lượng gạo cao đang phát triển nhanh diện tích gieo trồng như: OM18, ST24…

Cơ cấu giống lúa trong vụ Thu Đông 2020, qua điều tra cũng cho thấy, các giống lúa chủ lực cũng là: OM5451 (tỷ lệ 46%), Đài Thơm 8 (18,22%), IR50404 (11,19%), OM18 (10,96%)…

Về diện tích sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong sản xuất vụ Hè Thu 2020 qua điều tra cho thấy, diện tích nông dân sử dụng lúa giống cấp xác nhận và tương đương khoảng 220.982 ha, đạt tỷ lệ 78,03% tổng diện tích gieo sạ.

 Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Căn cứ vào cơ cấu giống lúa trong sản xuất của tỉnh trong các vụ sản xuất vừa qua; tính chống chịu sâu bệnh của các giống trên đồng ruộng; dự báo tình hình sâu bệnh và diễn biến thủy văn, thời tiết khí hậu trong vụ Đông Xuân và nhu cầu thị trường gạo xuất khẩu trong thời gian tới, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 như sau:

* Khuyến cáo bố trí cơ cấu theo chất lượng nhóm giống

- Nhóm giống lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gồm 3 phân nhóm: (i) Phân nhóm giống gạo thơm: Jasmine 85, Đài thơm 8, ST24, RVT… (ii) Phân nhóm giống hạt dài, năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chống chịu sâu bệnh tốt, gồm: OM5451, OM4900, GKG1, OM2517, OM6976, OM7347, OM18… (iii) Phân nhóm giống hạt tròn Japonica, hay còn gọi là lúa Nhật và Nếp như: ĐS1, IR4625,... (nhóm này chỉ nên sản xuất khi có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp).

Diện tích sản xuất của 3 phân nhóm giống này khuyến cáo nên sản xuất khoảng ≥ 85% tổng diện tích toàn tỉnh. Đặc tính chung của các giống này là có TGST phù hợp, cho năng suất khá cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, có thị trường tiêu thụ, thích nghi với từng vùng sinh thái trong tỉnh. Tùy theo điều kiện, vùng sản xuất và hợp động tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp mà địa phương bố trí diện tích sản xuất từng phân nhóm giống cho phù hợp.

- Nhóm giống có chất lượng trung bình, năng suất cao như: IR50404,... Nhóm giống này dễ sản xuất, thích nghi rộng, chất lượng gạo trung bình, nên chỉ phát triển khoảng ≤ 15% diện tích sản xuất.

* Khuyến cáo bố trí giống lúa theo điều kiện sinh thái:

Các giống lúa chủ lực thích nghi rộng, năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gồm: OM5451, Jasmine85, Đài Thơm 8, OM18, OM2517, OM4900, GKG1. Tùy theo điều kiện vùng sinh thái và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, có thể sản xuất bổ sung các giống: RVT, OM7347, OM6976, ĐS1, giống Nếp (IR4625),…. Các giống lúa mới có triển vọng đưa vào sản xuất thử: GKG5, GKG24, GKG35, OM380... Trên cơ sở đó, khuyến cáo cơ cấu giống cho từng vùng sinh thái như sau: 

-  Vùng U Minh Thượng (gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và một phần Gò Quao: xã Vĩnh Tuy và Thủy Liễu)

+ Vùng sản xuất lúa có chủ động nước ngọt, xuống giống được sớm: sản xuất 2 vụ lúa/ năm, cũng có thể chịu ảnh hưởng phèn mặn, đề nghị cơ cấu gồm các giống lúa có thời gian sinh trưởng: 95 - 100 ngày: OM5451, OM6976, OM4900, OM7347, OM5954, OM18… và một số giống theo hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp: RVT, ST24, Đài Thơm 8…; các giống lúa triển vọng đưa vào sản xuất thử: GKG5, GKG35,…

+ Vùng sản xuất lúa bị ảnh hưởng mặn, không chủ động nước ngọt, nước mặn xâm nhập sớm: đề nghị sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu phèn mặn tương đối khá (chống chịu độ mặn ≤ 4 ‰), đang thích nghi với sản xuất của vùng như: OM5451, GKG1, GKG9, OM2517, OM18. Tùy điều kiện sản xuất và hợp đồng tiêu thụ có thể sản xuất bổ sung một số giống khác: OM5954, OM7347, OM6976, OM4900, RVT, ST24,...

