Nội dung

Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu giống lúa trên nền đất nuôi tôm vùng U Minh Thượng (7/19/2011 4:39:25 PM)

U Minh Thượng là vùng có diện tích lúa tôm lớn nhất trong tỉnh, tận dụng đất sau khi nuôi tôm để sản xuất (SX) một vụ lúa nhằm tăng thu nhập và cải tạo môi trường đất, nước cho vụ tôm sau là hoàn toàn hợp lý.

 

I.         Đặc điểm chung về sản xuất lúa vùng U Minh Thượng

U Minh Thượng là vùng có diện tích lúa tôm lớn nhất trong tỉnh, tận dụng đất sau khi nuôi tôm để sản xuất (SX) một vụ lúa nhằm tăng thu nhập và cải tạo môi trường đất, nước cho vụ tôm sau là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên về mặt SX lúa, vùng này có điều kiện tự nhiên tương đối khó khăn hơn các vùng khác trong Tỉnh. Thổ nhưỡng của vùng chủ yếu là đất nhiễm phèn, mặn và không chủ động được nguồn nước ngọt để sản xuất lúa, sử dụng nước trời là chính nên thời vụ gieo sạ lệ thuộc lớn vào thời tiết, hệ thống thủy lợi không hoàn chỉnh, mặt bằng đồng ruộng chưa tốt, chịu ảnh hưởng của thủy triều gây ngập úng, nhất là trong thời gian có mưa lớn kéo dài. Ngoài ra còn bị nước mặn xâm nhập vào thời gian cuối năm nên SX lúa gặp rất nhiều bất lợi.

Kế hoạch sản xuất lúa vụ lúa trên nền đất nuôi tôm tỉnh Kiên Giang năm 2011 khoảng 62.500 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện vùng U Minh Thượng (UMT), là vùng đặc thù SX tôm lúa của tỉnh, để hạn chế những khó khăn như đã nêu trên, cần tập huấn cho nông dân thực hiện tốt quy trình SX tổng hợp mà đầu tiên là phải có một cơ cấu giống lúa thích hợp để chủ động mùa vụ, tận dụng nước trời trong mùa mưa và né mặn giai đoạn cuối nhằm đạt thắng lợi cao trong sản xuất. Cơ cấu giống lúa cho vùng này gồm cả những giống lúa cao sản (cho những diện tích sản xuất có địa hình tương đối cao, có thể gieo sạ thẳng) và cả những giống lúa mùa địa phương (cho những vùng đất có địa hình trũng, ven biển, phải áp dụng phương pháp cấy), bố trí cơ cấu giống lúa vùng này cần lưu ý một số tiêu chí như sau:

- Chỉ nên bố trí 3-4 giống chủ lực để có thể hình thành nguồn hàng hóa;

- Thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp (đối với giống lúa cao sản) để thu hoạch sớm, tránh được mặn xâm nhập vào giai đoạn lúa trổ - chín sáp;

- Chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết như phèn, mặn…;

- Cho năng suất cao, phẩm chất gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, từng bước xây dựng thành những vùng lúa đặc sản, có thương hiệu;

- Chống chịu từ trung bình đến khá đối với một số sâu bệnh chính như rầy nâu, bệnh đạo ôn, sâu đục thân;

- Tương đối cứng cây, thích hợp cho thu hoạch bằng cơ giới (giống lúa cao sản).

2. Nghiên cứu lúa chống chịu mặn và bố trí cơ cấu giống lúa cho vùng lúa- tôm UMT

2.1. Cơ cấu giống lúa trên nền đất nuôi tôm năm 2010

Những năm gần đây, nông dân đã dần có ý thức trong việc thay đổi những giống cũ, thoái hóa, có chất lượng gạo trung bình bằng những giống lúa mới có nhiều ưu điểm như chống chịu sâu bệnh khá, tiềm năng năng suất cao và phẩm chất gạo tốt, thích nghi với sản xuất trong vùng sinh thái của mình. Qua điều tra sơ bộ cơ cấu giống lúa vụ mùa năm 2010 tại tỉnh Kiên Giang cho thấy diện tích SX vụ lúa trên nền đất nuôi tôm toàn vùng  53.341 ha, cơ cấu giống lúa trong vùng UMT gồm trên 11 giống lúa khác nhau, các giống lúa chủ lực có diện tích >1.000 ha gồm: OM2517, Một Bụi Đỏ, Rẻ Hành, Một bụi lùn, ST5, OM6976, OM5451, OM5954 ...và một phần diện tích nhỏ sản xuất lúa lai F1.

