Nội dung

Một số điểm cần lưu ý trong Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa GKG1 - ThS. PHẠM THỊ XIM (2/3/2012 3:31:05 PM)

Giống lúa GKG1 có thời gian sinh trưởng cực ngắn (85-90 ngày), dạng hình đẹp, phẩm chất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, có tính kháng trung bình rầy nâu, hơi kháng bệnh đạo ôn, chống chịu phèn mặn khá, thích nghi rộng, nhất là trên vùng đất nhiễm phèn mặn, vùng sản xuất 2-3 vụ lúa/năm, vùng chịu ảnh hưởng lũ....

Giống lúa GKG1 được Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang tạo chọn bằng phương pháp tạo biến dị sô ma (Somaclonal Variation: SC) trong nuôi cấy mô sẹo của giống lúa OM 2517. Giống lúa GKG1 có thời gian sinh trưởng cực ngắn (85-90 ngày), dạng hình đẹp, phẩm chất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, có tính kháng trung bình rầy nâu, hơi kháng bệnh đạo ôn, chống chịu phèn mặn khá, thích nghi rộng, nhất là trên vùng đất nhiễm phèn mặn, vùng sản xuất 2-3 vụ lúa/năm, vùng chịu ảnh hưởng lũ....

Do giống GKG1 có thời gian sinh trưởng cực ngắn (85-90 ngày) nên cần phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: gieo sạ, bón phân, quản lý nước ...có sự khác biệt so với các giống khác, có thời gian sinh trưởng dài hơn. Để giúp bà con nông dân sản xuất giống lúa GKG1 đạt năng suất và có hiệu quả cao, chúng tôi lưu ý một số yêu cầu kỹ thuật cần áp dụng trong canh tác giống lúa GKG1 như sau:

* Chuẩn bị đồng ruộng:

- Ruộng cần có bờ bao, có mương máng để chủ động tưới tiêu, điều khiển mực nước theo yêu cầu từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa; đồng thời thuận tiện cho việc thường xuyên đi lại thăm đồng, chăm sóc lúa.

- Cày đất hoặc trục đất ngay sau khi thu hoạch lúa vụ trước (trước khi gieo sạ lúa hè thu, đất phải được cày và phơi ải ít nhất  2 tuần), sau đó xới hoặc trục đất kỹ và trang bằng trước khi gieo sạ. Nên xử lý cỏ, lúa rài sạch trên ruộng và xung quanh bờ.  

* Gieo sạ và chăm sóc sau sạ: để bảo đảm mật độ và độ sinh trưởng tốt của ruộng lúa ngay từ giai đoạn đầu sau gieo sạ, chúng ta cần áp dụng:

- Mật độ sạ 100-120kg/ha, khuyến cáo áp dụng dụng cụ gieo sạ theo hàng.

- Để phòng ngừa bệnh lúa von, rầy nâu và bù lạch trong 2 tuần đầu sau sạ có thể sử dụng thuốc Jivon 6WP và Cruise Plus 312.5FS xử lý hạt giống trước gieo sạ (quy trình xử lý theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

- Có các biện pháp quản lý ốc bươu vàng và chuột trên đồng ruộng.

- Nếu do gieo sạ mật độ không bảo đảm, bị mất cây ở những chỗ trũng, phải tiến hành cấy dặm sớm, khoảng 7 – 10 ngày sau gieo sạ.

- Nếu trong điều kiện áp dụng phương pháp cấy, tiến hành gieo mạ sân và tuổi mạ cấy phải sớm hơn, khoảng 10 ngày sau gieo mạ

* Quản lý nước: Do giống GKG1 có thời gian sinh trưởng cực ngắn, thời gian làm đòng sẽ rất sớm, phải tạo điều kiện cho ruộng lúa sinh trưởng tốt ngày từ những ngày đầu sau gieo sạ nên phải cho nước vào ruộng sớm hơn, các lần bón phân sớm hơn các giống khác có thời gian sinh trưởng dài hơn. Vì vậy cần chú ý một số biện pháp sau:

- Tháo cạn nước trước khi sạ, đến 3 NSKS cho nước láng mặt ruộng, đảm bảo giữ đủ ẩm bề mặt ruộng để xử lý thuốc trừ cỏ đạt hiệu quả.

                - Giai đoạn 5-7 ngày, cho nước từ từ vào ruộng và giữ nước trên mặt ruộng ở mức 3-5 cm cho đến khi lúa được 30 ngày tuổi.

