Nội dung

Kết quả hoạt động quý I năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (6/8/2012 8:35:09 AM)

Những tháng đầu năm 2012, tình hình sản xuất nông nghiệp cả nước có nhiều biến động rất phức tạp, giá cả vật tư nông nghiệp không ổn định, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng. Trước tình hình đó, Trung Tâm Giống Nông Lâm Ngư Kiên Giang đã chủ động thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường tiêu thụ, thực hiện công tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo nhu cầu phục vụ cho nông dân.

 

Với chức năng, nhiệm vụ được Sở Nông Nghiệp & PTNT giao, trong quý I năm 2012 Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang đã đạt được một số kết quả trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi như sau:

Chương trình chọn tạo giống mới

Lai tạo giống được 15 tổ hợp lúa, tái sinh lúa lên xanh được 12 dòng đang trong giai đoạn nhân chồi (nuôi cấy túi phấn lúa). Đa phần các tổ hợp lai theo hướng phẩm chất cao và chống chịu mặn khá đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho nông dân tại các vùng sinh thái trong Tỉnh. Sản xuất một số loại hoa cảnh như Dạ yên Thảo, Cúc đồng Tiền, Violet, hoa Chuông....cung ứng trong dịp tết nguyên đán sắp tới. Đồng thời thu hoạch lúa từ các thí nghiệm chọn dòng phân ly tại các trại giống. Kết quả chọn được một số dòng lúa có đặc tính tốt, bông đùm, năng suất cao và tiếp tục khảo nghiệm những dòng này trong những vụ tới.

Khảo nghiệm cơ bản (KNCB) các giống lúa  

Thực hiện khảo nghiệm cơ bản (KNCB) 06 bộ giống lúa gồm 131 giống có nguồn gốc từ Viện lúa ĐBSCL, Trung tâm Khảo Kiểm Nghiệm Giống Sản Phẩm vùng Nam Bộ trên 04 trại sản xuất lúa giống của Trung Tâm: trại Tân Hiệp, Hòn Đất, Minh Lương và Mỹ Lâm. Kết quả khảo nghiệm đánh giá ngoài đồng kết hợp phân tích trong phòng, chọn được một số giống OM8017, OM10423, OMCS10434, GKG8, GKG9, GKG15, OM9601, OM9584. Các giống này tiếp tục đưa vào sản xuất thử trong vụ hè thu 2012.

Khảo nghiệm sản xuất (KNSX) giống lúa

Vụ đông xuân 2011-2012 thực hiện khảo nghiệm cơ bản (KNSX) bộ giống lúa triển vọng (gồm 6-8 giống mới) trên 12 điểm thuộc các huyện, thành phố trong Tỉnh: Tp. Rạch Giá, huyện Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Giang Thành, An Biên, U Minh Thượng, An Minh, Vĩnh Thuận. Bao gồm các giống: GKG9, GKG8, OM 10423, OM 6904-1, OM 6932, OM 6903, OM 7347, OM 5954, OM 6976 và giống OM 2517 làm đối chứng. Kết quả khảo nghiệm cho thấy các bộ giống lúa khảo nghiệm có năng suất khá ổn định và khá thích nghi tại các điểm triển khai, năng suất cao và ổn định hơn giống đối chứng đang thích nghi tại địa phương, biến động từ 6,60 tấn/ha đến 7,43 tấn/ha, có thể đưa vào sản xuất trên diện rộng những giống này trên cả ba vùng sinh thái trong đó các giống cho năng suất cao có xu hướng thích nghi cho vùng U Minh Thượng: OM 6796, OM7347, OM5954, OM6903; các giống cho năng suất cao có xu hướng thích nghi cho vùng Tứ Giác Long Xuyên và Tây Sông Hậu:  GKG8, GKG9, OM 6932, OM10423.

Sản xuất lúa nguyên chủng

Vụ ĐX 2011-2012, Trung tâm giống NLNN triển khai sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng tại 5 trại với diện tích 135,7 ha gồm nhiều giống OM 6976, OM 5451, OM 5954, OM 7347, OM 6162, OM 6932, OM 2517, OM 2517-KG (GKG1), Jasmine 85...Năng suất trung bình các giống đạt 6,18 tấn/ha. Sản lượng thu được 715 tấn gồm giống cấp siêu nguyên chủng (SNC) , nguyên chủng (NC)  và xác nhận.

