Nội dung

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 - CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (7/10/2013 2:19:19 PM)

Những tháng đầu năm 2013, tình hình sản xuất nông nghiệp cả nước có nhiều biến động rất phức tạp, giá cả vật tư nông nghiệp không ổn định, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, giá cả gia súc, gia cầm thấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

           

            Với chức năng, nhiệm vụ được Sở Nông Nghiệp & PTNT giao, Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư Kiên Giang đã chủ động thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường tiêu thụ sản phẩm giống và chủ động thực hiện công tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo nhu cầu phục vụ cho nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang đã đạt được một số kết quả trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi như sau:

Chương trình chọn tạo giống mới: Đáp ứng nhu cầu giống mới và bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh nhà, Trung tâm đã thực hiện lai tạo giống lúa với 11 tổ hợp, nuôi cấy túi phấn tái sinh cây xanh 10 dòng lúa qua nuôi cấy mô cấy túi phấn, tiến hành thanh lọc mặn 22 giống lúa nhằm xác định được khả năng chống chịu mặn. Bên cạnh đó, Trung Tâm cũng gửi khảo nghiệm quốc gia các giống GKG 8, GKG 9, GKG 15 vụ thứ 3, hiện đang hoàn tất thủ tục công nhận sản xuất thử. Đơn vị cũng đã xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất chuối Nam Mỹ, chuối Xiêm Trắng. Nhân chồi, ra ngôi bằng phương pháp nuôi cấy mô hoa Chuông, Dạ Yên Thảo, cúc Đồng Tiền, Violet,… phục vụ cung ứng trong dịp tết nguyên đán.

Khảo nghiệm cơ bản (KNCB) các giống lúa: Thực hiện khảo nghiệm cơ bản 05 bộ giống lúa gồm 148 giống, có nguồn gốc từ Trung Tâm Khảo Kiểm nghiệm Giống Sản Phẩm Cây trồng vùng Nam Bộ và của Trung Tâm Giống NLNN chọn tạo, đơn vị đã đánh giá, tuyển chọn và đưa ra khảo nghiệm sản xuất 07 giống gồm các giống GKG2, GKG3, GKG4, GKG5, OM 8370, OM 10424, OM 8017.

Khảo nghiệm sản xuất (KNSX) giống lúa: Thực hiện khảo nghiệm sản xuất 02 bộ giống lúa triển vọng trên 11 điểm tại 11 huyện có sản xuất lúa của Tỉnh, ở cả 2 vụ Đông xuân 2012-2013 và hè thu 2013. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, các giống lúa khảo nghiệm có năng suất cao và thích nghi tại các vùng sinh thái của Tỉnh, năng suất cao hơn các giống đối chứng (giống đang thích nghi tại địa phương), một số giống có biểu hiện nổi trội tại các huyện là GKG 8, GKG 9, OM 9921, OM 9915, OM 9577-1,… góp phần bổ sung vào cơ cấu giống địa phương.

Sản xuất lúa nguyên chủng: Vụ Đông xuân 2012-2013, Trung tâm giống NLNN triển khai sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng tại 5 trại với diện tích 137,27 ha gồm các giống OM 6976, OM 5451, OM 5954, OM 7347, OM 6162, GKG8, GKG9, OM 2517, GKG1, Jasmine 85...Năng suất trung bình các giống đạt 4,92 tấn/ha. Sản lượng thu được 644,6 tấn, đáp ứng lượng giống lúa cấp nguyên chủng cho mạng lưới nhân giống cấp xác nhận 1 và nông dân nhân giống tại nông hộ. Vụ Hè thu 2013, triển khai sản xuất trên diện tích 146,61 ha, đến nay phần lớn diện tích sản xuất lúa tại các trại đang vào giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng, trổ, lúa phát triển tốt, hiện Trung tâm đang tiếp tục chăm sóc, khử lẫn theo QTKT.

Để đáp ứng nhu cầu giống cho sản xuất lúa của nông dân trong Tỉnh, ngoài lúa giống được sản xuất tại các trại giống, Trung tâm tiến hành bao tiêu lúa xác nhận trong mạng lưới nhân giống với số lượng 1.650 tấn giống cấp xác nhận 1, gồm các giống có năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chống chịu sâu bệnh khá, thích nghi với địa bàn của Tỉnh như: OM5451, OM5954, OM4900, OM 7347, OM6162, OM 6976, ...