- Giai đoạn 30-35 ngày (giai đoạn lúa bắt đầu chuyển màu vàng chanh), rút cạn nước để hạn chế chồi vô hiệu, làm cho đất thông thoáng, cây lúa cứng cáp và hạn chế sâu bệnh gây hại.

                - Giai đoạn khi lúa có tim đèn, đưa nước vào ruộng để bón phân đón đòng và giữ ở mức 5-7cm để cây lúa có đủ nước bước vào giai đoạn trổ và chín sáp.

- Trước khi thu hoạch 7-10 ngày (khi lúa trên bông chín 65-70%), tháo cạn nước trong ruộng để thúc đẩy quá trình chín.

* Bón phân:

Do GKG1 là giống lúa có TGST ngắn, nên cần bón phân sớm để đạt được số chồi hữu hiệu cao. Công thức phân bón đề nghị chung cho từng vùng đất được nêu trong bảng sau:

- Lượng phân bón theo mùa vụ và loại đất (đối với lúa gieo sạ thẳng):

 

Mùa vụ/loại đất

Lượng phân (kg/ha)

N

P2O5

K2O

1. Vụ ĐX:          - Đất phù sa

                           - Đất phèn

90-100

80-90

40-60

50-70

40-60

30-40

2. Vụ HT:          - Đất phù sa

                           - Đất phèn

80-90

80-90

40-60

60-80

40-60

30-40

     

Cụ thể công thức phân bón trên ruộng sản xuất thử và sản xuất  giống GKG1 được đề nghị:

+ Trên đất phù sa: vụ ĐX: 90N - 50P2O5 - 50K2O; vụ HT là 80N - 50P2O5 - 60 K2O, sử dụng bón phân đơn với DAP (tính trên hecta); cách bón như sau:

                Vụ ĐX: 150 kg Ure + 110 kg DAP + 85 kg KCl, chia 4 lần bón:

Lần 1: 5-7 NSKS: 25% Ure + 40% DAP + 20% KCl

Lần 2: 16-18 NSKS: 30% Ure + 40% DAP  + 30% KCl

Lần 3: Khi lúa có tim đèn (35-38 NSKS): 30% Ure + 20% DAP + 30% KCl

Lần 4: Bón nuôi hạt (khi lúa quay ngang, vào chắc): 15% Ure  + 20% KCl

Vụ HT: 130 kg Ure + 110 kg DAP + 100 kg KCl, chia 4 lần bón:

Lần 1: 5-7  NSKS: 25% Ure + 40% DAP + 20% KCl

Lần 2: 16-18 NSKS: 30% Ure + 40% DAP  + 30% KCl

Lần 3: Khi lúa có tim đèn (35-38 NSKS): 30% Ure + 20% DAP + 30% KCL

Lần 4: Bón nuôi hạt (khi lúa quay ngang, vào chắc): 15% Ure  + 20% KCl

+ Trên đất phèn: vụ ĐX: 90N - 60P2O5 - 30K2O; vụ HT là 90N - 70P2O5 - 30 K2O, sử dụng bón phân đơn với DAP (tính trên hecta); cách bón như sau:

                Vụ ĐX: 145 kg Ure + 130 kg DAP + 50 kg KCl, chia 4 lần bón:

Lần 1: 5-7 NSKS: 25% Ure + 40% DAP + 20% KCl

Lần 2: 16-18 NSKS: 30% Ure + 40% DAP  + 30% KCl

Lần 3: Khi lúa có tim đèn (35-38 NSKS): 30% Ure + 20% DAP + 30% KCl

Lần 4: Bón nuôi hạt (khi lúa quay ngang, vào chắc): 15% Ure  + 20% KCl

Vụ HT: 140 kg Ure + 150 kg DAP + 50 kg KCl, chia 4 lần bón:

Lần 1: 5-7 NSKS: 25% Ure + 40% DAP + 20% KCl

Lần 2: 16-18 NSKS: 30% Ure + 40% DAP  + 30% KCl

Lần 3: Khi lúa có tim đèn (35-38 NSKS): 30% Ure + 20% DAP + 30% KCL

Lần 4: Bón nuôi hạt (khi lúa quay ngang, vào chắc): 15% Ure  + 20% KCl

      Lưu ý:

- Nên kết hợp với phương pháp so màu lá khi bón phân để xác định liều lượng phân bón thích hợp.

- Trường hợp bón các loại phân NPK (20:20:15 hoặc 16:16:8) cần tính lại lượng bón cho thích hợp.

