Nội dung

Nghiên cứu, sản xuất giống lúa năm 2012, hướng tới năm 2013 - TS Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung Tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang (12/14/2012 8:46:05 AM)

Kiên Giang là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất lúa lớn nhất nước, với diện tích (DT) là 377.379ha, trong đó DT gieo trồng năm 2012 gần 700.000ha, sản lượng lúa năm 2012 cũng là tỉnh dẫn đầu, với số lượng 4.287.000 tấn. Với DT và sản lượng như trên, có thể nói cây lúa là một trong những cây có thế mạnh đứng đầu của tỉnh. Xác định rõ thế mạnh này, Trung Tâm Giống Nông lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (TTG) đã tập trung đầu tư nguồn lực mạnh nhất để vừa tận dụng cơ hội vừa phát huy nền nông nghiệp tỉnh nhà. Để phục vụ tốt công tác SX giống của nông dân trong tỉnh, nhiều năm qua, TTG đã tổ chức nghiên cứu, lai tạo, chọn lọc và SX ra những chủng loại giống phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả SX lúa, chủ động SX giống lúa cấp siêu nguyên chủng (SNC) tại chỗ, không lệ thuộc nguồn giống SNC từ Viện Lúa như các năm trước, từ đó thực hiện nhân giống nguyên chủng (NC), xác nhận (XN) với chủng loại phù hợp, đảm bảo chất lượng.


Công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa

 Công tác nghiên cứu, khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất, sản xuất SNC, NC đòi hỏi thực hiện phải có nhân lực trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu theo qui định của Bộ Nông nghiệp-PTNT. Trong các năm qua TTG đã đưa đi đào tạo chuyên sâu và huấn luyện tại chỗ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm công tác nghiên cứu, lai giống, chọn lọc, sản xuất giống lúa có kỹ năng và tay nghề cao. Song song đó, TTG đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho yêu cầu chọn tạo giống, nghiên cứu, nuôi cấy túi phấn, kiểm nghiệm, khảo nghiệm và chứng nhận chất lượng giống lúa theo quy chuẩn mới ban hành. 


                  Kết quả thực hiện từ năm 2007 đến nay, Trung tâm Giống đã lai tạo nhiều tổ hợp lai giữa các giống lúa cao sản có NS cao, thời gian sinh trưởng ngắn, với các giống lúa mùa có tính chống chịu cao với môi trường bất lợi, có phẩm chất gạo ngon, thơm. Chọn tạo giống được thực hiện  theo phương pháp phả hệ và nuôi cấy túi phấn theo 2 hướng: tạo ra giống lúa có chất lượng cao (CLC) và có tính chống chịu mặn (CCM) tốt. Hàng năm đã lai tạo khoảng 50 tổ hợp lúa lai, nuôi cấy túi phấn lúa, tạo ra hàng trăm dòng lúa tái sinh, trồng trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng để chọn lại theo các tính trạng mà mục tiêu đề ra. Năm 2012 công tác nghiên cứu, lai tạo giống đã thực hiện một số công việc chính như:

- Lai tạo giống và chọn dòng: Trong năm đã thực hiện lai giống và chọn dòng theo hướng CCM, gồm các tổ hợp như sau: GKG1/Một bi đ: chn được 9 dòng; OM 3536/Trắng chùm: chọn được 6 dòng; OM 4668/Trắng chùm: chn được 3 dòng; OM 6561/Một bụi đỏ: chọn được 30 dòng; GKG1/Pokkali: chọn được 15 dòng; IR50404/Trắng tép: chn được 3 dòng; OM 6600/Pokkali:chọn được 9 dòng; OM 5451/Dài thái lan: chọn được 12 dòng; OM 6976/Dài thái lan: chọn được 9 dòng; OM 6976/Pokkali: chọn được 9 dòng; OM 5451/Pokkali: chọn được 3 dòng. Các dòng này  hiện đang tiếp tục trồng ra nhà lưới để tiếp tục chọn những cá thể có đặc tính nông học tốt, dạng hình phù hợp và chọn lọc các thế hệ tiếp theo trên đồng ruộng để có dòng thuần ổn định di truyền và đạt mục tiêu đề ra.