- Vùng Tây sông Hậu (gồm các huyện: Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, TP Rạch Giá, phần còn lại của huyện Gò Quao…)

+ Vùng sản xuất 3 vụ lúa/năm hoặc canh tác 2 vụ lúa – 1 vụ màu, vùng gần biển có đê bao không hoàn chỉnh, có thể bị mặn xâm nhập sớm ở cuối vụ. Để đảm bảo mùa vụ thuận lợi, chúng tối khuyến cáo sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (85 – 95 ngày) như: OM5451, GKG1, OM2517, OM18 và có thể bố trí sản xuất thử giống triển vọng như: OM380, GKG5, GKG35,...

+ Vùng sản xuất 2 vụ lúa/năm hoặc vùng có đê bao đảm bảo ngăn mặn cuối vụ: ngoài các giống khuyến cáo như trên (OM5451, GKG1, OM18, OM2517…), có thể sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn, có phẩm chất gạo tốt như: OM6976, OM4900, OM7347, ST24, Đài thơm 8, Jasmine85…; các giống lúa mới sản xuất thử: khuyến cáo GKG5, GKG35, OM380.

- Vùng Tứ giác Long Xuyên (huyện Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương…):

+ Vùng sản xuất 3 vụ lúa/năm hoặc canh tác 2 vụ lúa – 1 vụ màu, vùng gần biển có đê bao không hoàn chỉnh, có thể bị mặn xâm nhập sớm ở cuối vụ: đa số đất bị ảnh hưởng phèn, đề nghị sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn 85-95 ngày, chống chịu phèn khá: OM5451, GKG1, OM18, OM2517; các giống lúa sản xuất thử: OM380, GKG5. GKG35

+ Vùng sản xuất 2 vụ lúa/năm, vùng có đê bao bảo đảm ngăn mặn cuối vụ: tùy điều kiện sản xuất, ngoài các giống khuyến cáo trên (OM5451, GKG1, OM18, OM2517) nên sản xuất một số giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn, có năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như: OM4900, OM6976, Jasmine 85, Đài thơm 8, ST24, nhóm hạt tròn, “lúa Nhật” như: ĐS1, nhóm giống lúa nếp (như IR4625)… theo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, nhưng cần lưu ý giống lúa ĐS1 có thời gian sinh trưởng 115-120 ngày nên để đảm bảo đủ nước cuối vụ, cần được xuống giống sớm trong tháng 10 và tháng 11; các giống lúa mới sản xuất thử: GKG5, GKG24, GKG35,… Đây là những giống có thời gian sinh trưởng phù hợp, cho năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu phèn mặn tốt.

Trên cơ sở khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho từng vùng như trên, mỗi địa phương (đơn vị xã, ấp hoặc hợp tác xã) có thể lựa chọn sản xuất 1 hoặc 2 giống lúa chủ lực trên để đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu./.