- Để hỗ trợ cho cây lúa hình thành đòng, cho nhiều hạt và to, chắc, hạt bóng đẹp, ngay giai đoạn bón phân đón đòng và giai đoạn lúa đỏ đuôi, nên kết hợp phun thêm phân bón lá: K-Humate, Mosan,...

- Tùy theo vùng sản xuất (đất có hàm lượng dinh dưỡng cao hay thấp) có thể tăng hay giảm số lượng phân và tỷ lệ NPK tương ứng.

- Đối với lúa cấy, cần điều chỉnh lượng phân và thời gian bón phân phù hợp. 

* Phòng trừ sâu bệnh:

- Đối với côn trùng và nhện gây hại:

+ Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM

                + Trong vòng 40 ngày đầu sau sạ, chỉ phun khi mật số tới ngưỡng phòng trừ quy định và tuân thủ kỹ thuật 4 đúng: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

                + Hết sức hạn chế sử dụng các loại thuốc nhóm cúc tổng hợp, nhóm lân hữu cơ, vì các loại thuốc này có khả năng gây hại cho thiên địch, gây bộc phát rầy nâu.

+ Khi cần thiết có thể sử dụng thuốc hoá học để phòng trừ.

- Một số đối tượng sâu bệnh hại cần lưu ý:

+ Rầy nâu: Gây hại trên tất cả các giai đoạn phát triển của cây lúa, là môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Rầy nâu thường sống tập trung ở gốc lúa, mật số cao sẽ bám lên thân, lá và bông.

Biện pháp phòng trừ:

Thực hiện công tác vệ sinh đồng ruộng, bố trí thời điểm gieo sạ né rầy, xử lý hạt giống, tránh bón dư thừa phân đạm …

Cần thăm đồng thường xuyên, nếu thấy rầy cám (rầy tuổi 1-3) nở rộ (1-3 con/tép) thì tiến hành phun thuốc phòng trừ, trong vùng có dịch không căn cứ vào mật số rầy đã đến ngưỡng phòng trừ chưa. Sử dụng các loại thuốc phòng trừ như:

Khi phát hiện rầy cám nhiều hơn rầy lớn, lúa ở giai đoạn trước 60 ngày, phun các loại thuốc thuộc nhóm chống lột xác như Anso, Alika, Applaud 10WP, Butyl, …

Khi phát hiện rầy trưởng thành (cánh dài), dịch rầy phát triển trên diện rộng, lúa ở giai đoạn trổ chín, phun các loại thuốc như Bassa 50EC, Chess 50 WG,..

Chú ý:

Phải phun thuốc trừ rầy đồng loạt trên diện rộng, tránh rầy di chuyển từ ruộng này sang ruộng khác.

Sử dụng cần phun có 1 vòi phun, hướng vòi phun xuống gốc lúa và phun thật kỹ.

Đưa mực nước ruộng lên cao để rầy nâu di chuyển lên phần trên của cây lúa, giúp việc phun thuốc hiệu quả hơn.

                + Bệnh cháy lá (Đạo ôn): Do nấm Pyricularia oryzae gây ra. Bệnh thường xuất hiện trên lá, đốt thân, cổ bông… nhất là khi thời tiết có ẩm độ cao, có sương mù nặng.

Biện pháp phòng trừ: Thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh kịp thời, khi thấy bệnh xuất hiện, vết bệnh có chiều hướng gia tăng, có thể dùng thuốc hoá học để phòng trừ như: Filia 525SE,  Beam 75WP, Fuji-one 50ND,…

                + Bệnh cháy bìa lá: Do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. oryzae gây ra. Bệnh có thể xuất hiện gây hại ở cả các vụ trong năm nhất là trong vụ hè thu khi thời tiết có mưa gió nhiều. Bệnh thường gây hại nặng vào giai đoạn lúc lúa làm đòng đến trổ, chín.

                Để phòng trừ bệnh cháy bìa lá, cần bón phân cân đối, không bón dư phân đạm, đặc biệt là ở giai đoạn cuối. Khi phát hiện trên ruộng xuất hiện bệnh cháy bìa lá, cần bón giảm lượng phân đạm, tăng lượng kali và sử dụng một số loại thuốc đặc trị để phòng trừ như: Anti-xo 200WP+Kasumin 2L; Starner 20WP.

