Nội dung

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 Tỉnh Kiên Giang (10/20/2011 2:14:14 PM)

TS. Ngô Đình Thức

Trong sản xuất lúa của tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011, diện tích gieo sạ khoảng: 283.195 ha, năng suất bình quân: 5,23 tấn/ha, sản lượng lúa vụ hè thu: 1.480.648 tấn, cơ cấu nhóm giống lúa chất lượng cao chiến khoảng 73,07% so với diện tích sản xuất toàn tỉnh.

Với những thắng lợi trên, đang là tiền đề thuận lợi cho tỉnh Kiên Giang bước vào sản xuất vụ đông xuân 2011-2012 tới; cùng với giá lúa hàng hóa luôn giữ ở mức cao, có lợi cho nông dân nên tạo điều kiện và kích thích nông dân đầu tư cho sản xuất; Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, trong năm qua ngành Nông nghiệp đã có những giải pháp kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất 3 vụ lúa/năm theo hướng bền vững; thực hiện Đề án quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, xuất khẩu của tỉnh theo hướng mỗi vùng tập trung sản xuất 1-2 giống lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu…Tuy nhiên cũng có một số khó khăn đặt ra cho việc chọn ra một cơ cấu giống thích hợp cho vụ đông xuân tới như: khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, lũ lớn xảy ra trong mùa mưa, nước biển dâng cao ngày càng đi sâu vào đất liền trong mùa khô, làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa của một số vùng nên cần phải bố trí mùa vụ nghiêm ngặt hơn, cần những giống lúa ngắn ngày, chống chịu mặn, hạn và ngập úng…; dịch bệnh như rầy nâu, bệnh đạo ôn vẫn còn là một hiểm hoạ cho sản xuất; nguồn lao động ở nông thôn ngày càng khan hiếm, nên cần những giống lúa cứng cây để dễ dàng cơ giới hóa vào sản xuất…

 Do vậy, việc chọn và bố trí cơ cấu giống lúa cho vụ đông xuân 2011-2012 cần phải chú ý những yếu tố trên, cần có một cơ cấu giống lúa gồm những giống thích nghi cao cho từng vùng sinh thái khác nhau: thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp cho việc bố trí thời vụ cho vùng quy hoạch sản xuất 3 vụ lúa/năm, cho vùng bị ảnh hượng lũ xuống chậm…; chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết như phèn, mặn và ngập úng…; cho năng suất cao, phẩm chất gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; chống chịu được với một số sâu bệnh chính như rầy nâu, bệnh đạo ôn và phải cứng cây thích hợp cho thu hoạch bằng cơ giới.

Ø     Đánh giá cơ cấu giống lúa sản xuất vụ hè thu và thu đông 2011

Những năm gần đây, nông dân đã chuyển đổi dần sang canh tác các giống lúa mới có nhiều ưu điểm hơn như: chống chịu sâu bệnh khá, năng suất và phẩm chất tốt, những giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo tốt đang chiếm ưu thế và ngày càng phát triển diện tích trong cơ cấu giống sản xuất của tỉnh. Qua điều tra cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2011 cho thấy, diện tích canh tác bằng các giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ: 73,07 diện tích canh tác toàn tỉnh, diện tích canh tác bằng các giống chất lượng thấp chỉ chiếm: 26,93%.