Bên cạnh đó, Trung Tâm đã tổ chức 02 cuộc hội thảo đánh giá giống lúa tại 2 trại giống Tân Hiệp, Mỹ Lâm với hơn 300 đại biểu tham dự. Qua buổi hội thảo nông dân đánh giá cao các giống GKG8, GKG9, GKG1, OM5954, OM9921.... Đây là các giống có tính thích nghi rộng ở các vùng sinh thái của tỉnh, chống chịu phèn mặn khá, hạt gạo dài, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu rất thích hợp đưa vào sản xuất cho vụ tiếp theo.

Nhân giống cấp xác nhận: Vụ Đông xuân 2012-2013, Trung tâm Giống đã triển khai chương trình nhân giống cấp xác nhận tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với diện tích 3.000 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Các giống triển khai: OM 6976, OM 7347, OM 4900, OM 5451, GKG1, OM 5954,... Nhìn chung các giống triển khai trong chương trình thích nghi với điều kiện sinh thái từng vùng, đạt năng suất cao, phẩm chất gạo tốt. Năng suất trung bình của các giống đạt 7,31 tấn/ha, cao hơn so với năng suất trung bình của toàn Tỉnh (7,1 tấn/ha). Giống có năng suất cao nhất là giống OM 6976 năng suất đạt 7,7 tấn/ha. Với diện tích và sản lượng lúa giống sản xuất ra từ chương trình đạt khoảng 16.174 tấn, đáp ứng khoảng 50 % nhu cầu của sản xuất lúa hàng hóa, giúp nông dân trong tỉnh có điều kiện trao đổi và sử dụng lúa giống với giá thành rẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu giống lúa của Tỉnh ta theo hướng chất lượng cao.

Vụ HT 2013, đến thời điểm hiện tại đã triển khai 2.168 ha, gồm các giống OM 6976, OM 5451, OM 7347, OM 5954, OM 6162, OM 5472, OM 2517, GKG1..., lúa nhân giống đang vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trổ, phát triển tốt.

Sản xuất giống cây ăn trái: Cùng với việc sản xuất và cung ứng lúa giống, Trung tâm Giống NLNN thực hiện chăm sóc, trồng dặm bổ sung, bón phân vườn cây ăn trái tại các trại trong mùa mưa, giâm ươm dừa dứa, dừa xiêm cung ứng cho nông dân trong và ngoài Tỉnh. Hiện nay, Trung tâm Giống đang chăm sóc và cung ứng 5.000 cây dừa Dứa giống; 10.000 cây chuối già Nam Mỹ giống và các giống cây trồng khác.

            Bên cạnh đó, Trung tâm Giống Kiên Giang còn đang sản xuất giống cá Sặc Rằn, giống bò Lai Sind, Brahman, giống gà nòi Chân Vàng, ... để cung ứng, phục vụ cho sản xuất của Tỉnh.

            Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, đã tạo động lực cho TTG tích cực, thi đua lao động sản xuất để đạt kế hoạch nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi năm 2013 đạt kết quả thắng lợi, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp của Tỉnh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cho nông nghiệp trong Tỉnh.

kết quả hoạt động, 6 tháng đầu năm 2013
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