                * Thu hoạch:

                Nên thu hoạch khi lúa trên bông chín khoảng 85%.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG GKG1
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu Đông 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (7/7/2021 9:39:33 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (5/4/2021 10:13:48 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/14/2020 10:17:12 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Mùa 2020 – 2021 (cho hệ thống canh tác lúa – tôm) tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/7/2020 9:44:49 AM)
Lịch thời vụ xuống giống lúa Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2020 3:45:35 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/27/2020 4:24:06 PM)
Hơn 34 tỷ đồng đắp đập thời vụ bảo vệ sản xuất tại tỉnh Kiên Giang (2/10/2020 9:53:27 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:21:10 AM)
Lũ nhỏ, xuống giống lúa đông xuân sớm (9/23/2019 3:18:05 PM)
Cần lưu ý bệnh lép vàng do vi khuẩn (Burkholderia glumae) vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 (9/21/2019 11:01:24 AM)
Sản xuất giống lúa thích hợp vùng sinh thái (6/27/2019 3:27:26 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/29/2019 10:36:20 AM)
Khuyến cáo Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/30/2018 4:05:18 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Hè thu 2018 tại tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (9/6/2018 3:16:51 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng_KS. PHẠM DUY THIÊM (8/30/2018 4:22:32 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các huyện vụ Đông Xuân 2017-2018_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/7/2018 10:55:22 AM)
Kết quả hội thảo khảo nghiệm diện rộng các giống lúa trên đất lúa tôm tại Kiên Giang_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (3/5/2018 4:02:09 PM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2017 và Phương hướng vụ Đông xuân 2017-2018 - K.s PHẠM DUY THIÊM (11/3/2017 2:00:29 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2017 tại tỉnh Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/18/2017 2:03:14 PM)
Một số lưu ý trong sản xuất giống lúa ĐS1_KS. TRẦN MINH TÀI (9/16/2017 11:17:47 AM)
Hội thảo mô hình trình diễn nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè thu 2017 tại Kiên Giang . KS_ PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (9/14/2017 4:48:37 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (7/5/2017 2:10:15 PM)
Kết quả Hội thảo đầu bờ đánh giá các giống lúa trong mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận và khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (5/27/2017 10:54:01 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016- 2017_KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (5/12/2017 4:11:55 PM)
Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo và sản xuất giống cây trồng tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2016_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/20/2017 11:01:35 AM)
HIỆU QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN NHỜ MARKER PHÂN TỬ_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (12/28/2016 10:35:03 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2016_ KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (12/14/2016 9:18:48 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2016 và Phương hướng vụ Đông xuân 2016-2017_Ks.PHẠM DUY THIÊM (11/2/2016 9:03:24 AM)
Giới thiệu giống lúa triển vọng GKG5- Ks. TRẦN HỒNG CÚC (9/7/2016 8:15:45 AM)
Một số lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt lúa giống_ĐINH CÔNG HOÀNG (6/13/2016 10:01:36 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Đông xuân 2015-2016 và Phương hướng vụ Hè thu 2016 -Ks. PHẠM DUY THIÊM (5/7/2016 10:19:47 AM)
Kết quả Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2015 – 2016 – Ks. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/26/2016 8:56:38 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên vùng bị ảnh hưởng hạn mặn _TS.NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2016 10:53:19 AM)
Công tác chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu và giai đoạn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh_CN.NHÂM THỊ THU THỦY (3/23/2016 8:48:11 AM)
Công tác tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang- Ks.NGUYỄN THỊ LAN (2/22/2016 2:13:07 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong nuôi cấy túi phấn lúa- CNSH. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (2/19/2016 4:42:08 PM)
Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong Nông nghiệp_Ks.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/17/2015 2:29:04 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè thu 2015_ Ks.TRƯƠNG THỊ HÀ (12/9/2015 10:06:05 AM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2015_ Ks. VŨ THỊ PHƯỢNG (12/2/2015 5:02:12 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Hè Thu 2015_Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (11/26/2015 9:00:16 AM)
