Nội dung

Hướng dẫn thủ tục chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - ThS. LƯU THỊ OANH (10/1/2012 4:13:49 PM)

Theo quy định tại Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2011; Quy định về việc thực hiện chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, quy định: các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh lúa giống với mục đích thương mại phải thực hiện chứng nhận chất lượng và công bố hợp quy…

 

               Hiện nay, Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang đã được Cục Trồng trọt chỉ định là “Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng, mã số “TCCN-GCT 12-03”. Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng có trách nhiệm thực hiện đúng quy định trong hoạt động đánh giá, chứng nhận chất lượng giống cây trồng và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh lúa giống cấp nguyên chủng, xác nhận trong và ngoài tỉnh Kiên Giang có thể đến Tổ chức chứng nhận chất lượng Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang hoặc đến một trong những Tổ chức chứng nhận chất lượng được Cục trồng trọt chỉ định để đăng ký chứng nhận chất lượng giống theo quy định đã ban hành, các bước được thực hiện như sau:

 * Trình tự, thủ tục đăng ký và hợp đồng chứng nhận hợp quy:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lúa giống cấp nguyên chủng và xác nhận trước khi tiến hành sản xuất phải đăng ký chứng nhận hợp quy với một tổ chức chứng nhận được chỉ định. Nơi nhận hồ sơ đăng ký là bộ phận nhận và trả kết quả của Tổ chức chứng nhận;

- Khai vào: “Tờ khai đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT (áp dụng cho lô giống được sản xuất trong nước);

- Sau khi nhận tờ khai đăng ký, Tổ chức chứng nhận tiến hành ký hợp đồng chứng nhận hợp quy với tổ chức, cá nhân đăng ký.

* Các bước tiến hành để thực hiện chứng nhận chất hợp quy:

- Kiểm định ruộng giống được thực hiện bởi người kiểm định được Cục trồng trọt chỉ định. Kết quả kiểm định sẽ được lập thành biên bản kiểm định, trả cho khách hàng 01 bản và lưu hồ sơ lô giống tại Tổ chức chứng nhận 01 bản;

- Lấy mẫu kiểm nghiệm: quá trình lấy mẫu cũng được thực hiện bởi người lấy mẫu do Cục Trồng trọt chỉ định;

- Kiểm nghiệm mẫu: kiểm mẫu được thực hiện tại Phòng thử nghiệm giống cây trồng được Cục trồng trọt chỉ định, các chỉ tiêu phân tích bao gồm: Độ sạch, hạt cỏ dại và hạt khác loài, trọng lượng 1.000hạt, hạt khác giống, độ ẩm, nảy mầm;

- Hoàn thành lưu hồ sơ lô giống tại Tổ chức chứng nhận, hồ sơ gồm: biên bản kiểm định ruộng giống, biên bản lấy mẫu (bao gồm cả thẻ mẫu giống), Phiếu kết quả phân tích, Phiếu kiểm nghiệm mẫu hạt giống và Giấy chứng nhận hợp quy.

- Cấp giấy chứng nhận lô giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (giấy chứng nhận hợp quy) cho khách hàng

* Để thực hiện hợp đồng đúng theo yêu cầu, khách hàng khi đến đăng ký tại Tổ chức chứng nhận giống cây trồng của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang cần lưu ý một số nội dung sau:

- Cung cấp một số thông tin như: diện tích, địa điểm sản xuất, thời gian gieo hoặc cấy của từng giống; Bộ phận nhận và trả kết quả của Tổ chức chứng nhận dựa vào quy định tại Thông tư số 180/2011/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2011 để tính, thu lệ phí kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu và ký hợp đồng chứng nhận chất lượng (nếu các điều khác hợp lệ);

- Cung cấp mã số lô giống đời trước (mã số của giấy chứng nhận hợp quy lô giống làm nguồn đầu vào để sản xuất ra lô giống hiện tại); Từ đó Tổ chức chứng nhận quyết định việc tiến hành ký hay không ký hợp đồng chứng nhận với khách hàng hoặc có những tư vấn để khách hàng xác định nội dung sẽ ký hợp đồng;

- Sau khi ký hợp đồng thực hiện để lấy mẫu đúng theo quy định và đại diện cho lô giống; Các lô giống phải được làm sạch, đóng bao chất theo lô đã được cung cấp mã lô giống cho Tổ chức chứng nhận, người lấy mẫu dựa vào đó để tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm.