                Để giới thiệu những giống lúa mới cho nông dân, Trung Tâm tổ chức 04 cuộc hội thảo đánh giá giống lúa tại 4 trại giống Tân Hiệp, Mỹ Lâm, Minh Lương và Hòn Đất với hơn 500 đại biểu tham dự. Kết quả hội thảo nông dân đánh giá cao các giống OM 6932, GKG1, GKG9, OM 6976, OM 5451, OM 7347, OM 4900. Đây là các giống có tính thích nghi rộng ở các vùng sinh thái của tỉnh, chống chịu phèn mặn khá, gạo dài, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu rất thích hợp đưa vào sản xuất cho vụ hè thu 2012.

Nhân giống cấp xác nhận

Vụ đông xuân 2011-2012 triển khai chương trình nhân giống cấp xác nhận tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với diện tích 2.684,5ha. Các giống triển khai: OM 6976, OM 7347, OM 4900, OM 5451, OM 2517-KG (GKG1), OM 5954, OM6932... Nhìn chung các giống triển khai trong chương trình thích nghi với điều kiện sinh thái từng vùng, đạt năng suất khá cao, phẩm chất gạo tốt, gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Năng suất trung bình của các giống trong chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận đạt 7,52 tấn/ha, cao hơn so với năng suất trung bình của toàn tỉnh (6,4 tấn/ha). Giống có năng suất cao nhất là giống OM 6976 có năng suất đạt 8,02 tấn/ha, kế đến là giống OM 8901 (7,73 tấn/ha), các giống còn lại dao động từ 7,32 đến 7,67 tấn/ha. Với diện tích nhân giống và năng suất trung bình đạt 7,52 tấn/ha, sản lượng lúa giống sản xuất tương đương cấp xác nhận ước đạt14.755 tấn, đáp ứng khoảng 35-40% giúp nông dân trong tỉnh có điều kiện trao đổi và sử dụng lúa giống với giá thành rẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu giống lúa của Tỉnh ta theo hướng chất lượng cao một cách đáng kể.

Song song đó, chương trình cũng tổ chức 12 cuộc tập huấn đầu vụ về quy trình kỹ thuật nhân giống lúa cấp xác nhận với hơn 600 đại biểu tham dự và 07 cuộc hội thảo đầu bờ tại các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, Giang Thành, An Biên, Vĩnh Thuận, Tp.Rạch Giá với hơn 350 đại biểu tham dự. Kết quả hội thảo đánh giá cao các giống: OM 6976, OM 5451, GKG9, OM 7347, GKG1, OM 6932. Đây là những giống lúa mới, có TGST trung bình (riêng GKG1 có TGST ngắn 85-90 ngày), năng suất cao, phẩm chất gạo tốt, thích nghi rộng, chống chịu sâu bệnh và phèn mặn khá.

Sản xuất giống cây ăn trái

Cùng với việc sản xuất và cung ứng lúa giống, Trung tâm Giống NLNN thực hiện chăm sóc, bón phân vườn cây ăn trái tại các trại trong mùa mưa, giâm ươm dừa dứa, dừa xiêm đảm bảo đủ số lượng cây con cung ứng cho nông dân trong và ngoài Tỉnh. Ngoài ra Trung tâm Giống cũng tiến hành khai thác sản phẩm các loại cây ăn trái (sầu riêng, bưởi, chuối ) cung ứng cho nông dân trên địa bàn Tỉnh

Nhân giống gia súc

Nhân giống heo: Trong quý I, Trung Tâm đã triển khai nhân giống heo bố mẹ với số lượng 111 con, heo đưa ra chương trình nhân giống khỏe mạnh, ít dịch bệnh, thích nghi cao với điều kiện sinh thái tại địa bàn nhân giống góp phần chuyển đổi cơ cấu giống heo tại các huyện trong tỉnh, tăng cao tỷ lệ heo giống chất lượng cao và nạc hóa đàn heo địa phương

Nhân giống bò: số bò triển khai trong chương trình nhân giống là 19 con, đàn bò phát triển bình thường, số bò đưa ra chương trình phát triển tốt,  thích nghi tốt ở các địa bàn nhân giống

 

Sản xuất thuỷ sản 

Triển khai sản xuất cá sặc rằn, cá bống tượng giống, hiện cá Sặc Rằn khoảng 2.000 kg, kích cỡ dao động từ 1,2-5,5 cm, cá bống tượng khoảng 15.000 con, kích cỡ dao động từ 4,1-5,7 cm. Đàn cá phát triển tốt, phục vụ cung ứng cho bà con nông dân trong và ngoài Tỉnh trong thời điểm nhu cầu thả giống của nông dân đang vào mùa vụ.