- Nuôi cấy túi phấn: Qua các cặp lai, một mặt chọn dòng theo phả hệ, mặt khác thực hiện nuôi cấy túi phấn. Sau khi nuôi cấy đã chọn ra tổng cộng được 50 cá thể, trong số đó, đã mang 35 cá thể trồng tại Trại Giống Tân Hiệp để chọn các dòng thuần.

- Thanh lọc tính CCM các giống triển vọng: Từ thí nghiệm lai tạo giống, chọn dòng theo hướng CCM qua thanh lọc mặn ở giai đoạn mạ, đã chọn ra từ thế hệ F2 được 108 dòng, các dòng này được trồng tiếp tục và theo dõi tính CCM giai đoạn sinh trưởng. Đồng thời đối với các giống lúa mới chọn tạo có đặc tính nông học tốt, có triển vọng trong SX, TTG thực hiện thanh lọc mặn giai đoạn mạ, đánh giá cấp CCM và số ngày sống sót, bước đầu ghi nhận các giống CCM như sau: số giống có khả năng CCM tốt, tương đương giống đối chứng Pokkali, ở độ mặn 6‰ là: Một Bụi Đỏ, Nhỏ Đỏ, Nhỏ Đỏ Mái; Các giống cao sản mới chọn tạo có tính CCM cao được ghi nhận là: GKG1, GKG4, GKG9, GKG14, Mashuri Đốc, OM 9577-1, OM 8017; Các giống CCM ở cấp độ trung bình là: OM 10375, TLR 393, GKG18, GKG17, Một Bụi Trắng, Hòa bình, TLR 394.

Bên cạnh đó, đã khảo nghiệm cơ bản 22 giống GKG của đơn vị và gửi khảo nghiệm quốc gia 4 giống, hiện nay đã công nhận giống quốc gia đặc cách được 1 giống  (GKG1). Ba giống còn lại, tiếp tục khảo nghiệm Quốc gia, gồm: GKG 8, GKG 9, GKG 15. Các giống này đang được làm thủ tục xin công nhận sản xuất thử vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 - Sản xuất và cung ứng giống lúa: Trong nhiều năm qua, mặc dù chính quyền các cấp và cơ quan quản lý nông nghiệp thường xuyên khuyến cáo dân sử dụng giống lúa chất lượng cao (CLC) nhưng đại đa số dân trồng giống lúa thường như IR 50404, OM 576,…Nguyên nhân chính là lúa CLC thường dễ nhiễm sâu bệnh, NS không cao, canh tác tốn nhiều chi phí nhưng giá bán chênh lệch so với giống thường không cao. Để khắc phục tình trạng trên, TTG xác định từ nhiều năm qua là phải SX các chủng loại giống lúa có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng trong tỉnh nhằm giúp ND có giống tốt là nhiệm vụ quan trọng của TTG trong từng năm. Từ nhiệm vụ này, TTG đã tổ chức hệ thống SX giống các cấp như sau: Khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất tại các Trại giống, khảo nghiệm sản xuất tại các huyện, sản xuất thử và nhân giống. Kết quả SX và cung ứng giống lúa trong vụ ĐX 12-13, TTG đã đưa ra các giống lúa chủ lực có khả năng thích nghi rộng, cho NS cao, phẩm chất gạo tốt, chống chịu rầy nâu từ khá đến trung bình gồm: OM6976, OM5451, GKG1, OM2517, OM5954, OM4900, OM7347; các giống có thể bổ sung cho từng vùng sinh thái là OM6932, OM6904, OM6162, Jasmine85; các giống có triển vọng bố trí sản xuất thử gồm: GKG9, GKG8, GKG15, OM 9605, OM2395-NCM, OM 8107, OM 9915, OM 9916 và OM 9577-1.

