Nội dung

Đánh giá cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2012 và đề xuất cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 2012-2013 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (9/11/2012 9:05:07 AM)

1. Đặt vấn đề

 Vụ Hè thu 2012, toàn tỉnh Kiên Giang đã triển khai gieo sạ với diện tích 288.370 ha, vượt 1,71% kế hoạch. Diện tích thu hoạch (đến ngày 15/8) được 152.448 ha, năng suất (NS) bình quân ước đạt 5,21 tấn/ha. Bước vào sản xuất, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo sâu sát các tiến bộ kỹ thuật mới, sản xuất theo quy hoạch từng vùng, bố trí giống lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (XK), phẩm chất gạo tốt, cơm dẻo và thơm,… Bên cạnh đó, giá lúa hàng hóa tuy có sụt giảm nhưng nhìn chung nông dân (ND) vẫn còn lãi ở mức độ nhất định, nhất là nhóm giống chất lượng gạo cao, cơm dẻo và thơm. Tuy nhiên trong sản xuất vụ Hè thu 2012 cũng còn gặp một số khó khăn nhất định như khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, đầu vụ hè thu nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của lúa, nhất là trên trà lúa gieo sạ sớm, vùng sản xuất lúa 3 vụ, cuối vụ mưa bão gây đổ sập, làm giảm NS và chất lượng lúa hàng hóa; các dịch bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra như bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, thối thân,…vẫn đang là hiểm họa lớn cho sản xuất, làm giảm NS và chất lượng lúa vụ hè thu 2012.

Do vậy, việc chọn và bố trí cơ cấu giống lúa cho vụ Đông xuân 2012 -2013 của Tỉnh phải chú ý những yếu tố trên và cần có một cơ cấu giống lúa gồm những giống thích nghi cao cho từng vùng sinh thái khác nhau của tỉnh: thời gian sinh trưởng (TGST) phù hợp; chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết như phèn, mặn,…; cho NS cao, phẩm chất gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; chống chịu được với một số loại sâu bệnh chính như rầy nâu, bệnh đạo ôn, một số bệnh khác do vi khuẩn gây ra như bệnh cháy bìa lá, thối thân, sọc trong,…; giống phải cứng cây, chống được đổ ngã và thích hợp cho việc áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch.

2. Đánh giá cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2012

Kết quả điều tra cơ cấu giống lúa tại các huyện trong vụ Hè thu 2012 cho thấy, cơ cấu giống lúa toàn tỉnh khá đa dạng, gồm trên 32 giống lúa khác nhau, các giống lúa chủ lực có diện tích >10.000 ha gồm: IR50404 (28,88%), OM5451 (15,37%), OM6976 (14,42%), OM2517 (10,07%), OM4218 (9,15%), OM4900 (4,71%).

Diện tích sản xuất giống có NS cao, phẩm chất gạo tốt chiếm trên 65% diện tích sản xuất toàn tỉnh, gồm các giống: OM5451, OM2517, OM6976, OM4900, OM4218, OM5954, GKG1, OM7347…Tuy nhiên diện tích sản xuất giống chất lượng gạo trung bình và thấp vẫn còn rất cao, riêng giống IR50404 chiếm 28,88% diện tích sản xuất toàn tỉnh. Theo kết quả tổng hợp điều tra cơ cấu giống vụ Đông xuân    2011-2012 của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Kiên Giang, các huyện có diện tích sản xuất giống IR50404 lớn như: Giang Thành chiếm >67 %, Giồng Riềng chiếm >38%, các huyện Tân Hiệp, Hòn Đất chiếm trên 30%.

3.      Bố trí cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2012-2013

            Dựa vào kết quả điều tra cơ cấu giống lúa trong vụ Hè thu 2012 và qua ghi nhận thực tế tính chống chịu sâu bệnh trên các giống; kết quả khảo nghiệm SX và nhân giống lúa cấp XN 1, chúng tôi đề nghị cơ cấu giống lúa cao sản cho sản xuất vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang như sau:

