Nội dung

Giới thiệu về một số Trại Giống Nông nghiệp - những địa chỉ đáng tin cậy trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng giống cho nông dân - CN. LƯƠNG THU TRANG (9/12/2013 3:36:39 PM)

Các Trại Giống Nông nghiệp thuộc Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp Kiên Giang đang trở thành những địa chỉ đáng tin cậy để nông dân đến tham quan, học tập, trao đổi kỹ thuật về các giống cây trồng, vật nuôi mới; các mô hình và quy trình kỹ thuật sản xuất giống; trực tiếp trao đổi với cán bộ kỹ thuật về những vấn đề kỹ thuật trong sản xuất mà nông dân gặp phải; nhận tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và mua các chủng loại giống cây trồng, vật nuôi mới mà họ thích để đưa về sản xuất…

Một trong những nhiệm vụ được giao của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp Kiên Giang là nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi mới; cung ứng và chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho nông dân, phục vụ cho sản xuất của tỉnh. Với nhiệm vụ trên, Trung tâm Giống được giao quản lý, triển khai nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên 06 Trại Giống Nông nghiệp, với diện tích gần 250 ha, phân bố tại các vùng sinh thái của tỉnh. Trong những năm qua, Trung tâm Giống đã được UBND tỉnh đầu tư qua các dự án để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, dây chuyền chế biến giống…, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất của các Trại Giống theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, đơn vị còn nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khảo nghiệm, sản xuất các giống mới; quy hoạch và đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật cho các trại giống… Đến nay, các Trại Giống Nông nghiệp này đã trở thành những địa chỉ đáng tin cậy để nông dân đến tham quan, học tập, trao đổi trực tiếp với cán bộ kỹ thuật về các giống cây trồng, vật nuôi mới; tham quan các mô hình và quy trình kỹ thuật sản xuất giống, dây chuyền sản xuất, chế biến giống; trực tiếp trao đổi với cán bộ kỹ thuật về những vấn đề kỹ thuật trong sản xuất mà nông dân gặp phải; mua các chủng loại giống cây trồng, vật nuôi mới mà mình thích để đưa về sản xuất…

 Thực tế hàng năm, mỗi Trại Giống Nông nghiệp này đã đón tiếp hàng ngàn lượt nông dân đến tham gia các hội thảo đánh giá giống mới, tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất giống cây trồng, vật nuôi mới; tham quan, đánh giá các giống mới, các mô hình sản xuất giống; gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ kỹ thuật về đặc tính giống mới, kỹ thuật sản xuất mới… và đã đưa lại hiệu quả cao cho sản xuất của nông dân và góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa nông nghiệp của tỉnh. Để phát huy hơn nữa, giúp nông dân biết được những địa chỉ tin cậy để đến tham quan, học tập, mua giống mới, chúng tôi giới thiệu địa chỉ, lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất của các Trại Giống Nông nghiệp như sau:

(1)- Trại giống Nông nghiệp Hòn Đất

- Địa chỉ: ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất

- Những lĩnh vực mà nông dân có thể tham quan, học hỏi, trao đổi kỹ thuật: các giống lúa mới thích nghi với vùng đất nhiễm phèn vùng Tứ giác Long Xuyên; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng và xác nhận 1; các giống heo Yorkshire, Duroc, Landrace, Pietrain và quy trình kỹ thuật sản xuất giống heo; các giống gà thả vườn và kỹ thuật sản xuất giống gà...

- Những chủng loại giống đang được cung ứng: giống lúa cấp nguyên chủng, xác nhận 1, với các chủng loại giống thích nghi cho vùng đất nhiễm phèn, nhiễm phèn mặn; các giống heo cấp bố mẹ, cấp nuôi thương phẩm với các giống heo Yorkshire, Duroc, Landrace, Pietrain và các con lai 2 máu, lai 3 máu…; các giống gà nuôi thả vườn và đặc biệt là giống gà Nòi chân vàng…

(2) Trại giống Nông nghiệp Mỹ Lâm

- Địa chỉ: ấp Phước Thạnh, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất

- Những lĩnh vực mà nông dân có thể tham quan, học hỏi, trao đổi kỹ thuật: các giống lúa mới thích nghi với sản xuất của tỉnh, mỗi năm tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử khoảng 100 giống lúa mới để nông dân tham quan, đánh giá; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng, cấp nguyên chủng; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống bưởi, sầu riêng và chuối già Nam Mỹ.