Phương hướng nghiên cứu chọn tạo giống và SX giống lúa năm 2013

Về nghiên cứu, chọn tạo giống

Để nâng cao giá trị và có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi mặt hàng lúa gạo của Việt Nam nói chung và Kiên Giang nói riêng cần phải cải thiện năng suất, chất lượng giống. Năng suất, chất lượng giống lúa phụ thuộc vào nhiều tính trạng: Chiều dài bông, số hạt/bông, tỉ lệ hạt chắc, tốc độ đẻ nhánh, chiều dài hạt, hàm lượng amylose, độ bạc bụng, thích nghi rộng, tính chống chịu sâu bệnh, thời gian sinh trưởng (TGST), …Để có thể có một giống lúa thích hợp cho một vùng sinh thái nào đó cần phải có định hướng trước về các điều kiện sinh thái, đặc tính nông học của giống từ đó chọn tạo và đưa vào khảo nghiệm theo dõi các đặc tính nông học cơ bản và chọn ra giống thích hợp nhất, nhân giống SNC, NC rồi đưa cho nông dân nhân giống XN, cụ thể như sau:

- Ưu tiên hàng đầu trong năm 2013 là tập trung tạo ra các dòng lúa mới mang tính chuyên biệt để làm nguồn vật liệu di truyền theo từng tính trạng và lưu giữ lâu dài, nhằm phục vụ công tác chọn tạo giống hiệu quả cao. Các giống này phải tích lũy gen trội gồm các gen như sau: gen chống chịu mặn, gen mùi thơm, gen NS cao, gen cho dạng hình lý tưởng,…để từ đó có thể tạo ra các giống lúa theo ý muốn.

- Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới theo hướng CCM và phẩm chất cao. Trong nghiên cứu, ưu tiên chọn dòng từ 91 dòng tương đối thuần ở thế hệ F4-F7 và 68 dòng ở thế hệ R2- R4 đã thực hiện dỡ dang từ các năm trước.

- Đồng thời, qua 59 tổ hợp lai trong năm 2012, sẽ trồng và chọn các thế hệ F2 và F3 và nuôi cấy túi phấn; đưa 50 dòng lúa nuôi cấy túi phấn trong năm trước ra SX ngoài đồng;

- Hàng vụ tiếp tục gửi khảo nghiệm Quốc gia, khảo nghiệm SX các tỉnh để xin công nhận giống SX thử hoặc công nhận chính thức. Riêng năm 2013 sẽ làm thủ tục xin công nhận SX thử 2 giống GKG9 và GKG15. Phối hợp với Viện Lúa Đồng Bằng sông Cửu Long xin công nhận 4 giống OM 9915, OM 9916, OM 9918 và OM 9921 là những giống đồng tác giả, có nguồn gốc từ những cặp lai do TTG Kiên Giang lai tạo và trồng qua thế hệ F1 và F2, Viện Lúa thực hiện chọn phả hệ các thế hệ kế tiếp.

- Phối hợp với Trung Tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Nam bộ thực hiện 2-3 bộ khảo nghiệm VCU trong một vụ; thực hiện 4 bộ khảo nghiệm SX tại 4 trại giống trong tỉnh và 12 bộ giống tại các huyện; khảo nghiệm và SX thử bộ giống chống chịu mặn tại các vùng đất mặn, đất luân canh tôm-lúa; thanh lọc mặn giai đoạn mạ khoảng 20-30 giống mới, giống có triển vọng để phục vụ giống cho vùng đất mặn.

Nói chung, công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa đòi hỏi nhiều thời gian, kinh phí, phải đầu tư nhân lực cao, nghiên cứu từ trong phòng đến ngoài đồng đều phải có chiến lược và định hướng trước. Trung bình một giống từ nghiên cứu lai tạo và qua chọn dòng cho đến khi đưa ra đồng ruộng khảo nghiệm năng suất thường mất khoảng 4-5 năm. Nếu dùng phương pháp nuôi cấy túi phấn thì cũng mất 2-3 năm. Vì vậy trong nghiên cứu phải kiên nhẫn, không nóng vội và cần liên kết với các cơ quan nghiên cứu để chia sẻ nguồn gen, nhất là các gen kháng sâu bệnh, gen chống chịu điều kiện bất lợi trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Đồng thời cần cập nhật, cải tiến phương pháp, tiếp nhận công nghệ mới nhằm đưa nhiều tính trạng vào một cá thể trong thời ngắn nhất để thời gian ra đời một giống mới không mất quá nhiều thời gian như hiện nay.