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I-2012
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

ĐBSCL: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn (2/10/2020 9:47:53 AM)
Bản tin sâu bệnh (26/11/2019) (12/7/2019 9:20:00 AM)
Cần chủ động biện pháp đối phó vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 (9/16/2019 10:07:43 AM)
BẢN TIN SÂU BỆNH (18.6.2019) (7/3/2019 9:22:36 AM)
Dự báo khí tượng - thủy văn thời hạn mùa từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 tại khu vực tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2019 8:18:18 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng, vật nuôi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019_Ks. PHẠM DUY THIÊM (2/1/2019 10:19:07 AM)
Hội thảo khoa học “Phát triển nông nghiệp sạch, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Nông nghiệp hữu cơ Tỉnh Kiên Giang”_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/17/2018 3:04:09 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại trại giống Nông nghiệp Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:09:49 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:07:06 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng vật nuôi năm 2017_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (3/5/2018 4:01:54 PM)
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022_KS. PHẠM DUY THIÊM (11/20/2017 10:33:57 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tham gia Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2017 _ KS. PHẠM DUY THIÊM (10/7/2017 10:12:42 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia chương trình tuyên truyền về Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang_CN.TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/16/2017 11:14:58 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Thuận Hòa 1 nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2017)_CN LÊ THỊ CHINH (9/16/2017 10:48:41 AM)
Chi bộ Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2020_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/30/2017 4:01:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá vận chuyển lúa giống (3/28/2017 3:41:13 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân 2016 -2017 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (2/25/2017 10:57:35 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012-2016_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/4/2017 10:38:26 AM)
Hội đồng Khoa học cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT thông qua Báo cáo kết quả nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm 02 giống lúa mới GKG5 và GKG24_KS. PHẠM DUY THIÊM (12/14/2016 9:28:54 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2016 tại tỉnh Kiên Giang_ThS. LƯU THỊ OANH (9/14/2016 8:12:43 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư Giống nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 - KS. PHẠM DUY THIÊM (7/7/2016 5:58:19 AM)
Một số lưu ý khi khử lẫn lúa giống -Ks. LÊ VĂN MẠNH. (5/11/2016 4:13:03 PM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu và Thu đông 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 10:10:56 AM)
Dự báo cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam_ TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/16/2015 4:25:37 PM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tổ chức về nguồn tại huyện U Minh Thượng_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (8/27/2015 9:30:55 AM)
Gạo “Hương Biển Kiên Giang” đồng hành cùng chất lượng, hội nhập với thị trường_KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (6/29/2015 4:01:55 PM)
Công tác tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2015_ KS. TRẦN HỒNG CÚC (6/1/2015 9:49:51 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 tại mạng lưới nhân giống tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (4/8/2015 7:57:53 AM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2015 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (3/30/2015 9:24:03 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_ThS. LƯU THỊ OANH (3/27/2015 2:52:33 PM)
Tỉnh Kiên Giang chuẩn bị lúa giống phục vụ cho sản xuất vụ hè thu 2015_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/23/2015 9:43:39 AM)
Kiên Giang chủ động 45% lúa giống (1/31/2015 10:31:38 AM)
Hương Biển Kiên Giang - nhãn hiệu gạo chất lượng_KS. DANH NGOC HẢI (11/24/2014 8:06:39 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp xác nhận vụ Hè Thu 2014 cho nông dân hợp tác xã và tổ liên kết nhân giống_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (6/23/2014 3:31:43 PM)
Kết quả thực hiện các chương trình sản xuất giống cây trồng vật nuôi 06 tháng đầu năm 2014 _ ThS. LÊ HỮU TOÀN (5/29/2014 4:23:50 PM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2014 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (2/6/2014 8:38:01 AM)