cơ cấu giống lúa, Đông Xuân 2020-2021
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang đã triển khai 6 chương trình phát triển giống nông nghiệp và dịch vụ phục vụ cho sản xuất của nông dân năm 2021 (4/12/2022 11:02:40 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu Đông 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (7/7/2021 9:39:33 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (5/4/2021 10:13:48 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Mùa 2020 – 2021 (cho hệ thống canh tác lúa – tôm) tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/7/2020 9:44:49 AM)
Lịch thời vụ xuống giống lúa Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2020 3:45:35 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/27/2020 4:24:06 PM)
Hơn 34 tỷ đồng đắp đập thời vụ bảo vệ sản xuất tại tỉnh Kiên Giang (2/10/2020 9:53:27 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:21:10 AM)
Lũ nhỏ, xuống giống lúa đông xuân sớm (9/23/2019 3:18:05 PM)
Cần lưu ý bệnh lép vàng do vi khuẩn (Burkholderia glumae) vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 (9/21/2019 11:01:24 AM)
Sản xuất giống lúa thích hợp vùng sinh thái (6/27/2019 3:27:26 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/29/2019 10:36:20 AM)
Khuyến cáo Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/30/2018 4:05:18 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Hè thu 2018 tại tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (9/6/2018 3:16:51 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng_KS. PHẠM DUY THIÊM (8/30/2018 4:22:32 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các huyện vụ Đông Xuân 2017-2018_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/7/2018 10:55:22 AM)
Kết quả hội thảo khảo nghiệm diện rộng các giống lúa trên đất lúa tôm tại Kiên Giang_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (3/5/2018 4:02:09 PM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2017 và Phương hướng vụ Đông xuân 2017-2018 - K.s PHẠM DUY THIÊM (11/3/2017 2:00:29 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2017 tại tỉnh Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/18/2017 2:03:14 PM)
Một số lưu ý trong sản xuất giống lúa ĐS1_KS. TRẦN MINH TÀI (9/16/2017 11:17:47 AM)
Hội thảo mô hình trình diễn nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè thu 2017 tại Kiên Giang . KS_ PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (9/14/2017 4:48:37 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (7/5/2017 2:10:15 PM)
Kết quả Hội thảo đầu bờ đánh giá các giống lúa trong mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận và khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (5/27/2017 10:54:01 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016- 2017_KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (5/12/2017 4:11:55 PM)
Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo và sản xuất giống cây trồng tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2016_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/20/2017 11:01:35 AM)
HIỆU QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN NHỜ MARKER PHÂN TỬ_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (12/28/2016 10:35:03 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2016_ KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (12/14/2016 9:18:48 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2016 và Phương hướng vụ Đông xuân 2016-2017_Ks.PHẠM DUY THIÊM (11/2/2016 9:03:24 AM)
Giới thiệu giống lúa triển vọng GKG5- Ks. TRẦN HỒNG CÚC (9/7/2016 8:15:45 AM)
Một số lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt lúa giống_ĐINH CÔNG HOÀNG (6/13/2016 10:01:36 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Đông xuân 2015-2016 và Phương hướng vụ Hè thu 2016 -Ks. PHẠM DUY THIÊM (5/7/2016 10:19:47 AM)
Kết quả Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2015 – 2016 – Ks. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/26/2016 8:56:38 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên vùng bị ảnh hưởng hạn mặn _TS.NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2016 10:53:19 AM)
Công tác chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu và giai đoạn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh_CN.NHÂM THỊ THU THỦY (3/23/2016 8:48:11 AM)
Công tác tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang- Ks.NGUYỄN THỊ LAN (2/22/2016 2:13:07 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong nuôi cấy túi phấn lúa- CNSH. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (2/19/2016 4:42:08 PM)
Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong Nông nghiệp_Ks.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/17/2015 2:29:04 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè thu 2015_ Ks.TRƯƠNG THỊ HÀ (12/9/2015 10:06:05 AM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2015_ Ks. VŨ THỊ PHƯỢNG (12/2/2015 5:02:12 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Hè Thu 2015_Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (11/26/2015 9:00:16 AM)