Như vậy, cơ cấu giống lúa đang sản xuất trong vụ mùa năm 2010 gồm cả 3 nhóm:

- Nhóm giống lúa cao sản có năng suất cao, chất lượng gạo tốt, chống chịu mặn gồm: OM2517, GKG1 (OM2517-KG), ST5, OM6976, OM5451, OM5954, OM5464, Hầm Trâu…được sản xuất tại hầu hết các huyện trong vùng U Minh Thượng, tỷ lệ diện tích chiếm khoảng: 59,77%, năng suất bình quân đạt: 4,25 tấn/ha.

- Nhóm giống lúa mùa địa phương: Một Bụi Đỏ, Rẻ Hành, Một Bụi Lùn, Tài Nguyên được sản xuất tại các huyện An Minh, Giống một Bụi đỏ, Tài Nguyên được sản xuất tại các huyện An Minh, một phần huyện Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, tỷ lệ diện tích chiếm khoảng: 32,50% diện tích canh tác, năng suất bình quân: 3,08 tấn/ha.

- Nhóm giống lúa lai (F1): Bte 1, PHP71…, chiếm tỷ lệ: 5,73% diện tích, năng suất bình quân: 4,50 tấn/ha.

Qua kết quả SX năm 2010 cho thấy lúa mùa có NS thấp rõ rệt, lúa lai có diện tích nhỏ, so với năm 2009, diện tích tăng không đáng kể. Phân bố diện tích và NS lúa trên nền đất nuôi tôm như sau: huyện An Minh với diện tích SX là 25.941 ha, năng suất bình quân (NSBQ) đạt 2,98 tấn/ha; huyện Vĩnh Thuận SX 13.500 ha, NSBQ đạt 3,8 tấn/ha; huyện An Biên SX 8.400 ha, NSBQ đạt 3,9 tấn/ha. Qua ghi nhận tình hình sử dụng giống cho vùng này cho thấy tỉ lệ sử dụng giống lúa mùa ở An Biên là 0,01%, Vĩnh Thuận 25%, U Minh Thượng 10% và An Minh sử dụng diện tích lúa mùa nhiều nhất, 53%. Nhóm lúa cao sản tập trung nhiều nhất ở An Biên 80%, U Minh Thượng 70%, Vĩnh Thuận 65% và An Minh 45%.  Nhóm lúa lai tập trung chủ yếu ở Vĩnh Thuận 25%, An Biên 20%, U Minh Thượng 20%.

Trong vùng UMT, trong năm 2010 An Minh là huyện có diện tích lúa mùa trên nền đất nuôi tôm lớn nhất. Theo báo cáo kết quả SX lúa trên nền đất tôm năm 2010 của Phòng Nông nghiệp An Minh thì tổng diện tích sản xuất là 25.941 ha, trong đó lúa mùa là 13.750 ha (53%) cho năng suất 2,75 tấn/ha. Trong khi đó lúa cao sản 11.673 ha (45%) cho năng suất 3,2 tấn/ha. Như vậy ở An Minh cũng cho thấy lúa mùa cho NS thấp hơn lúa cao sản rõ rệt. Năng suất lúa mùa thấp chủ yếu là do cấy trễ, thời gian đẻ nhánh quá ngắn (quang cảm) thì đã chuyển sang trổ. Ngoài ra lúa mùa nhiễm rầy nâu, sâu đục thân khá, một mặt thời gian sinh trưởng dài (khoảng 130 ngày) rất dễ bị ảnh hưởng mặn vào giai đoạn cuối gây tỷ lệ lem lép hạt cao. Tuy nhiên lúa mùa cũng có ưu thế là đối với những vùng trũng thấp, độ mặn trong đất cao thì vẫn có thể bố trí sản xuất lúa mùa. ­