Cơ cấu giống lúa canh tác trong vụ hè thu 2011 khá phong phú và đa dạng, gồm khoảng >35 giống lúa khác nhau, nhưng trong đó, chỉ có 12 giống lúa chủ lực (mỗi giống có diện tích > 2.000 ha), với diện tích: 260.552,6 ha, chiếm tỷ lệ: 92,27% diện tích canh tác toàn tỉnh gồm: OM5451 (diện tích: 59.971 ha), IR50404 (59.898 ha), OM6976 (46.964 ha), OM2517 (37.961 ha), OM4218 (15.252 ha), OM4900 (13.097 ha), OM6162 (8.587 ha), Jasmine85 (6.279 ha), OM5954 (3.840 ha), OM7347 (3.592 ha), GKG1 (OM2517-KG – 3.077 ha), OM5472 (2.029 ha). Tuy nhiên trong sản xuất của tỉnh, diện tích canh tác giống IR50404 vẫn còn diện tích cao: 59.898,9 ha, đứng thứ 2 trong cơ cấu giống, mặc dù đã được khuyến cáo giống lúa này canh tác ở các vụ trong mùa mưa chất lượng gạo rất thấp. Một số huyện có diện tích sản xuất giống IR50404 cao như: Tân Hiệp (diện tích: 11.765 ha), Hòn Đất: (15.376 ha), Giồng Riềng: (13.774 ha) và Giang Thành: (12.666 ha - Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Kiên Giang, hè thu 2011).

Đối với vụ thu đông 2011, diện tích canh tác của tỉnh: >50.000 ha, cơ cấu giống lúa được sản xuất theo như khuyến cáo, gồm chủ yếu các giống lúa ngắn ngày như: OM5451, OM2517, GKG1, OM5472, OM6561-85, IR50404…

Ø     Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho vụ ĐX 2011-2012, tỉnh Kiên Giang

Dựa vào cơ cấu giống lúa sản xuất vụ HT 2011 và qua thực tế tính chống chịu sâu bệnh của các giống trên đồng ruộng; kết quả nhân giống lúa cấp xác nhận, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho sản xuất vụ ĐX 2011-2012 tại tỉnh Kiên Giang như sau:

+ Nhóm giống lúa chất lượng gạo cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gồm: (1) nhóm giống gạo đặc sản và tương đương (Jasmine 85, OM7347, OM5954, OM4900) và (2) Nhóm giống hạt dài, ít bạc bụng, đạt tiêu chuẩn XK, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, cần sản xuất trên diện tích khoảng 85 - 90% tổng diện tích toàn tỉnh. Để tăng diện tích nhóm giống chất lượng cao này, cần sử dụng các giống như OM5451, GKG1 (OM 2517-KG), OM5464, OM2517, OM6976, OM7347, OM6561-85, OM6600, OM5954, OM4900, OM6162… đây là các giống có TGST khoảng 85-100 ngày, cứng cây, chống chịu rầy nâu, bệnh cháy lá trung bình - khá, chống chịu phèn, mặn khá và năng suất khá cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Nhóm giống có chất lượng trung bình, năng suất cao, chịu phèn, mặn: 10 - 15%. Nhóm giống này dễ SX, chống chịu phèn tốt, thích nghi rộng, chủ yếu để xuất khẩu gạo 25% tấm cho các nước nghèo hoặc phục vụ chăn nuôi, chỉ nên phát triển trên diện tích ruộng mới đưa vào sản xuất của vùng Tú giác Long Xuyên (giống IR50404 và một phần vùng lúa – tôm của vùng U Minh Thượng (giống OM576).

+ Về chủng loại giống: để có cơ cấu giống lúa xuất khẩu tốt và bền vững, cần giảm chủng loại giống xuống theo từng vụ. Để trong những năm tới, cơ cấu giống lúa trên toàn tỉnh chỉ còn khoảng 5-7 giống chủ lực là tốt nhất, nhưng diện tích canh tác của 1 giống lúa không chiếm tỷ lệ canh tác quá cao (khuyến cáo của các nhà khoa học là không quá 20% diện tích canh tác toàn tỉnh).