Giống lúa mới OM 9921 - giống lúa cho năng suất cao, chống chịu phèn mặn, gạo chất lượng, thơm ngon_ThS. LƯU THỊ OANH (10/27/2015 11:11:47 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:21:26 AM)
Bình chọn giống lúa cao sản (9/9/2015 10:10:05 AM)
Lưu ý khi lựa chọn giống lúa cho vùng sản xuất tôm - lúa các huyện vùng U Minh Thượng_CN. TRẦN QUANG DŨNG (9/4/2015 9:53:04 AM)
Lúa Nhật và một số vấn đề cần lưu ý trong canh tác_ThS. TRẦN MINH TÀI (8/31/2015 2:48:09 PM)
GKG1 - Giống lúa chống chịu phèn mặn khá và cực ngắn ngày_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/18/2015 7:51:45 AM)
Giống lúa thuần GKG8 cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi với sản xuất của tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/11/2015 8:45:48 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (6/16/2015 3:09:10 PM)
Gương điển hình trong chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/22/2015 7:55:39 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/30/2015 3:25:07 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/21/2015 10:45:07 AM)
Ứng dụng tin sinh học trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại_CN.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/2/2014 7:48:59 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng tại các huyện trong tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2014 _ KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (10/24/2014 10:22:33 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức hội thảo, đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2014 và giới thiệu một số giống lúa chống chịu mặn cho vùng lúa – tôm năm 2014_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/16/2014 9:58:47 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử các giống lúa GKG5, GKG8, GKG9 tại một số tỉnh vùng ĐBSCL vụ ĐX 2013-2014_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (8/7/2014 3:54:46 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật để bảo đảm màu vàng sáng tự nhiên cho hạt lúa giống_CN. HUỲNH THỊ KIM HUỆ (6/16/2014 1:48:53 PM)
Kết quả bước đầu trong triển khai chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2014_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/27/2014 3:08:47 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới triển vọng tại vùng Tây sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_KS. TRẦN HỒNG CÚC (5/3/2014 6:48:13 PM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới năm 2013 và phương hướng nghiên cứu, chọn tạo những năm tới_CN. NHÂM THỊ THU THỦY (4/29/2014 1:54:57 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới nhóm A1 và A2 tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_ThS.VÕ THỊ NGỌC NHANH (4/28/2014 3:45:17 PM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/4/2014 8:56:05 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng vụ Đông Xuân 2013-2014 tại vùng U Minh Thượng_KS. CHÂU THỊ THANH THÚY (3/27/2014 2:05:55 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 _ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/17/2014 9:05:56 AM)
Kết quả thực hiện công tác kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tại Trung tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang năm 2013 _ KS. HUỲNH KHÁNH THỤC LINH (3/14/2014 4:00:17 PM)
Lúa thuần GKG 8, GKG 9 được công nhận SX thử _ THU THỦY (2/26/2014 2:15:27 PM)
Kỹ thuật khử lẫn để đảm bảo độ thuần ruộng lúa – KS. NGUYỄN THỊ CHÚC HÂN (12/30/2013 2:48:02 PM)
Giống lúa GKG8 và GKG9 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang được Hội đồng Khoa học Công nghệ - Cục Trồng trọt thống nhất đề nghị công nhận là giống sản xuất thử tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (12/25/2013 2:21:45 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Hè Thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (12/2/2013 7:52:45 AM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2013 _ KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (11/29/2013 4:24:14 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014 tỉnh Kiên Giang – TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/8/2013 4:59:21 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ Hè Thu 2013 tại Kiên Giang – ThS. LƯU THỊ OANH (11/1/2013 8:04:05 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang – KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (9/29/2013 12:43:45 PM)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp - KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/27/2013 3:30:14 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ mùa (vụ lúa sau nuôi tôm) vùng U Minh Thượng - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/26/2013 4:57:01 PM)
Để đảm bảo chất lượng hạt lúa giống - Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản - KS. LÊ VĂN MẠNH (7/26/2013 8:47:20 AM)
Một số kỹ thuật lưu ý để đảm bảo độ thuần đồng ruộng khi sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong vụ Hè thu 2013 - ThS. LƯU THỊ OANH (6/14/2013 2:19:36 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/28/2013 3:39:30 PM)