2.2. Kết quả nghiên cứu lúa chống chịu mặn trong các năm qua

Những nhà khoa học IRRI đã xác định gen chống chịu mặn (CCM) trên nhiễm sắc thể số 1, đặt tên là saltol (Bonilla et al, 2002). Người ta cũng đã tìm ra gen Sub1 trên nhiễm sắc thể số 9 là gen chống chịu ngập úng. Mục tiêu đặc biệt cho vùng ven biển là có một giống lúa vừa chống chịu được mặn lại chống chịu úng để có thể sinh trưởng bình thường trong vùng suốt mùa mưa bị cả mặn lẫn ngập úng. Những thành tựu gần đây tại IRRI đã cho thấy gen Sub1 và Saltol có thể được tổng hợp trong cùng một cá thể. Những nhà di truyền đã phối hợp gen saltol vào giống lúa phổ biến như các giống BRRI Dhan 11, 28 và 29 được phóng thích ra SX ở Bangladesh cũng như những giống phổ biến ở Tây Phi.

Tại Việt Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng đã thử nghiệm một số giống mang gen satol và một số giống mang gen sub1, hiện nay cũng du nhập các giống có cả 2 gen này tuy nhiên các đặc tính nông chưa phù hợp với vùng ĐBSCL.

Trong tỉnh, để có những giống lúa cao sản tốt, có thời gian sinh trưởng 90 – 105 ngày, chống chịu mặn ở nồng độ muối khá cao từ 4 đến 6 0/00, cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá, chất lượng gạo tốt, trong 2 năm ( năm 2009 và năm 2010), Trung Tâm Giống (TTG) Kiên Giang đã tiến hành các thí nghiệm thanh lọc mặn giai đoạn mạ, thanh lọc mặn trong điều kiện nhà lưới, và khảo nghiệm thực tế trên vùng đất mặn tại An Biên. Kết quả là chúng tôi đã chọn lọc được các giống lúa chống chịu mặn khá tốt như sau:

- Các giống lúa có năng suất cao (vụ lúa sau thu hoạch tôm: 4-7 tấn/ha) , chất lượng gạo tốt, chống chịu phèn mặn (có nồng độ muối 4 0/00) qua thanh lọc mặn giai đoạn mạ, nhà lưới, khảo nghiệm sản xuất được khuyến cáo cho sản xuất gồm: OM2517, GKG1 (OM2517–KG), OM5451, OM5464, OM5954, OM6162, OM7347, OM6600, OM8923, OM6976.

- Các giống lúa mới có triển vọng, chống chịu mặn tốt (ở nồng độ muối: 5 – 60/00) ở các thí nghiệm thanh lọc giai đoạn mạ, cần tiếp tục khảo nghiệm sản xuất trên nền đất nhiễm mặn gồm: OM6875, OM6778, MNR4, MNR5, OM6016, OM5166, OM8101, OM5629, OM6992, GKG19, GKG2, GKG9, GKG14, GKG10, GKG20, GKG21. Đây là các giống mới có tiềm năng CCM cao, TTG sẽ theo dõi thêm các đặc tính khác và từng bước thử nghiệm trên vùng đất mặn của tỉnh để trong vài vụ tới sẽ bố trí thay các giống cũ không còn phù hợp.