ĐBSCL: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn (2/10/2020 9:47:53 AM)
Bản tin sâu bệnh (26/11/2019) (12/7/2019 9:20:00 AM)
Cần chủ động biện pháp đối phó vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 (9/16/2019 10:07:43 AM)
BẢN TIN SÂU BỆNH (18.6.2019) (7/3/2019 9:22:36 AM)
Dự báo khí tượng - thủy văn thời hạn mùa từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 tại khu vực tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2019 8:18:18 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng, vật nuôi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019_Ks. PHẠM DUY THIÊM (2/1/2019 10:19:07 AM)
Hội thảo khoa học “Phát triển nông nghiệp sạch, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Nông nghiệp hữu cơ Tỉnh Kiên Giang”_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/17/2018 3:04:09 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại trại giống Nông nghiệp Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:09:49 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:07:06 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng vật nuôi năm 2017_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (3/5/2018 4:01:54 PM)
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022_KS. PHẠM DUY THIÊM (11/20/2017 10:33:57 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tham gia Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2017 _ KS. PHẠM DUY THIÊM (10/7/2017 10:12:42 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia chương trình tuyên truyền về Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang_CN.TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/16/2017 11:14:58 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Thuận Hòa 1 nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2017)_CN LÊ THỊ CHINH (9/16/2017 10:48:41 AM)
Chi bộ Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2020_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/30/2017 4:01:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá vận chuyển lúa giống (3/28/2017 3:41:13 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân 2016 -2017 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (2/25/2017 10:57:35 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012-2016_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/4/2017 10:38:26 AM)
Hội đồng Khoa học cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT thông qua Báo cáo kết quả nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm 02 giống lúa mới GKG5 và GKG24_KS. PHẠM DUY THIÊM (12/14/2016 9:28:54 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2016 tại tỉnh Kiên Giang_ThS. LƯU THỊ OANH (9/14/2016 8:12:43 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư Giống nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 - KS. PHẠM DUY THIÊM (7/7/2016 5:58:19 AM)
Một số lưu ý khi khử lẫn lúa giống -Ks. LÊ VĂN MẠNH. (5/11/2016 4:13:03 PM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu và Thu đông 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 10:10:56 AM)
Dự báo cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam_ TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/16/2015 4:25:37 PM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tổ chức về nguồn tại huyện U Minh Thượng_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (8/27/2015 9:30:55 AM)
Gạo “Hương Biển Kiên Giang” đồng hành cùng chất lượng, hội nhập với thị trường_KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (6/29/2015 4:01:55 PM)
Công tác tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2015_ KS. TRẦN HỒNG CÚC (6/1/2015 9:49:51 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 tại mạng lưới nhân giống tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (4/8/2015 7:57:53 AM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2015 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (3/30/2015 9:24:03 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_ThS. LƯU THỊ OANH (3/27/2015 2:52:33 PM)
Tỉnh Kiên Giang chuẩn bị lúa giống phục vụ cho sản xuất vụ hè thu 2015_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/23/2015 9:43:39 AM)
Kiên Giang chủ động 45% lúa giống (1/31/2015 10:31:38 AM)
Hương Biển Kiên Giang - nhãn hiệu gạo chất lượng_KS. DANH NGOC HẢI (11/24/2014 8:06:39 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp xác nhận vụ Hè Thu 2014 cho nông dân hợp tác xã và tổ liên kết nhân giống_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (6/23/2014 3:31:43 PM)
Kết quả thực hiện các chương trình sản xuất giống cây trồng vật nuôi 06 tháng đầu năm 2014 _ ThS. LÊ HỮU TOÀN (5/29/2014 4:23:50 PM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2014 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (2/6/2014 8:38:01 AM)