Kết quả công tác khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang – ThS. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/28/2013 8:04:36 AM)
Kết quả chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (5/27/2013 2:34:57 PM)
Nghiên cứu, sản xuất giống lúa năm 2012, hướng tới năm 2013 - TS Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung Tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang (12/14/2012 8:46:05 AM)
Một số lưu ý trong sản xuất lúa giống cấp xác nhận vụ Đông xuân sớm tại vùng U Minh Thượng - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (10/23/2012 8:59:27 AM)
Giống lúa thuần GKG1 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/8/2012 8:35:29 AM)
Lúa cỏ, lúa nền làm ảnh hưởng đến độ thuần đồng ruộng và biện pháp hạn chế - ThS. LƯU THỊ OANH (7/18/2012 3:14:29 PM)
Bệnh thối thân lúa do vi khuẩn Erwinia sp gây ra và biện pháp phòng trừ - KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (7/10/2012 1:59:01 PM)
Kết quả khảo nghiệm chọn các giống lúa cao sản vụ Đông Xuân 2011-2012 - Ks. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/31/2012 4:00:52 PM)
Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (3/22/2012 8:27:56 AM)
Đề phòng sâu bệnh cuối vụ lúa Đông Xuân (2/28/2012 7:53:06 AM)
Nông dân tự làm nấm xanh trừ rầy nâu hại lúa (2/15/2012 8:14:43 AM)
Xác định tỷ lệ nẩy mầm hạt giống trước khi ngâm ủ - Ks. THỊ MỸ HƯỜNG (12/24/2011 9:40:12 AM)
Quản lý cỏ dại trong sản xuất lúa giống - Ks. CHÂU THỊ THANH THÚY (12/10/2011 8:55:36 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất bộ giống lúa cao sản có triển vọng tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:43:39 AM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:29:26 AM)
Bệnh vàng lá chín sớm hại lúa (11/17/2011 9:33:25 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 Tỉnh Kiên Giang (10/20/2011 2:14:14 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa trên nền đất nhiễm phèn - Ths. Lư Thị Hồng Hạnh (9/12/2011 10:23:37 AM)
Mô hình nào cho sản xuất và cung ứng giống hiệu quả đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long?- TS. Nguyễn Trung Tiền (9/8/2011 4:30:34 PM)
Một số quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống - Ths. Lưu Thị Oanh (8/25/2011 1:57:04 PM)
Phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn trổ, chín (8/20/2011 9:42:12 AM)
Ứng dụng công nghệ cao cho cây lúa (8/20/2011 9:23:42 AM)
Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2011 tại 3 trại giống thuộc Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (8/16/2011 3:39:29 PM)
Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu giống lúa trên nền đất nuôi tôm vùng U Minh Thượng (7/19/2011 4:39:25 PM)
Một số kết quả trong công tác nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống lúa tại tỉnh Kiên Giang (7/14/2011 4:26:12 PM)
Nhãn mác phân bón đánh đố nông dân (7/14/2011 2:40:07 PM)
Hiệu quả công tác giống trong sản xuất lúa của nông dân tỉnh Kiên Giang - Ks.Phạm Duy Thiêm (7/13/2011 10:50:57 AM)
Sử dụng công nghệ mới nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở ĐBSCL (7/12/2011 2:27:43 PM)
Rầy nâu hại lúa và cách phòng trừ (7/6/2011 8:11:42 AM)
Rầy cánh trắng hại lúa và cách phòng trừ (6/25/2011 9:18:15 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi canh tác các giống lúa bông to, chùm và bông có nhiều hạt- TS.Ngô Đình Thức (6/15/2011 2:34:17 PM)
Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng lúa giống tại tỉnh Kiên Giang - Ks.Phan Thị Thủy (6/13/2011 2:16:45 PM)
Các giải pháp hạn chế lúa đổ ngã (6/10/2011 10:49:30 AM)
Cảnh giác rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ (6/9/2011 8:04:59 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản thích nghi với sản xuất lúa vụ thu đông 2011 tại tỉnh Kiên Giang - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 2:36:57 PM)
Một số điểm cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản lúa giống - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 10:28:37 AM)
Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa (Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam) (6/6/2011 10:26:35 AM)
Quan hệ giữa dinh dưỡng và sâu bệnh (6/6/2011 9:27:46 AM)
Phòng trừ nhện gié hại lúa (6/5/2011 10:56:02 AM)
Rơm rạ gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa ? - PGS TS. Nguyễn Bảo Vệ (5/27/2011 10:11:16 AM)
Bệnh vi-rút vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa - TS Phạm Văn Dư (5/22/2011 8:55:44 AM)
Phát triển sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - TS Nguyễn Trung Tiền (5/16/2011 8:08:02 AM)
Cánh đồng mẫu lớn ở Malaysia (Quang Ngọc - Nông nghiệp VN) (5/14/2011 10:33:27 AM)
Phèn với lúa hè thu và cách phòng chống - TS. Nguyễn Hoàng (5/14/2011 10:00:35 AM)
Bớt thất thoát phân bón mùa mưa (5/7/2011 9:04:49 AM)
Bố trí cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ hè thu 2011 trong tỉnh Kiên Giang (5/6/2011 8:06:37 AM)
Kỹ thuật bón phân “ô khuyết” - nâng cao hiệu quả của phân bón (4/25/2011 5:04:28 PM)
Triển Vọng và thách thức trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (4/20/2011 5:21:16 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com