 

thủ tục chứng nhận chất lượng, giống cây trồng, quy chuẩn kỹ thuật
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Thông báo yêu cầu báo giá (7/14/2020 3:15:59 PM)
Thông báo yêu cầu chào giá sửa chữa Trại giống Tân Hiệp (7/3/2020 5:13:08 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/5/2020 11:08:25 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (3/25/2020 3:16:02 PM)
Thông báo về việc thăm quan, đánh giá các giống lúa mới, có triển vọng được khảo nghiệm và trình diễn vụ Đông xuân 2019 - 2020. (2/15/2020 10:01:56 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa chuồng heo nuôi thịt A1, A2 và nhà cân heo tại trại giống nông nghiệp Hòn Đất (5/2/2019 8:03:21 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (2/28/2019 2:05:50 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (1/7/2019 4:26:03 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (11/21/2018 10:13:31 AM)
Thông báo giá bán thanh lý loại thải heo sinh sản (9/17/2018 3:25:48 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (6/6/2018 4:59:31 PM)
Thông báo nghỉ lễ (4/24/2018 10:00:13 AM)
Quyết định ban hành định mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang (8/24/2017 8:55:03 AM)
THÔNG BÁO Yêu cầu báo giá (8/7/2017 8:07:21 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/21/2017 9:34:33 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/18/2017 9:35:02 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/12/2017 3:45:38 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá trang ủi mặt bằng nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp (4/8/2017 10:18:35 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá hạng mục cải tạo chuồng heo thành chuồng dê tại Trại giống nông nghiệp U Minh Thượng (4/4/2017 10:08:47 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá nâng cấp, sửa chữa, đại tu hệ thống máy làm sạch (11/28/2016 3:19:58 PM)
Thông báo Yêu cầu báo giá “Cải tạo chuồng mát heo nái đẻ A3+B3 và chuồng mát heo nái mang thai A4+B4” (10/6/2016 8:21:08 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa nhà lò sấy trại Tân Hiệp (10/5/2016 4:05:56 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá công trình: Duy tu, sửa chữa trại giống NN Mỹ Lâm. (10/5/2016 3:58:24 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá lắp đặt camera (8/30/2016 5:10:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá mua pallet. (8/25/2016 5:05:01 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị phục vụ chế biến hạt giống (8/23/2016 9:59:12 AM)
THÔNG BÁO yêu cầu báo giá sửa lò sấy (8/16/2016 11:01:32 AM)
Thông báo Yêu cầu báo giá lắp đặt lò sấy 15 tấn (8/8/2016 4:25:46 PM)
Thông báo V/v Bán thanh lý tài sản hư hỏng, không sử dụng được (8/4/2016 11:08:15 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực. (7/14/2016 8:28:55 AM)
Thông báo chào giá vận chuyển lúa. (5/28/2016 9:22:04 AM)
Thông báo Lắp đặt hệ thống quạt thông gió cho kho chứa lúa giống (5/4/2016 9:55:26 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá cung cấp máy cấy lúa YANMAR (đã qua sử dụng) (4/20/2016 2:44:25 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (4/20/2016 10:46:39 AM)
Thông Báo Yêu cầu báo giá sửa chữa trại C phục vụ công tác chăn nuôi heo thịt (3/4/2016 2:48:33 PM)
Thông báoVề việc treo cờ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 (12/29/2015 9:25:53 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (9/5/2015 10:32:11 AM)
Chính sách khuyến mại trong cung ứng lúa giống cho các đại lý (3/27/2015 9:27:22 AM)
Thông báo tiếp tục bán HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu (10/23/2014 7:58:12 AM)
Thông báo thay đổi mẫu dấu (10/10/2014 3:33:07 PM)
Thực hiện đăng ký chứng nhận chất lượng và kiểm soát dấu hợp quy_ThS. LƯU THỊ OANH (10/4/2014 8:02:21 AM)
Thông báo (9/4/2014 8:35:43 AM)
Thông báo tiếp tục thực hiện chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần (9/4/2014 8:16:24 AM)
Thông báo mời thầu (9/4/2014 8:13:51 AM)
Thông báo mời đấu thầu (9/4/2014 8:12:20 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 (6/28/2014 8:16:59 AM)
Thông báo mời đầu thầu (10/25/2013 9:28:13 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ thu đông và vụ lúa – tôm (vụ mùa) năm 2013 (5/25/2013 9:37:38 AM)
Thông báo cung ứng giống chuối các loại (9/17/2012 4:31:58 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 (8/21/2012 8:31:33 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 vụ lúa tôm và vụ Đông xuân 2012-2013 (8/16/2012 7:54:59 AM)
Thông báo về cung ứng bò giống và sản phẩm trùn Quế (3/27/2012 9:23:40 AM)
Thông báo (12/10/2011 8:45:19 AM)
Lịch gieo sạ lúa đông xuân 2011 – 2012 tại tỉnh Kiên Giang (11/4/2011 8:00:20 AM)
Sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa trong tháng 10 (10/8/2011 10:24:37 AM)
Giống lúa được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:41:46 AM)
Một số giống lúa lai và lúa nếp được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:27:11 AM)
Thông báo (6/23/2011 9:04:09 AM)
Thông báo : Lịch gieo sạ vụ hè thu 2011 (5/27/2011 10:44:37 AM)
Quyết định số 216/QĐ-NN ngày 12 tháng 5 năm 2011 (5/27/2011 10:38:52 AM)
Thông báo : nâng mức lương tối thiểu chung (4/19/2011 5:10:14 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com