Về sản xuất và cung ứng giống lúa

Định hướng cơ bản trong sản xuất giống lúa hiện nay là đảm bảo tương đối cơ cấu từng nhóm giống, tập trung vào 2 nhóm chính như sau: i) Nhóm giống cho chất lượng gạo cao, năng suất khá đến cao, chống chịu sâu bệnh tốt, bao gồm các giống: GKG1, OM 5451, OM 4900, OM 5954, OM 7347. Một số giống triển vọng vừa qua khảo nghiệm có thể đưa vào SX thử là: GKG8, GKG9, GKG12, GKG15. ii) Nhóm giống có khả năng chống chịu điều kiện phèn, mặn, năng suất cao, dễ SX, thích nghi rộng gồm các giống: GKG1, GKG4, GKG9, OM 8017, OM 9577, OM 9915, OM 9916. Đây là những giống phù hợp cho vùng đất bị nhiễm mặn, bố trí những giống có khả năng CCM là một trong những biện pháp tăng NS, sản lượng lúa của tỉnh nhà.

Để chủ động SX giống lúa đạt quy chuẩn chất lượng, vấn đề sử dụng giống SNC, NC và XN theo quy định là thật sự quan trọng. Hàng vụ, TTG tiến hành chọn các giống phổ biến và có nhiều đặc tính tốt để SX cả 3 thế hệ G0, G1 và G2, tổng cộng diện tích SX là 6ha, trong đó thế hệ G2 là 11 giống. Cấp giống NC được TTG quan tâm sâu sát, hàng vụ SX khoảng 142 ha với sản lượng thu được khoảng 650 tấn phục vụ cho nhân giống XN khoảng 6.000ha. Bên cạnh đó, TTG đầu tư từng bước hoàn thiện công tác kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng; hệ thống kho lưu trữ, kho tạm, lò sấy, máy chế biến, làm sạch,… tất cả các phương tiện đảm bảo SX, chế biến và cung ứng một cách đồng bộ và chuyên nghiệp, nâng sản lượng cung ứng mỗi năm phải đạt trên 2.500 tấn giống lúa các loại.    