Kết quả thực hiện công tác giống nông lâm ngư nghiệp của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang năm 2013_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (12/31/2013 2:56:29 PM)
Thuốc trừ sâu sinh học (Biopesticide) - giải pháp an toàn cho nền nông nghiệp xanh _ CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (11/29/2013 8:30:12 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang đưa Trại sản xuất giống heo cấp ông bà vào hoạt động từ năm 2013 – KS. PHAN THỊ THỦY (10/10/2013 8:51:27 AM)
Giới thiệu về một số Trại Giống Nông nghiệp - những địa chỉ đáng tin cậy trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng giống cho nông dân - CN. LƯƠNG THU TRANG (9/12/2013 3:36:39 PM)
Những đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (8/23/2013 7:48:14 AM)
Ưu thế khi sử dụng sản phẩm của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang - CN. TÔ TRUNG KIÊN (7/18/2013 3:31:33 PM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 - CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (7/10/2013 2:19:19 PM)
Nuôi cấy túi phấn lúa (Anther Culture) - Một kỹ thuật hữu hiệu tạo dòng thuần đơn bội kép - CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/27/2013 8:05:09 AM)
Dự báo sâu bệnh từ ngày 20 - 27/5/2013 CỦA CỤC BVTV (5/23/2013 8:58:18 AM)
Phòng Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận chất lượng Giống Cây trồng - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/11/2012 3:11:17 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/25/2012 10:43:39 AM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/1/2012 3:21:30 PM)
Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa (5/18/2012 9:13:49 AM)
Kết quả đánh giá giống vụ Đông xuân 2011-2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/27/2012 8:26:32 AM)
Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất cây trồng, vật nuôi (3/25/2012 10:17:08 AM)
Bình chọn giống lúa vụ đông xuân (2/24/2012 8:10:14 AM)
Vị thế mới của cây khoai lang trong nền nông nghiệp (2/17/2012 9:17:56 AM)
Kết quả hoạt động của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tháng 9 năm 2011 - Ths. LÊ HỮU TOÀN (9/22/2011 4:35:00 PM)
Nuôi tu hài trong... rổ (8/17/2011 3:22:24 PM)
Thúc đẩy chăn nuôi để giảm áp lực thị trường thực phẩm (8/11/2011 8:30:56 AM)
Nguy cơ dịch bệnh từ 80 triệu tấn chất thải (7/26/2011 8:03:48 AM)
Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn (7/12/2011 2:18:34 PM)
Chuyện chưa từng có ở ĐBSCL: "Nhái" cả cá linh non (7/12/2011 2:05:58 PM)
Xen ghép lúa chịu mặn, cá nước ngọt (7/7/2011 8:19:28 AM)
Thuốc bảo vệ thực vật giả hoành hành: Giọt nước làm tràn ly (6/24/2011 9:58:36 AM)
Nông dân U Minh: Đau đầu vì nạn ốc bươu vàng (6/23/2011 8:16:06 AM)
Giống khoai lang rau mới (6/20/2011 9:44:49 AM)
Thu nhập ổn định từ cây sơ ri (6/14/2011 4:50:50 PM)
Những vật nuôi mới lạ (6/9/2011 8:04:01 AM)
Những loại thuốc trừ sâu hữu cơ thân thiện - Duy Hùng (Phóng viên báo Nông Nghiệp) (6/6/2011 10:43:21 AM)
Hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cu Ba (6/6/2011 9:35:33 AM)
Phân bón hiệu “Máy Cày” cho vụ lúa hè thu (6/3/2011 9:20:51 AM)
Khát khao đưa cá rô đồng Việt Nam xuất ngoại (6/2/2011 2:00:51 PM)
Hướng mới trong quản lý dịch hại trên lúa (6/2/2011 10:30:58 AM)
Nhà nông tìm hiểu (6/2/2011 10:25:17 AM)
Giải cứu vùng tôm (5/30/2011 2:39:01 PM)
Gắn kết nuôi trồng với thú y thủy sản (5/30/2011 2:29:14 PM)
Dùng tuyến trùng diệt sâu bệnh - TS Nguyễn Ngọc Châu, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (5/28/2011 9:46:55 AM)
Sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản - KS. Đinh Quốc Khánh (5/27/2011 10:42:39 AM)
Câu chuyện độc quyền của một giống mía do Việt Nam lai tạo (5/27/2011 10:41:32 AM)
Cho bưởi ra trái theo ý muốn (5/27/2011 9:06:52 AM)
Những vấn đề chú ý về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011-2020 (5/26/2011 4:28:22 PM)
Nguy cơ tái phát bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa hè thu 2011- ThS.Võ Thị Hồng Thủy (5/25/2011 8:03:34 AM)
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân (5/18/2011 8:39:18 AM)
Nuôi gà khép kín, an toàn dịch bệnh - Nguyên Toàn (5/14/2011 10:30:20 AM)
Hiệu quả máy phun thuốc tự chế (5/13/2011 2:43:24 PM)
Nuôi cá lóc- nghề mới phát (5/13/2011 2:31:45 PM)
Nuôi cá lóc trong hồ xi măng (5/12/2011 2:47:02 PM)
Thuốc sinh học Bt diệt sâu thế nào? (5/8/2011 1:57:11 PM)
Hỗn hợp thuốc trừ sâu- hại nhiều hơn lợi (5/8/2011 9:06:18 AM)
Quản lý việc áp dụng dinh dưỡng cho lúa tại Philippines (5/7/2011 10:10:06 AM)
Lúa Bt năng suất cao, giảm áp lực sâu hại (5/7/2011 9:54:53 AM)
Phát hiện xác bò biển trên bãi biển Hà Tiên (4/19/2011 5:28:54 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com