* Bố trí cơ cấu giống lúa cho vụ ĐX 2011-2012: Các giống lúa chủ lực thích nghi rộng, có năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chống chịu rầy nâu từ trung bình đến khá gồm: GKG1 (OM2517-KG), OM2517, OM6976, OM5451, OM5954, OM4900, OM7347, OM6162. Tùy theo đặc thù từng vùng, có thể bố trí bổ sung hoặc sản xuất thử một số giống mới như OM 6932, OM6904, OM6600, Jasmine 85, OM6561-85, OM5472...  Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống cho từng vùng sinh thái của Tỉnh như sau:  

(a)     Các huyện vùng U Minh Thượng (An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và một phần Gò Quao: Vĩnh Tuy, Thủy Liễu):

                Vùng này chịu ảnh hưởng phèn mặn, không bị ảnh hưởng lũ, nhưng cuối vụ thường bị nước mặn xâm nhập, thiếu nước ngọt, Trung tâm Giống đề nghị bố trí cơ cấu gồm các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (85 - 95 ngày) như: OM2517, GKG1, OM5451, OM5464, OM5472. Những khu vực có thể đáp ứng nước ngọt vào cuối vụ, có thể sử dụng thêm các giống OM7347, OM5954, OM6976, OM6600, OM4900, OM6162. Đây là những giống có năng suất cao, thời gian sinh trưởng trung bình (95-100 ngày), chống chịu rầy nâu và bệnh đạo ôn từ trung bình đến khá, đặc biệt các giống này chống chịu phèn và mặn khá..

(b)     Vùng Tây Sông Hậu có điều kiện thâm canh: Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, TP Rạch Giá…

                + Khu vực bị ảnh hưởng lũ, vùng có quy hoạch sản xuất lúa thu đông, vùng thực hiện canh tác 2 vụ lúa – 1 vụ màu:  Để đảm bảo bố trí mùa vụ thích hợp, TTG đề nghị sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (85 – 95 ngày) như: GKG1, OM5451, OM2517, OM6561-85; bên cạnh đó, có thể sử dụng bổ sung hoặc sản xuất thử các giống mới như OM5472, OM6932, OM6904, . Đây là các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, thích nghi với điều kiện thâm canh cao, chống chịu trung bình - khá với rầy nâu, nhưng cần chú ý bón phân cân đối, điều khiển mực nước thích hợp cho từng giai đoạn để hạn chế đổ ngã.

                + Khu vực không bị ảnh hưởng lũ (chỉ thực hiện sản xuất 2 vụ lúa/năm): Khu vực này ít bị khống chế thời vụ, ngoài các giống khuyến cáo như khu vực trên (GKG1, OM5451, OM2517), có thể sử dụng thêm các giống lúa có thời gian trung bình như: OM5954, OM 7347, OM 6976, OM6162, OM4900, Jasmine 85… Có thể sản xuất thử một số giống mới như: OM6932, OM 6904, OM8901 …Đây là các giống lúa có NS cao, phẩm chất tốt, thích nghi rộng, chống chịu tương đối tốt với các sâu bệnh chính.

(c)     Vùng Tứ giác Long xuyên gồm các huyện: (Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành)

                + Khu vực Bắc quốc lộ 80: bị ảnh hưởng của lũ, đề nghị dùng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn: OM5451, GKG1, OM2517, OM5464; có thể bổ sung hoặc sản xuất thử các giống mới như OM5472, OM6932, OM6904. Đây là các giống lúa ngắn ngày, cho năng suất cao, đạt tiêu chuần xuất khẩu, chống chịu điều kiện đất phèn của địa phương.

                + Khu vực Nam quốc lộ 80: ngoài các giống lúa bố trí ở trên (OM5451, GKG1, OM2517), nên bố trí các giống khác như: OM 5954, OM6976, OM5451, OM7347, OM4900, OM6162, Jasmine 85. Đây là những giống có thời gian sinh trưởng trung bình nhưng cho năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu phèn mặn tốt.

(d)     Vùng trong Đề án quy hoạch tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, xuất khẩu

                Các địa phương được quy hoạch tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, xuất khẩu theo Đề án đã được Sở Nông nghiệp – PTNT triển khai (tại các huyện: Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Gò Quao…), tùy theo điều kiện sản xuất của từng địa phương, từng vùng có thể lựa chọn sản xuất 1 – 2 giống lúa trong các giống lúa sau: OM5451, GKG1, OM2517, OM5954, OM6976, OM4900, OM7347, Jasmine85. 