a/ Bố trí theo chất lượng nhóm giống

+ Nhóm giống lúa chất lượng gạo cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gồm: (1) Nhóm giống cao sản gạo thơm và tương đương: OM7347, OM5954, OM4900, ... và (2) Nhóm giống hạt dài, ít bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, NS cao, chống chịu sâu bệnh tốt, cần sử dụng các giống như OM5451, GKG1, OM2517, OM6976,… đây là các giống có TGST khoảng 85-100 ngày, cứng cây, chống chịu rầy nâu, bệnh cháy lá trung bình - khá, chống chịu phèn, mặn khá và NS khá cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Nhóm giống có chất lượng trung bình- thấp, NS cao như OM576, IR50404,.... Nhóm giống này dễ sản xuất, chống chịu phèn tốt, thích nghi rộng, chủ yếu dùng để phục vụ chăn nuôi, chỉ nên phát triển dưới 10% diện tích sản xuất và bố trí sản xuất trên diện tích ruộng mới đưa vào sản xuất của vùng Tứ giác Long Xuyên.

+ Nhóm giống cho vùng lúa sản xuất 3 vụ: GKG1, OM2517, OM5451 là các giống có TGST 85-95 ngày.

b/ Bố trí giống lúa theo điều kiện sinh thái

 Nói chung, vụ ĐX 12-13 nên bố trí các giống lúa chủ lực có khả năng thích nghi rộng, cho NS cao, phẩm chất gạo tốt, chống chịu rầy nâu từ khá đến trung bình gồm: OM6976, OM5451, GKG1, OM2517, OM5954, OM4900, OM7347; các giống lúa bổ sung mà từng vùng sinh thái có thể lựa chọn: OM6932, OM6904, OM6162, Jasmine85; các giống có triển vọng bố trí sản xuất thử gồm: GKG9, GKG8, GKG15, OM 9605, OM2395-NCM, OM 9577-1. Cụ thể từng vùng sinh thái trong tỉnh, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống lúa như sau:

*Các huyện vùng U Minh Thượng (An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và các xã Vĩnh Tuy, Thủy Liễu thuộc huyện Gò Quao): vùng này chịu ảnh hưởng phèn mặn, mùa vụ tương đối nghiêm ngặt, dễ bị khô hạn và xâm nhập mặn vào cuối vụ, các giống lúa chủ lực cho sản xuất vụ Đông xuân 2012-2013 được khuyến cáo: GKG1, OM2517, OM5451, là những giống có TGST cực ngắn, khoảng 85-90 ngày và có NS, chất lượng gạo đạt tiêu chuẫn xuất khẩu. Những khu vực ít bị đe dọa bởi nước mặn cuối vụ có thể sử dụng bổ sung các giống: OM5954, OM4900, OM7347. Đây là những giống có TGST hơi dài hơn, khoảng 95 - 100 ngày nhưng chúng có NS cao, chống chịu rầy nâu, đặc biệt các giống này chịu phèn và mặn khá, chất lượng gạo tốt, cơm dẻo và thơm.

            * Các huyện vùng Tây sông Hậu có điều kiện thâm canh cao như Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, TP. Rạch Giá … chúng tôi đề nghị bố trí cơ cấu giống lúa như sau:

            + Khu vực có kế hoạch thực hiện canh tác 2 lúa - 1 màu, hoặc sản xuất 3 vụ lúa/năm, chúng tôi đề nghị sử dụng các giống lúa có TGST 85-90 ngày: GKG1, OM6932, OM5451. Các giống này là những giống có TGST ngắn, chống chịu sâu bệnh khá, tương đối cứng cây, gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, có thể bố trí sản xuất thử các giống mới có triển vọng: GKG8, GKG9, OM10434.

            + Khu vực thực hiện canh tác 2 vụ lúa, nên mạnh dạn sử dụng các giống lúa chủ lực gồm: OM4900, OM5954, OM5451, OM7347. Các giống lúa bổ sung: OM6162, Jasmine85, OM 6976. Các giống lúa sản xuất thử: OM9605, OM 9577-1, OM2395-NCM, GKG15...

* Các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên gồm các huyện: (Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành) đây là vùng chịu ảnh hưởng của phèn hoặc phèn mặn, được khuyến cáo như sau:

+ Khu vực Bắc Quốc lộ 80: có thể chịu ảnh hưởng lũ và đất bị nhiễm phèn, chúng tôi đề nghị các giống lúa chủ lực gồm: OM5451, GKG1, OM2517; các giống lúa bổ sung: OM5464, OM5472; các giống sản xuất thử: GKG9, GKG8, OM2395-NCM. Đây là các giống lúa ngắn ngày, cho NS cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chống chịu điều kiện đất phèn của địa phương.