Giống lúa mới OM 9921 - giống lúa cho năng suất cao, chống chịu phèn mặn, gạo chất lượng, thơm ngon_ThS. LƯU THỊ OANH (10/27/2015 11:11:47 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:21:26 AM)
Bình chọn giống lúa cao sản (9/9/2015 10:10:05 AM)
Lưu ý khi lựa chọn giống lúa cho vùng sản xuất tôm - lúa các huyện vùng U Minh Thượng_CN. TRẦN QUANG DŨNG (9/4/2015 9:53:04 AM)
Lúa Nhật và một số vấn đề cần lưu ý trong canh tác_ThS. TRẦN MINH TÀI (8/31/2015 2:48:09 PM)
GKG1 - Giống lúa chống chịu phèn mặn khá và cực ngắn ngày_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/18/2015 7:51:45 AM)
Giống lúa thuần GKG8 cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi với sản xuất của tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/11/2015 8:45:48 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (6/16/2015 3:09:10 PM)
Gương điển hình trong chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/22/2015 7:55:39 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/30/2015 3:25:07 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/21/2015 10:45:07 AM)
Ứng dụng tin sinh học trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại_CN.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/2/2014 7:48:59 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng tại các huyện trong tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2014 _ KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (10/24/2014 10:22:33 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức hội thảo, đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2014 và giới thiệu một số giống lúa chống chịu mặn cho vùng lúa – tôm năm 2014_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/16/2014 9:58:47 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử các giống lúa GKG5, GKG8, GKG9 tại một số tỉnh vùng ĐBSCL vụ ĐX 2013-2014_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (8/7/2014 3:54:46 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật để bảo đảm màu vàng sáng tự nhiên cho hạt lúa giống_CN. HUỲNH THỊ KIM HUỆ (6/16/2014 1:48:53 PM)
Kết quả bước đầu trong triển khai chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2014_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/27/2014 3:08:47 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới triển vọng tại vùng Tây sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_KS. TRẦN HỒNG CÚC (5/3/2014 6:48:13 PM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới năm 2013 và phương hướng nghiên cứu, chọn tạo những năm tới_CN. NHÂM THỊ THU THỦY (4/29/2014 1:54:57 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới nhóm A1 và A2 tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_ThS.VÕ THỊ NGỌC NHANH (4/28/2014 3:45:17 PM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/4/2014 8:56:05 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng vụ Đông Xuân 2013-2014 tại vùng U Minh Thượng_KS. CHÂU THỊ THANH THÚY (3/27/2014 2:05:55 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 _ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/17/2014 9:05:56 AM)
Kết quả thực hiện công tác kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tại Trung tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang năm 2013 _ KS. HUỲNH KHÁNH THỤC LINH (3/14/2014 4:00:17 PM)
Lúa thuần GKG 8, GKG 9 được công nhận SX thử _ THU THỦY (2/26/2014 2:15:27 PM)
Kỹ thuật khử lẫn để đảm bảo độ thuần ruộng lúa – KS. NGUYỄN THỊ CHÚC HÂN (12/30/2013 2:48:02 PM)
Giống lúa GKG8 và GKG9 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang được Hội đồng Khoa học Công nghệ - Cục Trồng trọt thống nhất đề nghị công nhận là giống sản xuất thử tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (12/25/2013 2:21:45 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Hè Thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (12/2/2013 7:52:45 AM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2013 _ KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (11/29/2013 4:24:14 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014 tỉnh Kiên Giang – TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/8/2013 4:59:21 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ Hè Thu 2013 tại Kiên Giang – ThS. LƯU THỊ OANH (11/1/2013 8:04:05 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang – KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (9/29/2013 12:43:45 PM)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp - KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/27/2013 3:30:14 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ mùa (vụ lúa sau nuôi tôm) vùng U Minh Thượng - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/26/2013 4:57:01 PM)
Để đảm bảo chất lượng hạt lúa giống - Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản - KS. LÊ VĂN MẠNH (7/26/2013 8:47:20 AM)
Một số kỹ thuật lưu ý để đảm bảo độ thuần đồng ruộng khi sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong vụ Hè thu 2013 - ThS. LƯU THỊ OANH (6/14/2013 2:19:36 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/28/2013 3:39:30 PM)
Kết quả công tác khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang – ThS. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/28/2013 8:04:36 AM)