2.3. Đề xuất cơ cấu giống lúa cho sản xuất trên nền đất nuôi tôm UMT

Dựa vào kết quả điều tra cơ cấu giống lúa trong vụ mùa 2010-2011, kết quả thanh lọc mặn và các điểm khảo nghiệm sản xuất (khu vực hóa) các giống lúa có triển vọng tại các huyện vùng U Minh Thượng trong những năm qua; đồng thời qua ghi nhận thực tế tính chống chịu sâu bệnh trên các giống và điều kiện sản xuất trong vùng, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ mùa 2011 – 2012 trên vùng đất sản xuất mô hình lúa - tôm tại tỉnh Kiên Giang như sau:

- Sản xuất trên những vùng đất có địa hình cao, mặt bằng đồng ruộng khá, hệ thống bờ bao và thủy lợi có thể tiêu thoát nước do mưa lũ hoặc triều được, vùng đất có thể xuống giống bằng phương pháp gieo sạ thẳng: vùng này chịu ảnh hưởng mặn, sản xuất nhờ nước mưa, các giống lúa chủ lực đang được sản xuất và được khuyến cáo chủ yếu là các giống lúa cao sản, ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng gạo tốt, chống chịu phèn mặn ngắn ngày: OM2517, GKG1 (OM 2517-KG). Đây là 2 giống có thời gian sinh trưởng (TGST) ngắn, khoảng 90 ngày nên có thể tận dụng nước trời và né mặn giai đoạn cuối. Bên cạnh đó cũng có thể sử dụng các giống có TGST hơi dài hơn (95-100 này) như: OM4900, OM5954, OM7347. Đây là các giống có chất lượng gạo thơm tương đương Jasmine, có giá trị cao trên thị trường .

- Sản xuất trên những vùng đất gần biển, đất thấp trũng, vùng không thể tiêu thoát nước nhanh khi có mưa lũ, những vùng chỉ xuống giống được bằng phương pháp cấy...(tập trung ở huyện An Minh, một phần huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng): chúng tôi đề nghị sử dụng các giống lúa mùa địa phương, chống chịu phèn mặn tương đối khá, có phẩm chất gạo khá như: Một Bụi đỏ, Một Bụi Lùn, Tài Nguyên, Rẻ Hành, Ngọc Nữ...Tuy nhiên để đạt năng suất cao, có hiệu quả cần bố trí thời vụ hợp lý, có thời gian cho cây lúa đẻ nhánh, gieo trồng theo từng vùng tập trung, áp dụng tổng hợp các biện pháp thâm canh trên lúa mùa.

Để có cơ sở khuyến cáo sử dụng giống trong vụ tới, TTG sẽ kết hợp với Phòng Nông nghiệp – PTNT các huyện, Viện Lúa ĐBSCL để thực hiện các điểm khảo nghiệm sản xuất (mỗi huyện 1 điểm, mỗi điểm có 6-8 giống có triển vọng, chống chịu mặn tốt). Bên cạnh đó, trong năm 2011, TTG sẽ thực hiện 6 điểm trình diễn giống lúa cao sản chống chịu mặn ở những nơi có vị trí thuận lợi trong vùng UMT để nông dân trong vùng có điều kiện quan sát và học tập kinh nghiệm. Các điểm trình diễn này sẽ sử dụng các giống cao sản như: GKG1, OM7347, OM5451, OM6976.  Trên cơ sở các điểm trình diễn này, TTG sẽ tổ chức hội thảo đầu bờ để giúp nông dân trong vùng có điều kiện tiếp cận với các giống lúa mới, nhằm thay thế, loại bỏ dần các giống lúa thoái hóa, nhiễm sâu bệnh, phẩm chất gạo kém.

3. Công tác chuẩn bị cung ứng giống

Để có đủ số lượng lúa giống tốt, đảm bảo tiêu chuẩn cấp giống phục vụ cho sản xuất; công tác sản xuất, chế biến và cung ứng lúa giống ngày càng được chú trọng và nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Chuẩn bị cho sản xuất trên vùng đất nhiễm mặn vụ mùa năm 2011-2012, Trung tâm Giống đã chuẩn bị khoảng 1.000 tấn lúa cấp xác nhận và nguyên chủng. Chủng loại giống: gồm những giống có thời gian sinh trưởng ngắn và phù hợp, chống chịu phèn mặn khá, có năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện sản xuất của vùng: GKG1 (OM2517-KG), OM2517, OM4900, OM6976, OM5451, OM5954.