+ Khu vực Nam quốc lộ 80: chịu ảnh hưởng phèn hoặc phèn mặn, chủ yếu SX 2 vụ lúa  trong một năm, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống lúa chủ lực gồm: OM4900,  OM7347, OM5954; các giống bổ sung: Jasmine85, OM6162,...

* Riêng vùng quy hoạch sản xuất tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu:Tùy vào địa hình thuộc vùng sinh thái nước ngọt hay bị ảnh hưởng phèn mặn mà bố trí các giống cho phù hợp. Tuy nhiên nên bố trí tập trung 1-2 giống đạt cấp xác nhận để dễ quản lý nước, phân bón, dịch bệnh, nhất là thu hoạch đồng loạt, có một lượng sản phẩm hàng hóa đủ lớn, dễ thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua với giá cạnh tranh. Các giống lúa nên sử dụng là: nhóm lúa thơm nhẹ, TGST khoảng 100 ngày như OM7347, OM5954, OM4900. Đối với vùng không chủ động nước ngọt hoặc bị nước mặn đe dọa cuối vụ, nên dùng các giống: : GKG1, OM5451.

Đánh giá cơ cấu giống lúa, hè thu 2012, đề xuất, đông xuân 2012-2013
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

02 giống lúa thuần GKG5 và GKG24 chính thức được lưu hành tại Đồng bằng sông Cửu Long_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/14/2020 8:20:43 AM)
Khuyến cáo lịch gieo sạ lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/27/2020 9:17:01 AM)
Kiến vương Oryctes rhinoceros Linne đối tượng gây hại dừa, khó phòng trừ (5/5/2020 8:14:26 AM)
Chú ý phòng trị bệnh thối đọt dừa do nấm Phytophthora palmivora gây ra (4/8/2020 4:08:04 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu đông 2019 và vụ Mùa 2019 - 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:26:20 AM)
Lịch thời vụ sản xuất lúa Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2019 8:57:30 AM)
Tiềm năng ứng dụng của công nghệ protein trong nghiên cứu tính chống chịu stress phi sinh học ở cây trồng_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/28/2018 5:53:38 PM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang cung ứng giống cây ăn trái và hoa kiểng các loại_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/24/2018 5:09:41 PM)
Thu thập, lưu giữ, bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (10/13/2017 9:54:20 AM)
Một số lưu ý trong trồng và chăm sóc cây tiêu ở tỉnh Kiên Giang_ThS. LÂM THỊ KIM CHUNG (8/18/2017 4:26:04 PM)
Tiềm năng nhân giống in-vitro cây hồ tiêu (Piper Nigrum)_CN. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (6/19/2017 4:38:57 PM)
Tiềm năng ứng dụng nhân giống in-vitro trong sản xuất nguồn dược liệu Đinh lăng (Polyscias fruticosa)_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/12/2017 3:49:56 PM)
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC LAN Cattleya labiata NUÔI CẤY MÔ_CN. TRẦN THỊ KIM KHUÊ (11/30/2016 4:37:51 PM)
Giống lúa thuần GKG9 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới_ CN. TRẦN THỊ THÙY TIÊN (10/31/2016 9:49:58 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng- Ks. PHẠM DUY THIÊM (7/20/2016 10:29:09 AM)
Kỹ thuật nhân giống In-Vitro hoa lan bằng hạt _Ks.LÊ THỊ KIM NGÂN (5/31/2016 10:33:30 AM)
Kết quả Khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông Xuân 2015 – 2016- Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN. (5/11/2016 3:51:46 PM)
Biện pháp kỹ thuật hạn chế sự rụng trái trên cây sầu riêng_Ks.TRẦN HỮU NGHỊ (4/26/2016 9:30:08 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 9:50:38 AM)
Kết quả bước đầu ứng dụng marker phân tử trong công tác chọn tạo giống lúa mới tại Kiên Giang _Th.S- NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (3/23/2016 11:16:52 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa vụ Đông xuân 2015 - 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:36:43 AM)
Phòng trừ một số bệnh hại trên cây bưởi trong mùa mưa_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/24/2015 9:02:08 AM)
Kỹ thuật cần lưu ý trong trồng và chăm sóc giống chuối già Nam Mỹ_KS. TRẦN QUANG TẤN (7/18/2015 9:05:39 AM)
Ứng dụng các thành tựu Công nghệ Sinh học trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giống lúa_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (7/14/2015 2:39:08 PM)