-----------------------------------------

nghiên cứu, sản xuất, giống lúa, năm 2012, 2013
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu Đông 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (7/7/2021 9:39:33 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (5/4/2021 10:13:48 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/14/2020 10:17:12 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Mùa 2020 – 2021 (cho hệ thống canh tác lúa – tôm) tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/7/2020 9:44:49 AM)
Lịch thời vụ xuống giống lúa Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2020 3:45:35 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/27/2020 4:24:06 PM)
Hơn 34 tỷ đồng đắp đập thời vụ bảo vệ sản xuất tại tỉnh Kiên Giang (2/10/2020 9:53:27 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:21:10 AM)
Lũ nhỏ, xuống giống lúa đông xuân sớm (9/23/2019 3:18:05 PM)
Cần lưu ý bệnh lép vàng do vi khuẩn (Burkholderia glumae) vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 (9/21/2019 11:01:24 AM)
Sản xuất giống lúa thích hợp vùng sinh thái (6/27/2019 3:27:26 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/29/2019 10:36:20 AM)
Khuyến cáo Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/30/2018 4:05:18 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Hè thu 2018 tại tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (9/6/2018 3:16:51 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng_KS. PHẠM DUY THIÊM (8/30/2018 4:22:32 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các huyện vụ Đông Xuân 2017-2018_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/7/2018 10:55:22 AM)
Kết quả hội thảo khảo nghiệm diện rộng các giống lúa trên đất lúa tôm tại Kiên Giang_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (3/5/2018 4:02:09 PM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2017 và Phương hướng vụ Đông xuân 2017-2018 - K.s PHẠM DUY THIÊM (11/3/2017 2:00:29 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2017 tại tỉnh Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/18/2017 2:03:14 PM)
Một số lưu ý trong sản xuất giống lúa ĐS1_KS. TRẦN MINH TÀI (9/16/2017 11:17:47 AM)
Hội thảo mô hình trình diễn nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè thu 2017 tại Kiên Giang . KS_ PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (9/14/2017 4:48:37 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (7/5/2017 2:10:15 PM)
Kết quả Hội thảo đầu bờ đánh giá các giống lúa trong mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận và khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (5/27/2017 10:54:01 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016- 2017_KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (5/12/2017 4:11:55 PM)
Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo và sản xuất giống cây trồng tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2016_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/20/2017 11:01:35 AM)
HIỆU QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN NHỜ MARKER PHÂN TỬ_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (12/28/2016 10:35:03 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2016_ KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (12/14/2016 9:18:48 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2016 và Phương hướng vụ Đông xuân 2016-2017_Ks.PHẠM DUY THIÊM (11/2/2016 9:03:24 AM)
Giới thiệu giống lúa triển vọng GKG5- Ks. TRẦN HỒNG CÚC (9/7/2016 8:15:45 AM)
Một số lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt lúa giống_ĐINH CÔNG HOÀNG (6/13/2016 10:01:36 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Đông xuân 2015-2016 và Phương hướng vụ Hè thu 2016 -Ks. PHẠM DUY THIÊM (5/7/2016 10:19:47 AM)
Kết quả Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2015 – 2016 – Ks. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/26/2016 8:56:38 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên vùng bị ảnh hưởng hạn mặn _TS.NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2016 10:53:19 AM)
Công tác chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu và giai đoạn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh_CN.NHÂM THỊ THU THỦY (3/23/2016 8:48:11 AM)
Công tác tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang- Ks.NGUYỄN THỊ LAN (2/22/2016 2:13:07 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong nuôi cấy túi phấn lúa- CNSH. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (2/19/2016 4:42:08 PM)
Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong Nông nghiệp_Ks.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/17/2015 2:29:04 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè thu 2015_ Ks.TRƯƠNG THỊ HÀ (12/9/2015 10:06:05 AM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2015_ Ks. VŨ THỊ PHƯỢNG (12/2/2015 5:02:12 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Hè Thu 2015_Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (11/26/2015 9:00:16 AM)