Kết quả thực hiện công tác giống nông lâm ngư nghiệp của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang năm 2013_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (12/31/2013 2:56:29 PM)
Thuốc trừ sâu sinh học (Biopesticide) - giải pháp an toàn cho nền nông nghiệp xanh _ CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (11/29/2013 8:30:12 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang đưa Trại sản xuất giống heo cấp ông bà vào hoạt động từ năm 2013 – KS. PHAN THỊ THỦY (10/10/2013 8:51:27 AM)
Giới thiệu về một số Trại Giống Nông nghiệp - những địa chỉ đáng tin cậy trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng giống cho nông dân - CN. LƯƠNG THU TRANG (9/12/2013 3:36:39 PM)
Những đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (8/23/2013 7:48:14 AM)
Ưu thế khi sử dụng sản phẩm của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang - CN. TÔ TRUNG KIÊN (7/18/2013 3:31:33 PM)
Nuôi cấy túi phấn lúa (Anther Culture) - Một kỹ thuật hữu hiệu tạo dòng thuần đơn bội kép - CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/27/2013 8:05:09 AM)
Dự báo sâu bệnh từ ngày 20 - 27/5/2013 CỦA CỤC BVTV (5/23/2013 8:58:18 AM)
Phòng Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận chất lượng Giống Cây trồng - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/11/2012 3:11:17 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/25/2012 10:43:39 AM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/1/2012 3:21:30 PM)
Kết quả hoạt động quý I năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (6/8/2012 8:35:09 AM)
Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa (5/18/2012 9:13:49 AM)
Kết quả đánh giá giống vụ Đông xuân 2011-2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/27/2012 8:26:32 AM)
Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất cây trồng, vật nuôi (3/25/2012 10:17:08 AM)
Bình chọn giống lúa vụ đông xuân (2/24/2012 8:10:14 AM)
Vị thế mới của cây khoai lang trong nền nông nghiệp (2/17/2012 9:17:56 AM)
Kết quả hoạt động của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tháng 9 năm 2011 - Ths. LÊ HỮU TOÀN (9/22/2011 4:35:00 PM)
Nuôi tu hài trong... rổ (8/17/2011 3:22:24 PM)
Thúc đẩy chăn nuôi để giảm áp lực thị trường thực phẩm (8/11/2011 8:30:56 AM)
Nguy cơ dịch bệnh từ 80 triệu tấn chất thải (7/26/2011 8:03:48 AM)
Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn (7/12/2011 2:18:34 PM)
Chuyện chưa từng có ở ĐBSCL: "Nhái" cả cá linh non (7/12/2011 2:05:58 PM)
Xen ghép lúa chịu mặn, cá nước ngọt (7/7/2011 8:19:28 AM)
Thuốc bảo vệ thực vật giả hoành hành: Giọt nước làm tràn ly (6/24/2011 9:58:36 AM)
Nông dân U Minh: Đau đầu vì nạn ốc bươu vàng (6/23/2011 8:16:06 AM)
Giống khoai lang rau mới (6/20/2011 9:44:49 AM)
Thu nhập ổn định từ cây sơ ri (6/14/2011 4:50:50 PM)
Những vật nuôi mới lạ (6/9/2011 8:04:01 AM)
Những loại thuốc trừ sâu hữu cơ thân thiện - Duy Hùng (Phóng viên báo Nông Nghiệp) (6/6/2011 10:43:21 AM)
Hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cu Ba (6/6/2011 9:35:33 AM)
Phân bón hiệu “Máy Cày” cho vụ lúa hè thu (6/3/2011 9:20:51 AM)
Khát khao đưa cá rô đồng Việt Nam xuất ngoại (6/2/2011 2:00:51 PM)
Hướng mới trong quản lý dịch hại trên lúa (6/2/2011 10:30:58 AM)
Nhà nông tìm hiểu (6/2/2011 10:25:17 AM)
Giải cứu vùng tôm (5/30/2011 2:39:01 PM)
Gắn kết nuôi trồng với thú y thủy sản (5/30/2011 2:29:14 PM)
Dùng tuyến trùng diệt sâu bệnh - TS Nguyễn Ngọc Châu, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (5/28/2011 9:46:55 AM)
Sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản - KS. Đinh Quốc Khánh (5/27/2011 10:42:39 AM)
Câu chuyện độc quyền của một giống mía do Việt Nam lai tạo (5/27/2011 10:41:32 AM)
Cho bưởi ra trái theo ý muốn (5/27/2011 9:06:52 AM)
Những vấn đề chú ý về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011-2020 (5/26/2011 4:28:22 PM)
Nguy cơ tái phát bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa hè thu 2011- ThS.Võ Thị Hồng Thủy (5/25/2011 8:03:34 AM)
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân (5/18/2011 8:39:18 AM)
Nuôi gà khép kín, an toàn dịch bệnh - Nguyên Toàn (5/14/2011 10:30:20 AM)
Hiệu quả máy phun thuốc tự chế (5/13/2011 2:43:24 PM)
Nuôi cá lóc- nghề mới phát (5/13/2011 2:31:45 PM)
Nuôi cá lóc trong hồ xi măng (5/12/2011 2:47:02 PM)
Thuốc sinh học Bt diệt sâu thế nào? (5/8/2011 1:57:11 PM)
Hỗn hợp thuốc trừ sâu- hại nhiều hơn lợi (5/8/2011 9:06:18 AM)
Quản lý việc áp dụng dinh dưỡng cho lúa tại Philippines (5/7/2011 10:10:06 AM)
Lúa Bt năng suất cao, giảm áp lực sâu hại (5/7/2011 9:54:53 AM)
Phát hiện xác bò biển trên bãi biển Hà Tiên (4/19/2011 5:28:54 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com