Củng cố công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giống lúa _TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (5/26/2015 2:55:03 PM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa có triển vọng cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang _KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/1/2015 8:56:22 AM)
Vai trò của phân hữu cơ vi sinh đối với đất vườn trồng cây sầu riêng_CN. VŨ THỊ PHƯỢNG (10/29/2014 7:35:40 AM)
Biện pháp khắc phục sự suy kiệt trên vườn cây sầu riêng_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (9/11/2014 8:23:35 AM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý để hạn chế ngộ độc hữu cơ đối với ruộng lúa Thu Đông_KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (8/5/2014 5:05:20 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên đất phèn và xử lý ngộ độc phèn trong ruộng lúa vụ Hè Thu _ KS. NGUYỄN THỊ LAN (7/4/2014 8:20:04 AM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2014 tại tỉnh Kiên Giang và một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng của từng giống_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (5/21/2014 8:42:09 AM)
Một số loài hoa kiểng được ưa chuộng trong ngày Tết _ CN. TRẦN QUANG TẤN (12/31/2013 10:08:27 AM)
Triệu chứng thiếu nguyên tố Boron trên cây dừa và biện pháp khắc phục - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/10/2013 8:19:37 AM)
Cây trồng biến đổi gen - Những thuận lợi và thách thức - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (12/1/2012 10:44:21 AM)
Tác nhân gây hại và biện pháp phòng trừ bệnh loét trên cây bưởi - KS. NGUYỄN VŨ THÁI SƠN (11/26/2012 10:51:01 AM)
Áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật trong sản xuất một số loại hoa kiểng có giá trị kinh tế cao - CN. TRẦN QUANG TẤN (10/24/2012 4:14:36 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kiến thiết cơ bản - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/29/2012 9:34:32 AM)
Nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô, một giải pháp cho nghề trồng chuối xuất khẩu hiện nay - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/22/2012 8:26:37 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống xác nhận vụ hè thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (8/31/2012 3:41:16 PM)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cacao - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (5/3/2012 2:57:27 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống lúa cấp xác nhận vụ đông xuân 2011-2012 tỉnh Kiên Giang - TS Nguyễn Trung Tiền (3/25/2012 3:34:12 PM)
Kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa dứa và dừa xiêm xanh - Ths. LÊ HỮU TOÀN (12/15/2011 3:30:09 PM)
Sản xuất và cung ứng giống năm 2012 - Thời cơ và những thách thức- TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (12/11/2011 2:43:51 PM)
Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau khi thu hoạch - Ks. Nguyễn Vũ Thái Sơn (10/26/2011 3:00:08 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa chuông từ cây giống nuôi cấy mô (10/20/2011 1:46:59 PM)
Bệnh thối gốc chảy mủ, thối trái cây sầu riêng (10/12/2011 2:21:27 PM)
Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ rầy nâu hại lúa - Ks. HOÀNG THỊ MINH THANH (9/22/2011 2:19:06 PM)
Cho sầu riêng ra trái mùa nghịch (7/7/2011 8:25:16 AM)
Trồng chuối xiêm năng suất cao (7/5/2011 8:02:20 AM)
Dừa dứa: Cây cho hiệu quả kinh tế cao - Ths.Lê Hữu Toàn (6/25/2011 7:50:30 AM)
Nghiên cứu giống lúa đối phó biến đổi khí hậu – TS Nguyễn Trung Tiền (6/10/2011 2:49:37 PM)
Kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam sành (6/1/2011 2:23:52 PM)
Chuối … lên hương (6/1/2011 10:18:18 AM)
GKG1 cùng với OM 5451 sẽ thay dần giống IR 50404 (5/9/2011 11:25:59 AM)
Hợp tác chia sẻ bản quyền giống lúa mới (5/1/2011 5:58:37 PM)
Chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống lúa giai đoạn 2011 và hướng đến 2015 (4/17/2011 1:07:34 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P2) (4/15/2011 9:08:38 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P1) (4/15/2011 9:06:26 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com