Giống lúa mới OM 9921 - giống lúa cho năng suất cao, chống chịu phèn mặn, gạo chất lượng, thơm ngon_ThS. LƯU THỊ OANH (10/27/2015 11:11:47 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:21:26 AM)
Bình chọn giống lúa cao sản (9/9/2015 10:10:05 AM)
Lưu ý khi lựa chọn giống lúa cho vùng sản xuất tôm - lúa các huyện vùng U Minh Thượng_CN. TRẦN QUANG DŨNG (9/4/2015 9:53:04 AM)
Lúa Nhật và một số vấn đề cần lưu ý trong canh tác_ThS. TRẦN MINH TÀI (8/31/2015 2:48:09 PM)
GKG1 - Giống lúa chống chịu phèn mặn khá và cực ngắn ngày_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/18/2015 7:51:45 AM)
Giống lúa thuần GKG8 cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi với sản xuất của tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/11/2015 8:45:48 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (6/16/2015 3:09:10 PM)
Gương điển hình trong chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/22/2015 7:55:39 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/30/2015 3:25:07 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/21/2015 10:45:07 AM)
Ứng dụng tin sinh học trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại_CN.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/2/2014 7:48:59 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng tại các huyện trong tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2014 _ KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (10/24/2014 10:22:33 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức hội thảo, đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2014 và giới thiệu một số giống lúa chống chịu mặn cho vùng lúa – tôm năm 2014_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/16/2014 9:58:47 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử các giống lúa GKG5, GKG8, GKG9 tại một số tỉnh vùng ĐBSCL vụ ĐX 2013-2014_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (8/7/2014 3:54:46 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật để bảo đảm màu vàng sáng tự nhiên cho hạt lúa giống_CN. HUỲNH THỊ KIM HUỆ (6/16/2014 1:48:53 PM)
Kết quả bước đầu trong triển khai chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2014_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/27/2014 3:08:47 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới triển vọng tại vùng Tây sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_KS. TRẦN HỒNG CÚC (5/3/2014 6:48:13 PM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới năm 2013 và phương hướng nghiên cứu, chọn tạo những năm tới_CN. NHÂM THỊ THU THỦY (4/29/2014 1:54:57 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới nhóm A1 và A2 tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_ThS.VÕ THỊ NGỌC NHANH (4/28/2014 3:45:17 PM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/4/2014 8:56:05 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng vụ Đông Xuân 2013-2014 tại vùng U Minh Thượng_KS. CHÂU THỊ THANH THÚY (3/27/2014 2:05:55 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 _ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/17/2014 9:05:56 AM)
Kết quả thực hiện công tác kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tại Trung tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang năm 2013 _ KS. HUỲNH KHÁNH THỤC LINH (3/14/2014 4:00:17 PM)
Lúa thuần GKG 8, GKG 9 được công nhận SX thử _ THU THỦY (2/26/2014 2:15:27 PM)
Kỹ thuật khử lẫn để đảm bảo độ thuần ruộng lúa – KS. NGUYỄN THỊ CHÚC HÂN (12/30/2013 2:48:02 PM)
Giống lúa GKG8 và GKG9 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang được Hội đồng Khoa học Công nghệ - Cục Trồng trọt thống nhất đề nghị công nhận là giống sản xuất thử tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (12/25/2013 2:21:45 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Hè Thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (12/2/2013 7:52:45 AM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2013 _ KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (11/29/2013 4:24:14 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014 tỉnh Kiên Giang – TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/8/2013 4:59:21 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ Hè Thu 2013 tại Kiên Giang – ThS. LƯU THỊ OANH (11/1/2013 8:04:05 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang – KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (9/29/2013 12:43:45 PM)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp - KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/27/2013 3:30:14 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ mùa (vụ lúa sau nuôi tôm) vùng U Minh Thượng - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/26/2013 4:57:01 PM)
Để đảm bảo chất lượng hạt lúa giống - Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản - KS. LÊ VĂN MẠNH (7/26/2013 8:47:20 AM)
Một số kỹ thuật lưu ý để đảm bảo độ thuần đồng ruộng khi sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong vụ Hè thu 2013 - ThS. LƯU THỊ OANH (6/14/2013 2:19:36 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/28/2013 3:39:30 PM)