Ø     Kế hoạch nhân giống lúa cấp xác nhận vụ ĐX 2011-2012

                Qua tổng kết các điểm khảo nghiệm sản xuất và nhân giống tại các trại và mạng lưới nhân giống các huyện, thành phố vụ hè thu 2011 và cân đối nhu cầu lúa trong vùng quy hoạch vùng lúa chất lượng cao, xuất khẩu của tỉnh,  Trung tâm Giống NLNN dự kiến bố trí nhân giống vụ ĐX 2011-2012, cụ thể như sau:

- Diện tích nhân giống lúa cấp xác nhận: 2.694 ha,

- Địa điểm nhân giống: tại mạng lưới nhân giống tại các huyện trong tỉnh Kiên Giang.

- Các giống lúa đưa vào nhân giống: OM6976, GKG1, OM5451, OM5954, OM7347, OM6932, OM2517, OM8901, MNR5, OM6912, OM6162, OM6903.

- Phương thức triển khai:  thực hiện theo dự án sản xuất đầu tư và cung ứng giống giai đoạn 2010-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt; theo đó các hộ hợp đồng nhân giống được hỗ trợ khoảng 30% giá giống (phần hỗ trợ không quá 360.000đ/ha), số tiền khoảng 70% còn lại hộ nhân giống phải nộp đối ứng trước khi nhận lúa giống.

 Trong quá trình SX, đầu vụ Trung Tâm Giống sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện trong việc chọn điểm, tập huấn QTKT; cử cộng tác viên giám sát thực hiện quy trình kỹ thuật SX lúa giống và kiểm định đồng ruộng khi các hộ nhân giống có yêu cầu. Cuối vụ tổ chức hội thảo đầu bờ, đánh giá giống, từ đó tuyển chọn, giới thiệu các giống lúa thích nghi rộng, có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh tốt, giúp nông dân trong vùng trao đổi đổi giống.

Để có đủ nguồn lúa giống cấp xác nhận cho sản xuất trong vùng quy hoạch sản xuất 100.000 ha lúa chất lượng cao của tỉnh, Trung tâm Giống sẽ kết hợp với các Phòng Nông nghiệp – PTNT các huyện để bố trí diện tích nhân giống này vào đúng vùng quy hoạch./.