Hiện nay Trung Tâm Giống NLNN đã tổ chức hệ thống các điểm cung ứng giống tại cửa hàng ở Rạch Giá, các Trại giống Hòn Đất, Mỹ Lâm, Minh Lương, Tân Hiệp; hệ thống đại lý tại các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

4. Đề nghị

                - Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phòng Nông nghiệp – PTNT các huyện cần cập nhật thông tin về giống lúa mới để khuyến cáo nông dân mạnh dạn bỏ các giống chất lượng thấp, không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc dùng lúa thịt để gieo sạ lại,... đồng thời giới thiệu các giống lúa có NS cao, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Phòng Nông nghiệp – PTNT các huyện phối hợp với Trung tâm Giống để triển khai các điểm khảo nghiệm sản xuất, trình diễn các giống lúa cao sản mới, hội thảo đánh giá và giới thiệu giống cho sản xuất,...

- Cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với công tác sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, thanh tra, kiểm tra chất lượng giống để giúp nông dân không phải mua những giống không đúng chất lượng, không rõ nguồn gốc…

                                                                                                      TRUNG TÂM GIỐNG NLNN

SẢN XUẤT LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NUÔI TÔM
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu Đông 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (7/7/2021 9:39:33 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (5/4/2021 10:13:48 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/14/2020 10:17:12 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Mùa 2020 – 2021 (cho hệ thống canh tác lúa – tôm) tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/7/2020 9:44:49 AM)
Lịch thời vụ xuống giống lúa Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2020 3:45:35 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/27/2020 4:24:06 PM)
Hơn 34 tỷ đồng đắp đập thời vụ bảo vệ sản xuất tại tỉnh Kiên Giang (2/10/2020 9:53:27 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:21:10 AM)
Lũ nhỏ, xuống giống lúa đông xuân sớm (9/23/2019 3:18:05 PM)
Cần lưu ý bệnh lép vàng do vi khuẩn (Burkholderia glumae) vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 (9/21/2019 11:01:24 AM)
Sản xuất giống lúa thích hợp vùng sinh thái (6/27/2019 3:27:26 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/29/2019 10:36:20 AM)
Khuyến cáo Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/30/2018 4:05:18 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Hè thu 2018 tại tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (9/6/2018 3:16:51 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng_KS. PHẠM DUY THIÊM (8/30/2018 4:22:32 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các huyện vụ Đông Xuân 2017-2018_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/7/2018 10:55:22 AM)
Kết quả hội thảo khảo nghiệm diện rộng các giống lúa trên đất lúa tôm tại Kiên Giang_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (3/5/2018 4:02:09 PM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2017 và Phương hướng vụ Đông xuân 2017-2018 - K.s PHẠM DUY THIÊM (11/3/2017 2:00:29 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2017 tại tỉnh Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/18/2017 2:03:14 PM)
Một số lưu ý trong sản xuất giống lúa ĐS1_KS. TRẦN MINH TÀI (9/16/2017 11:17:47 AM)
Hội thảo mô hình trình diễn nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè thu 2017 tại Kiên Giang . KS_ PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (9/14/2017 4:48:37 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (7/5/2017 2:10:15 PM)
Kết quả Hội thảo đầu bờ đánh giá các giống lúa trong mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận và khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (5/27/2017 10:54:01 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016- 2017_KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (5/12/2017 4:11:55 PM)
Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo và sản xuất giống cây trồng tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2016_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/20/2017 11:01:35 AM)
HIỆU QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN NHỜ MARKER PHÂN TỬ_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (12/28/2016 10:35:03 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2016_ KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (12/14/2016 9:18:48 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2016 và Phương hướng vụ Đông xuân 2016-2017_Ks.PHẠM DUY THIÊM (11/2/2016 9:03:24 AM)
Giới thiệu giống lúa triển vọng GKG5- Ks. TRẦN HỒNG CÚC (9/7/2016 8:15:45 AM)
Một số lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt lúa giống_ĐINH CÔNG HOÀNG (6/13/2016 10:01:36 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Đông xuân 2015-2016 và Phương hướng vụ Hè thu 2016 -Ks. PHẠM DUY THIÊM (5/7/2016 10:19:47 AM)