- Những chủng loại giống đang được cung ứng: giống lúa cấp siêu nguyên chủng, cấp nguyên chủng và cấp xác nhận 1, với các chủng loại giống thích nghi cho sản xuất trên các vùng sinh thái của tỉnh, đặc biệt là vùng đất nhiễm phèn, nhiễm phèn mặn.

 (3) Trại giống Nông nghiệp Bình Giang

- Địa chỉ: Kinh 6, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất

- Những lĩnh vực mà nông dân có thể tham quan, học hỏi, trao đổi kỹ thuật: các giống lúa mới thích nghi với vùng đất nhiễm phèn; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống dừa Dứa và chuối già Nam Mỹ.

- Những chủng loại giống đang được cung ứng: giống lúa cấp nguyên chủng và cấp xác nhận 1, với các chủng loại giống thích nghi cho sản xuất trên các vùng đất nhiễm phèn, nhiễm phèn mặn.

 (4) Trại giống Nông nghiệp Minh Lương

- Địa chỉ: khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành

- Những lĩnh vực mà nông dân có thể tham quan, học hỏi, trao đổi kỹ thuật: các giống lúa mới thích nghi với sản xuất của tỉnh, mỗi năm tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử nhiều giống lúa mới để nông dân trong vùng tham quan, đánh giá; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng, cấp nguyên chủng.

- Những chủng loại giống đang được cung ứng: giống lúa cấp siêu nguyên chủng, cấp nguyên chủng và cấp xác nhận 1, với các chủng loại giống thích nghi cho sản xuất trên các vùng sinh thái của tỉnh, đặc biệt là vùng đất nhiễm phèn, nhiễm phèn mặn.

 (5) Trại giống Nông nghiệp Tân Hiệp

- Địa chỉ: ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

 - Những lĩnh vực mà nông dân có thể tham quan, học hỏi, trao đổi kỹ thuật: các giống lúa mới thích nghi với sản xuất của tỉnh, mỗi năm tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử khoảng 100 giống lúa mới để nông dân tham quan, đánh giá; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng, cấp nguyên chủng; mô hình và kỹ thuật sản xuất các giống cá Sặc rằn.

- Những chủng loại giống đang được cung ứng: giống lúa cấp siêu nguyên chủng, cấp nguyên chủng và cấp xác nhận 1, với các chủng loại giống thích nghi cho sản xuất trên các vùng sinh thái của tỉnh, giống cá Sặc rằn.

 (6) Trại giống Nông nghiệp U Minh Thượng

- Địa chỉ: ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng

- Những lĩnh vực mà nông dân có thể tham quan, học hỏi, trao đổi kỹ thuật: các giống dừa thích nghi với vùng đất U Minh Thượng như: dừa Dứa, dừa Xiêm xanh; mô hình và kỹ thuật sản xuất giống dừa; mô hình trồng các giống chuối già Nam Mỹ, chuối Xiêm Trắng và quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc chuối; quy trình kỹ thuật trồng sầu riêng, ca cao…; các giống bò lai Sind, lai Brahman và quy trình kỹ thuật sản xuất giống bò; mô hình nuôi trùn Quế bằng nguồn phân bò; mô hình và kỹ thuật sản xuất các giống cá Sặc rằn.

- Những chủng loại giống đang được cung ứng: giống dừa Dứa, dừa Xiêm xanh; giống bò lai Sind, bò lai Brahman; trùn Quế sinh khối; giống cá Sặc rằn …

 


Trại Giống Nông nghiệp, địa chỉ tin cậy, cung ứng giống cho nông dân
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