KHUYẾN CÁO CƠ CẤU GIỐNG LÚA CHO SX VỤ ĐX 2011-2012 TỈNH KIÊN GIANG
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu Đông 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (7/7/2021 9:39:33 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (5/4/2021 10:13:48 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/14/2020 10:17:12 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Mùa 2020 – 2021 (cho hệ thống canh tác lúa – tôm) tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/7/2020 9:44:49 AM)
Lịch thời vụ xuống giống lúa Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2020 3:45:35 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/27/2020 4:24:06 PM)
Hơn 34 tỷ đồng đắp đập thời vụ bảo vệ sản xuất tại tỉnh Kiên Giang (2/10/2020 9:53:27 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:21:10 AM)
Lũ nhỏ, xuống giống lúa đông xuân sớm (9/23/2019 3:18:05 PM)
Cần lưu ý bệnh lép vàng do vi khuẩn (Burkholderia glumae) vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 (9/21/2019 11:01:24 AM)
Sản xuất giống lúa thích hợp vùng sinh thái (6/27/2019 3:27:26 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/29/2019 10:36:20 AM)
Khuyến cáo Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/30/2018 4:05:18 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Hè thu 2018 tại tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (9/6/2018 3:16:51 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng_KS. PHẠM DUY THIÊM (8/30/2018 4:22:32 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các huyện vụ Đông Xuân 2017-2018_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/7/2018 10:55:22 AM)
Kết quả hội thảo khảo nghiệm diện rộng các giống lúa trên đất lúa tôm tại Kiên Giang_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (3/5/2018 4:02:09 PM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2017 và Phương hướng vụ Đông xuân 2017-2018 - K.s PHẠM DUY THIÊM (11/3/2017 2:00:29 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2017 tại tỉnh Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/18/2017 2:03:14 PM)
Một số lưu ý trong sản xuất giống lúa ĐS1_KS. TRẦN MINH TÀI (9/16/2017 11:17:47 AM)
Hội thảo mô hình trình diễn nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè thu 2017 tại Kiên Giang . KS_ PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (9/14/2017 4:48:37 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (7/5/2017 2:10:15 PM)
Kết quả Hội thảo đầu bờ đánh giá các giống lúa trong mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận và khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (5/27/2017 10:54:01 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016- 2017_KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (5/12/2017 4:11:55 PM)
Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo và sản xuất giống cây trồng tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2016_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/20/2017 11:01:35 AM)
HIỆU QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN NHỜ MARKER PHÂN TỬ_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (12/28/2016 10:35:03 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2016_ KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (12/14/2016 9:18:48 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2016 và Phương hướng vụ Đông xuân 2016-2017_Ks.PHẠM DUY THIÊM (11/2/2016 9:03:24 AM)
Giới thiệu giống lúa triển vọng GKG5- Ks. TRẦN HỒNG CÚC (9/7/2016 8:15:45 AM)
Một số lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt lúa giống_ĐINH CÔNG HOÀNG (6/13/2016 10:01:36 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Đông xuân 2015-2016 và Phương hướng vụ Hè thu 2016 -Ks. PHẠM DUY THIÊM (5/7/2016 10:19:47 AM)
Kết quả Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2015 – 2016 – Ks. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/26/2016 8:56:38 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên vùng bị ảnh hưởng hạn mặn _TS.NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2016 10:53:19 AM)
Công tác chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu và giai đoạn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh_CN.NHÂM THỊ THU THỦY (3/23/2016 8:48:11 AM)
Công tác tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang- Ks.NGUYỄN THỊ LAN (2/22/2016 2:13:07 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong nuôi cấy túi phấn lúa- CNSH. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (2/19/2016 4:42:08 PM)
Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong Nông nghiệp_Ks.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/17/2015 2:29:04 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè thu 2015_ Ks.TRƯƠNG THỊ HÀ (12/9/2015 10:06:05 AM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2015_ Ks. VŨ THỊ PHƯỢNG (12/2/2015 5:02:12 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Hè Thu 2015_Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (11/26/2015 9:00:16 AM)
Giống lúa mới OM 9921 - giống lúa cho năng suất cao, chống chịu phèn mặn, gạo chất lượng, thơm ngon_ThS. LƯU THỊ OANH (10/27/2015 11:11:47 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:21:26 AM)