Kết quả công tác khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang – ThS. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/28/2013 8:04:36 AM)
Kết quả chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (5/27/2013 2:34:57 PM)
Một số lưu ý trong sản xuất lúa giống cấp xác nhận vụ Đông xuân sớm tại vùng U Minh Thượng - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (10/23/2012 8:59:27 AM)
Giống lúa thuần GKG1 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/8/2012 8:35:29 AM)
Lúa cỏ, lúa nền làm ảnh hưởng đến độ thuần đồng ruộng và biện pháp hạn chế - ThS. LƯU THỊ OANH (7/18/2012 3:14:29 PM)
Bệnh thối thân lúa do vi khuẩn Erwinia sp gây ra và biện pháp phòng trừ - KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (7/10/2012 1:59:01 PM)
Kết quả khảo nghiệm chọn các giống lúa cao sản vụ Đông Xuân 2011-2012 - Ks. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/31/2012 4:00:52 PM)
Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (3/22/2012 8:27:56 AM)
Đề phòng sâu bệnh cuối vụ lúa Đông Xuân (2/28/2012 7:53:06 AM)
Nông dân tự làm nấm xanh trừ rầy nâu hại lúa (2/15/2012 8:14:43 AM)
Một số điểm cần lưu ý trong Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa GKG1 - ThS. PHẠM THỊ XIM (2/3/2012 3:31:05 PM)
Xác định tỷ lệ nẩy mầm hạt giống trước khi ngâm ủ - Ks. THỊ MỸ HƯỜNG (12/24/2011 9:40:12 AM)
Quản lý cỏ dại trong sản xuất lúa giống - Ks. CHÂU THỊ THANH THÚY (12/10/2011 8:55:36 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất bộ giống lúa cao sản có triển vọng tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:43:39 AM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:29:26 AM)
Bệnh vàng lá chín sớm hại lúa (11/17/2011 9:33:25 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 Tỉnh Kiên Giang (10/20/2011 2:14:14 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa trên nền đất nhiễm phèn - Ths. Lư Thị Hồng Hạnh (9/12/2011 10:23:37 AM)
Mô hình nào cho sản xuất và cung ứng giống hiệu quả đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long?- TS. Nguyễn Trung Tiền (9/8/2011 4:30:34 PM)
Một số quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống - Ths. Lưu Thị Oanh (8/25/2011 1:57:04 PM)
Phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn trổ, chín (8/20/2011 9:42:12 AM)
Ứng dụng công nghệ cao cho cây lúa (8/20/2011 9:23:42 AM)
Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2011 tại 3 trại giống thuộc Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (8/16/2011 3:39:29 PM)
Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu giống lúa trên nền đất nuôi tôm vùng U Minh Thượng (7/19/2011 4:39:25 PM)
Một số kết quả trong công tác nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống lúa tại tỉnh Kiên Giang (7/14/2011 4:26:12 PM)
Nhãn mác phân bón đánh đố nông dân (7/14/2011 2:40:07 PM)
Hiệu quả công tác giống trong sản xuất lúa của nông dân tỉnh Kiên Giang - Ks.Phạm Duy Thiêm (7/13/2011 10:50:57 AM)
Sử dụng công nghệ mới nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở ĐBSCL (7/12/2011 2:27:43 PM)
Rầy nâu hại lúa và cách phòng trừ (7/6/2011 8:11:42 AM)
Rầy cánh trắng hại lúa và cách phòng trừ (6/25/2011 9:18:15 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi canh tác các giống lúa bông to, chùm và bông có nhiều hạt- TS.Ngô Đình Thức (6/15/2011 2:34:17 PM)
Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng lúa giống tại tỉnh Kiên Giang - Ks.Phan Thị Thủy (6/13/2011 2:16:45 PM)
Các giải pháp hạn chế lúa đổ ngã (6/10/2011 10:49:30 AM)
Cảnh giác rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ (6/9/2011 8:04:59 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản thích nghi với sản xuất lúa vụ thu đông 2011 tại tỉnh Kiên Giang - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 2:36:57 PM)
Một số điểm cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản lúa giống - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 10:28:37 AM)
Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa (Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam) (6/6/2011 10:26:35 AM)
Quan hệ giữa dinh dưỡng và sâu bệnh (6/6/2011 9:27:46 AM)
Phòng trừ nhện gié hại lúa (6/5/2011 10:56:02 AM)
Rơm rạ gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa ? - PGS TS. Nguyễn Bảo Vệ (5/27/2011 10:11:16 AM)
Bệnh vi-rút vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa - TS Phạm Văn Dư (5/22/2011 8:55:44 AM)
Phát triển sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - TS Nguyễn Trung Tiền (5/16/2011 8:08:02 AM)
Cánh đồng mẫu lớn ở Malaysia (Quang Ngọc - Nông nghiệp VN) (5/14/2011 10:33:27 AM)
Phèn với lúa hè thu và cách phòng chống - TS. Nguyễn Hoàng (5/14/2011 10:00:35 AM)
Bớt thất thoát phân bón mùa mưa (5/7/2011 9:04:49 AM)
Bố trí cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ hè thu 2011 trong tỉnh Kiên Giang (5/6/2011 8:06:37 AM)
Kỹ thuật bón phân “ô khuyết” - nâng cao hiệu quả của phân bón (4/25/2011 5:04:28 PM)
Triển Vọng và thách thức trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (4/20/2011 5:21:16 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com