ĐBSCL: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn (2/10/2020 9:47:53 AM)
Bản tin sâu bệnh (26/11/2019) (12/7/2019 9:20:00 AM)
Cần chủ động biện pháp đối phó vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 (9/16/2019 10:07:43 AM)
BẢN TIN SÂU BỆNH (18.6.2019) (7/3/2019 9:22:36 AM)
Dự báo khí tượng - thủy văn thời hạn mùa từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 tại khu vực tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2019 8:18:18 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng, vật nuôi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019_Ks. PHẠM DUY THIÊM (2/1/2019 10:19:07 AM)
Hội thảo khoa học “Phát triển nông nghiệp sạch, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Nông nghiệp hữu cơ Tỉnh Kiên Giang”_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/17/2018 3:04:09 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại trại giống Nông nghiệp Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:09:49 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:07:06 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng vật nuôi năm 2017_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (3/5/2018 4:01:54 PM)
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022_KS. PHẠM DUY THIÊM (11/20/2017 10:33:57 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tham gia Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2017 _ KS. PHẠM DUY THIÊM (10/7/2017 10:12:42 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia chương trình tuyên truyền về Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang_CN.TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/16/2017 11:14:58 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Thuận Hòa 1 nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2017)_CN LÊ THỊ CHINH (9/16/2017 10:48:41 AM)
Chi bộ Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2020_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/30/2017 4:01:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá vận chuyển lúa giống (3/28/2017 3:41:13 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân 2016 -2017 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (2/25/2017 10:57:35 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012-2016_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/4/2017 10:38:26 AM)
Hội đồng Khoa học cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT thông qua Báo cáo kết quả nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm 02 giống lúa mới GKG5 và GKG24_KS. PHẠM DUY THIÊM (12/14/2016 9:28:54 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2016 tại tỉnh Kiên Giang_ThS. LƯU THỊ OANH (9/14/2016 8:12:43 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư Giống nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 - KS. PHẠM DUY THIÊM (7/7/2016 5:58:19 AM)
Một số lưu ý khi khử lẫn lúa giống -Ks. LÊ VĂN MẠNH. (5/11/2016 4:13:03 PM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu và Thu đông 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 10:10:56 AM)
Dự báo cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam_ TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/16/2015 4:25:37 PM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tổ chức về nguồn tại huyện U Minh Thượng_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (8/27/2015 9:30:55 AM)
Gạo “Hương Biển Kiên Giang” đồng hành cùng chất lượng, hội nhập với thị trường_KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (6/29/2015 4:01:55 PM)
Công tác tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2015_ KS. TRẦN HỒNG CÚC (6/1/2015 9:49:51 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 tại mạng lưới nhân giống tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (4/8/2015 7:57:53 AM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2015 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (3/30/2015 9:24:03 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_ThS. LƯU THỊ OANH (3/27/2015 2:52:33 PM)
Tỉnh Kiên Giang chuẩn bị lúa giống phục vụ cho sản xuất vụ hè thu 2015_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/23/2015 9:43:39 AM)
Kiên Giang chủ động 45% lúa giống (1/31/2015 10:31:38 AM)
Hương Biển Kiên Giang - nhãn hiệu gạo chất lượng_KS. DANH NGOC HẢI (11/24/2014 8:06:39 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp xác nhận vụ Hè Thu 2014 cho nông dân hợp tác xã và tổ liên kết nhân giống_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (6/23/2014 3:31:43 PM)
Kết quả thực hiện các chương trình sản xuất giống cây trồng vật nuôi 06 tháng đầu năm 2014 _ ThS. LÊ HỮU TOÀN (5/29/2014 4:23:50 PM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2014 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (2/6/2014 8:38:01 AM)