Bình chọn giống lúa cao sản (9/9/2015 10:10:05 AM)
Lưu ý khi lựa chọn giống lúa cho vùng sản xuất tôm - lúa các huyện vùng U Minh Thượng_CN. TRẦN QUANG DŨNG (9/4/2015 9:53:04 AM)
Lúa Nhật và một số vấn đề cần lưu ý trong canh tác_ThS. TRẦN MINH TÀI (8/31/2015 2:48:09 PM)
GKG1 - Giống lúa chống chịu phèn mặn khá và cực ngắn ngày_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/18/2015 7:51:45 AM)
Giống lúa thuần GKG8 cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi với sản xuất của tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/11/2015 8:45:48 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (6/16/2015 3:09:10 PM)
Gương điển hình trong chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/22/2015 7:55:39 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/30/2015 3:25:07 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/21/2015 10:45:07 AM)
Ứng dụng tin sinh học trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại_CN.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/2/2014 7:48:59 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng tại các huyện trong tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2014 _ KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (10/24/2014 10:22:33 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức hội thảo, đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2014 và giới thiệu một số giống lúa chống chịu mặn cho vùng lúa – tôm năm 2014_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/16/2014 9:58:47 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử các giống lúa GKG5, GKG8, GKG9 tại một số tỉnh vùng ĐBSCL vụ ĐX 2013-2014_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (8/7/2014 3:54:46 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật để bảo đảm màu vàng sáng tự nhiên cho hạt lúa giống_CN. HUỲNH THỊ KIM HUỆ (6/16/2014 1:48:53 PM)
Kết quả bước đầu trong triển khai chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2014_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/27/2014 3:08:47 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới triển vọng tại vùng Tây sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_KS. TRẦN HỒNG CÚC (5/3/2014 6:48:13 PM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới năm 2013 và phương hướng nghiên cứu, chọn tạo những năm tới_CN. NHÂM THỊ THU THỦY (4/29/2014 1:54:57 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới nhóm A1 và A2 tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_ThS.VÕ THỊ NGỌC NHANH (4/28/2014 3:45:17 PM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/4/2014 8:56:05 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng vụ Đông Xuân 2013-2014 tại vùng U Minh Thượng_KS. CHÂU THỊ THANH THÚY (3/27/2014 2:05:55 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 _ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/17/2014 9:05:56 AM)
Kết quả thực hiện công tác kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tại Trung tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang năm 2013 _ KS. HUỲNH KHÁNH THỤC LINH (3/14/2014 4:00:17 PM)
Lúa thuần GKG 8, GKG 9 được công nhận SX thử _ THU THỦY (2/26/2014 2:15:27 PM)
Kỹ thuật khử lẫn để đảm bảo độ thuần ruộng lúa – KS. NGUYỄN THỊ CHÚC HÂN (12/30/2013 2:48:02 PM)
Giống lúa GKG8 và GKG9 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang được Hội đồng Khoa học Công nghệ - Cục Trồng trọt thống nhất đề nghị công nhận là giống sản xuất thử tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (12/25/2013 2:21:45 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Hè Thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (12/2/2013 7:52:45 AM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2013 _ KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (11/29/2013 4:24:14 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014 tỉnh Kiên Giang – TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/8/2013 4:59:21 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ Hè Thu 2013 tại Kiên Giang – ThS. LƯU THỊ OANH (11/1/2013 8:04:05 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang – KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (9/29/2013 12:43:45 PM)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp - KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/27/2013 3:30:14 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ mùa (vụ lúa sau nuôi tôm) vùng U Minh Thượng - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/26/2013 4:57:01 PM)
Để đảm bảo chất lượng hạt lúa giống - Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản - KS. LÊ VĂN MẠNH (7/26/2013 8:47:20 AM)
Một số kỹ thuật lưu ý để đảm bảo độ thuần đồng ruộng khi sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong vụ Hè thu 2013 - ThS. LƯU THỊ OANH (6/14/2013 2:19:36 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/28/2013 3:39:30 PM)
Kết quả công tác khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang – ThS. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/28/2013 8:04:36 AM)