Kết quả chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (5/27/2013 2:34:57 PM)
Nghiên cứu, sản xuất giống lúa năm 2012, hướng tới năm 2013 - TS Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung Tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang (12/14/2012 8:46:05 AM)
Một số lưu ý trong sản xuất lúa giống cấp xác nhận vụ Đông xuân sớm tại vùng U Minh Thượng - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (10/23/2012 8:59:27 AM)
Giống lúa thuần GKG1 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/8/2012 8:35:29 AM)
Lúa cỏ, lúa nền làm ảnh hưởng đến độ thuần đồng ruộng và biện pháp hạn chế - ThS. LƯU THỊ OANH (7/18/2012 3:14:29 PM)
Bệnh thối thân lúa do vi khuẩn Erwinia sp gây ra và biện pháp phòng trừ - KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (7/10/2012 1:59:01 PM)
Kết quả khảo nghiệm chọn các giống lúa cao sản vụ Đông Xuân 2011-2012 - Ks. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/31/2012 4:00:52 PM)
Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (3/22/2012 8:27:56 AM)
Đề phòng sâu bệnh cuối vụ lúa Đông Xuân (2/28/2012 7:53:06 AM)
Nông dân tự làm nấm xanh trừ rầy nâu hại lúa (2/15/2012 8:14:43 AM)
Một số điểm cần lưu ý trong Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa GKG1 - ThS. PHẠM THỊ XIM (2/3/2012 3:31:05 PM)
Xác định tỷ lệ nẩy mầm hạt giống trước khi ngâm ủ - Ks. THỊ MỸ HƯỜNG (12/24/2011 9:40:12 AM)
Quản lý cỏ dại trong sản xuất lúa giống - Ks. CHÂU THỊ THANH THÚY (12/10/2011 8:55:36 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất bộ giống lúa cao sản có triển vọng tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:43:39 AM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:29:26 AM)
Bệnh vàng lá chín sớm hại lúa (11/17/2011 9:33:25 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 Tỉnh Kiên Giang (10/20/2011 2:14:14 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa trên nền đất nhiễm phèn - Ths. Lư Thị Hồng Hạnh (9/12/2011 10:23:37 AM)
Mô hình nào cho sản xuất và cung ứng giống hiệu quả đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long?- TS. Nguyễn Trung Tiền (9/8/2011 4:30:34 PM)
Một số quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống - Ths. Lưu Thị Oanh (8/25/2011 1:57:04 PM)
Phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn trổ, chín (8/20/2011 9:42:12 AM)
Ứng dụng công nghệ cao cho cây lúa (8/20/2011 9:23:42 AM)
Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2011 tại 3 trại giống thuộc Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (8/16/2011 3:39:29 PM)
Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu giống lúa trên nền đất nuôi tôm vùng U Minh Thượng (7/19/2011 4:39:25 PM)
Một số kết quả trong công tác nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống lúa tại tỉnh Kiên Giang (7/14/2011 4:26:12 PM)
Nhãn mác phân bón đánh đố nông dân (7/14/2011 2:40:07 PM)
Hiệu quả công tác giống trong sản xuất lúa của nông dân tỉnh Kiên Giang - Ks.Phạm Duy Thiêm (7/13/2011 10:50:57 AM)
Sử dụng công nghệ mới nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở ĐBSCL (7/12/2011 2:27:43 PM)
Rầy nâu hại lúa và cách phòng trừ (7/6/2011 8:11:42 AM)
Rầy cánh trắng hại lúa và cách phòng trừ (6/25/2011 9:18:15 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi canh tác các giống lúa bông to, chùm và bông có nhiều hạt- TS.Ngô Đình Thức (6/15/2011 2:34:17 PM)
Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng lúa giống tại tỉnh Kiên Giang - Ks.Phan Thị Thủy (6/13/2011 2:16:45 PM)
Các giải pháp hạn chế lúa đổ ngã (6/10/2011 10:49:30 AM)
Cảnh giác rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ (6/9/2011 8:04:59 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản thích nghi với sản xuất lúa vụ thu đông 2011 tại tỉnh Kiên Giang - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 2:36:57 PM)
Một số điểm cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản lúa giống - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 10:28:37 AM)
Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa (Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam) (6/6/2011 10:26:35 AM)
Quan hệ giữa dinh dưỡng và sâu bệnh (6/6/2011 9:27:46 AM)
Phòng trừ nhện gié hại lúa (6/5/2011 10:56:02 AM)
Rơm rạ gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa ? - PGS TS. Nguyễn Bảo Vệ (5/27/2011 10:11:16 AM)
Bệnh vi-rút vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa - TS Phạm Văn Dư (5/22/2011 8:55:44 AM)
Phát triển sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - TS Nguyễn Trung Tiền (5/16/2011 8:08:02 AM)
Cánh đồng mẫu lớn ở Malaysia (Quang Ngọc - Nông nghiệp VN) (5/14/2011 10:33:27 AM)
Phèn với lúa hè thu và cách phòng chống - TS. Nguyễn Hoàng (5/14/2011 10:00:35 AM)
Bớt thất thoát phân bón mùa mưa (5/7/2011 9:04:49 AM)
Bố trí cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ hè thu 2011 trong tỉnh Kiên Giang (5/6/2011 8:06:37 AM)
Kỹ thuật bón phân “ô khuyết” - nâng cao hiệu quả của phân bón (4/25/2011 5:04:28 PM)
Triển Vọng và thách thức trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (4/20/2011 5:21:16 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com