Kết quả thực hiện công tác giống nông lâm ngư nghiệp của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang năm 2013_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (12/31/2013 2:56:29 PM)
Thuốc trừ sâu sinh học (Biopesticide) - giải pháp an toàn cho nền nông nghiệp xanh _ CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (11/29/2013 8:30:12 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang đưa Trại sản xuất giống heo cấp ông bà vào hoạt động từ năm 2013 – KS. PHAN THỊ THỦY (10/10/2013 8:51:27 AM)
Những đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (8/23/2013 7:48:14 AM)
Ưu thế khi sử dụng sản phẩm của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang - CN. TÔ TRUNG KIÊN (7/18/2013 3:31:33 PM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 - CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (7/10/2013 2:19:19 PM)
Nuôi cấy túi phấn lúa (Anther Culture) - Một kỹ thuật hữu hiệu tạo dòng thuần đơn bội kép - CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/27/2013 8:05:09 AM)
Dự báo sâu bệnh từ ngày 20 - 27/5/2013 CỦA CỤC BVTV (5/23/2013 8:58:18 AM)
Phòng Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận chất lượng Giống Cây trồng - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/11/2012 3:11:17 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/25/2012 10:43:39 AM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/1/2012 3:21:30 PM)
Kết quả hoạt động quý I năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (6/8/2012 8:35:09 AM)
Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa (5/18/2012 9:13:49 AM)
Kết quả đánh giá giống vụ Đông xuân 2011-2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/27/2012 8:26:32 AM)
Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất cây trồng, vật nuôi (3/25/2012 10:17:08 AM)
Bình chọn giống lúa vụ đông xuân (2/24/2012 8:10:14 AM)
Vị thế mới của cây khoai lang trong nền nông nghiệp (2/17/2012 9:17:56 AM)
Kết quả hoạt động của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tháng 9 năm 2011 - Ths. LÊ HỮU TOÀN (9/22/2011 4:35:00 PM)
Nuôi tu hài trong... rổ (8/17/2011 3:22:24 PM)
Thúc đẩy chăn nuôi để giảm áp lực thị trường thực phẩm (8/11/2011 8:30:56 AM)
Nguy cơ dịch bệnh từ 80 triệu tấn chất thải (7/26/2011 8:03:48 AM)
Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn (7/12/2011 2:18:34 PM)
Chuyện chưa từng có ở ĐBSCL: "Nhái" cả cá linh non (7/12/2011 2:05:58 PM)
Xen ghép lúa chịu mặn, cá nước ngọt (7/7/2011 8:19:28 AM)
Thuốc bảo vệ thực vật giả hoành hành: Giọt nước làm tràn ly (6/24/2011 9:58:36 AM)
Nông dân U Minh: Đau đầu vì nạn ốc bươu vàng (6/23/2011 8:16:06 AM)
Giống khoai lang rau mới (6/20/2011 9:44:49 AM)
Thu nhập ổn định từ cây sơ ri (6/14/2011 4:50:50 PM)
Những vật nuôi mới lạ (6/9/2011 8:04:01 AM)
Những loại thuốc trừ sâu hữu cơ thân thiện - Duy Hùng (Phóng viên báo Nông Nghiệp) (6/6/2011 10:43:21 AM)
Hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cu Ba (6/6/2011 9:35:33 AM)
Phân bón hiệu “Máy Cày” cho vụ lúa hè thu (6/3/2011 9:20:51 AM)
Khát khao đưa cá rô đồng Việt Nam xuất ngoại (6/2/2011 2:00:51 PM)
Hướng mới trong quản lý dịch hại trên lúa (6/2/2011 10:30:58 AM)
Nhà nông tìm hiểu (6/2/2011 10:25:17 AM)
Giải cứu vùng tôm (5/30/2011 2:39:01 PM)
Gắn kết nuôi trồng với thú y thủy sản (5/30/2011 2:29:14 PM)
Dùng tuyến trùng diệt sâu bệnh - TS Nguyễn Ngọc Châu, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (5/28/2011 9:46:55 AM)
Sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản - KS. Đinh Quốc Khánh (5/27/2011 10:42:39 AM)
Câu chuyện độc quyền của một giống mía do Việt Nam lai tạo (5/27/2011 10:41:32 AM)
Cho bưởi ra trái theo ý muốn (5/27/2011 9:06:52 AM)
Những vấn đề chú ý về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011-2020 (5/26/2011 4:28:22 PM)
Nguy cơ tái phát bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa hè thu 2011- ThS.Võ Thị Hồng Thủy (5/25/2011 8:03:34 AM)
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân (5/18/2011 8:39:18 AM)
Nuôi gà khép kín, an toàn dịch bệnh - Nguyên Toàn (5/14/2011 10:30:20 AM)
Hiệu quả máy phun thuốc tự chế (5/13/2011 2:43:24 PM)
Nuôi cá lóc- nghề mới phát (5/13/2011 2:31:45 PM)
Nuôi cá lóc trong hồ xi măng (5/12/2011 2:47:02 PM)
Thuốc sinh học Bt diệt sâu thế nào? (5/8/2011 1:57:11 PM)
Hỗn hợp thuốc trừ sâu- hại nhiều hơn lợi (5/8/2011 9:06:18 AM)
Quản lý việc áp dụng dinh dưỡng cho lúa tại Philippines (5/7/2011 10:10:06 AM)
Lúa Bt năng suất cao, giảm áp lực sâu hại (5/7/2011 9:54:53 AM)
Phát hiện xác bò biển trên bãi biển Hà Tiên (4/19/2011 5:28:54 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com