Kết quả chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (5/27/2013 2:34:57 PM)
Nghiên cứu, sản xuất giống lúa năm 2012, hướng tới năm 2013 - TS Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung Tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang (12/14/2012 8:46:05 AM)
Một số lưu ý trong sản xuất lúa giống cấp xác nhận vụ Đông xuân sớm tại vùng U Minh Thượng - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (10/23/2012 8:59:27 AM)
Giống lúa thuần GKG1 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/8/2012 8:35:29 AM)
Lúa cỏ, lúa nền làm ảnh hưởng đến độ thuần đồng ruộng và biện pháp hạn chế - ThS. LƯU THỊ OANH (7/18/2012 3:14:29 PM)
Bệnh thối thân lúa do vi khuẩn Erwinia sp gây ra và biện pháp phòng trừ - KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (7/10/2012 1:59:01 PM)
Kết quả khảo nghiệm chọn các giống lúa cao sản vụ Đông Xuân 2011-2012 - Ks. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/31/2012 4:00:52 PM)
Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (3/22/2012 8:27:56 AM)
Đề phòng sâu bệnh cuối vụ lúa Đông Xuân (2/28/2012 7:53:06 AM)
Nông dân tự làm nấm xanh trừ rầy nâu hại lúa (2/15/2012 8:14:43 AM)
Một số điểm cần lưu ý trong Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa GKG1 - ThS. PHẠM THỊ XIM (2/3/2012 3:31:05 PM)
Xác định tỷ lệ nẩy mầm hạt giống trước khi ngâm ủ - Ks. THỊ MỸ HƯỜNG (12/24/2011 9:40:12 AM)
Quản lý cỏ dại trong sản xuất lúa giống - Ks. CHÂU THỊ THANH THÚY (12/10/2011 8:55:36 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất bộ giống lúa cao sản có triển vọng tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:43:39 AM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:29:26 AM)
Bệnh vàng lá chín sớm hại lúa (11/17/2011 9:33:25 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa trên nền đất nhiễm phèn - Ths. Lư Thị Hồng Hạnh (9/12/2011 10:23:37 AM)
Mô hình nào cho sản xuất và cung ứng giống hiệu quả đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long?- TS. Nguyễn Trung Tiền (9/8/2011 4:30:34 PM)
Một số quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống - Ths. Lưu Thị Oanh (8/25/2011 1:57:04 PM)
Phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn trổ, chín (8/20/2011 9:42:12 AM)
Ứng dụng công nghệ cao cho cây lúa (8/20/2011 9:23:42 AM)
Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2011 tại 3 trại giống thuộc Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (8/16/2011 3:39:29 PM)
Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu giống lúa trên nền đất nuôi tôm vùng U Minh Thượng (7/19/2011 4:39:25 PM)
Một số kết quả trong công tác nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống lúa tại tỉnh Kiên Giang (7/14/2011 4:26:12 PM)
Nhãn mác phân bón đánh đố nông dân (7/14/2011 2:40:07 PM)
Hiệu quả công tác giống trong sản xuất lúa của nông dân tỉnh Kiên Giang - Ks.Phạm Duy Thiêm (7/13/2011 10:50:57 AM)
Sử dụng công nghệ mới nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở ĐBSCL (7/12/2011 2:27:43 PM)
Rầy nâu hại lúa và cách phòng trừ (7/6/2011 8:11:42 AM)
Rầy cánh trắng hại lúa và cách phòng trừ (6/25/2011 9:18:15 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi canh tác các giống lúa bông to, chùm và bông có nhiều hạt- TS.Ngô Đình Thức (6/15/2011 2:34:17 PM)
Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng lúa giống tại tỉnh Kiên Giang - Ks.Phan Thị Thủy (6/13/2011 2:16:45 PM)
Các giải pháp hạn chế lúa đổ ngã (6/10/2011 10:49:30 AM)
Cảnh giác rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ (6/9/2011 8:04:59 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản thích nghi với sản xuất lúa vụ thu đông 2011 tại tỉnh Kiên Giang - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 2:36:57 PM)
Một số điểm cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản lúa giống - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 10:28:37 AM)
Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa (Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam) (6/6/2011 10:26:35 AM)
Quan hệ giữa dinh dưỡng và sâu bệnh (6/6/2011 9:27:46 AM)
Phòng trừ nhện gié hại lúa (6/5/2011 10:56:02 AM)
Rơm rạ gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa ? - PGS TS. Nguyễn Bảo Vệ (5/27/2011 10:11:16 AM)
Bệnh vi-rút vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa - TS Phạm Văn Dư (5/22/2011 8:55:44 AM)
Phát triển sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - TS Nguyễn Trung Tiền (5/16/2011 8:08:02 AM)
Cánh đồng mẫu lớn ở Malaysia (Quang Ngọc - Nông nghiệp VN) (5/14/2011 10:33:27 AM)
Phèn với lúa hè thu và cách phòng chống - TS. Nguyễn Hoàng (5/14/2011 10:00:35 AM)
Bớt thất thoát phân bón mùa mưa (5/7/2011 9:04:49 AM)
Bố trí cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ hè thu 2011 trong tỉnh Kiên Giang (5/6/2011 8:06:37 AM)
Kỹ thuật bón phân “ô khuyết” - nâng cao hiệu quả của phân bón (4/25/2011 5:04:28 PM)
Triển Vọng và thách thức trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (4/20/2011 5:21:16 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com