Kết quả Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2015 – 2016 – Ks. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/26/2016 8:56:38 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên vùng bị ảnh hưởng hạn mặn _TS.NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2016 10:53:19 AM)
Công tác chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu và giai đoạn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh_CN.NHÂM THỊ THU THỦY (3/23/2016 8:48:11 AM)
Công tác tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang- Ks.NGUYỄN THỊ LAN (2/22/2016 2:13:07 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong nuôi cấy túi phấn lúa- CNSH. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (2/19/2016 4:42:08 PM)
Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong Nông nghiệp_Ks.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/17/2015 2:29:04 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè thu 2015_ Ks.TRƯƠNG THỊ HÀ (12/9/2015 10:06:05 AM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2015_ Ks. VŨ THỊ PHƯỢNG (12/2/2015 5:02:12 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Hè Thu 2015_Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (11/26/2015 9:00:16 AM)
Giống lúa mới OM 9921 - giống lúa cho năng suất cao, chống chịu phèn mặn, gạo chất lượng, thơm ngon_ThS. LƯU THỊ OANH (10/27/2015 11:11:47 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:21:26 AM)
Bình chọn giống lúa cao sản (9/9/2015 10:10:05 AM)
Lưu ý khi lựa chọn giống lúa cho vùng sản xuất tôm - lúa các huyện vùng U Minh Thượng_CN. TRẦN QUANG DŨNG (9/4/2015 9:53:04 AM)
Lúa Nhật và một số vấn đề cần lưu ý trong canh tác_ThS. TRẦN MINH TÀI (8/31/2015 2:48:09 PM)
GKG1 - Giống lúa chống chịu phèn mặn khá và cực ngắn ngày_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/18/2015 7:51:45 AM)
Giống lúa thuần GKG8 cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi với sản xuất của tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/11/2015 8:45:48 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (6/16/2015 3:09:10 PM)
Gương điển hình trong chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/22/2015 7:55:39 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/30/2015 3:25:07 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/21/2015 10:45:07 AM)
Ứng dụng tin sinh học trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại_CN.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/2/2014 7:48:59 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng tại các huyện trong tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2014 _ KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (10/24/2014 10:22:33 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức hội thảo, đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2014 và giới thiệu một số giống lúa chống chịu mặn cho vùng lúa – tôm năm 2014_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/16/2014 9:58:47 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử các giống lúa GKG5, GKG8, GKG9 tại một số tỉnh vùng ĐBSCL vụ ĐX 2013-2014_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (8/7/2014 3:54:46 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật để bảo đảm màu vàng sáng tự nhiên cho hạt lúa giống_CN. HUỲNH THỊ KIM HUỆ (6/16/2014 1:48:53 PM)
Kết quả bước đầu trong triển khai chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2014_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/27/2014 3:08:47 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới triển vọng tại vùng Tây sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_KS. TRẦN HỒNG CÚC (5/3/2014 6:48:13 PM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới năm 2013 và phương hướng nghiên cứu, chọn tạo những năm tới_CN. NHÂM THỊ THU THỦY (4/29/2014 1:54:57 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới nhóm A1 và A2 tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_ThS.VÕ THỊ NGỌC NHANH (4/28/2014 3:45:17 PM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/4/2014 8:56:05 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng vụ Đông Xuân 2013-2014 tại vùng U Minh Thượng_KS. CHÂU THỊ THANH THÚY (3/27/2014 2:05:55 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 _ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/17/2014 9:05:56 AM)
Kết quả thực hiện công tác kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tại Trung tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang năm 2013 _ KS. HUỲNH KHÁNH THỤC LINH (3/14/2014 4:00:17 PM)
Lúa thuần GKG 8, GKG 9 được công nhận SX thử _ THU THỦY (2/26/2014 2:15:27 PM)
Kỹ thuật khử lẫn để đảm bảo độ thuần ruộng lúa – KS. NGUYỄN THỊ CHÚC HÂN (12/30/2013 2:48:02 PM)
Giống lúa GKG8 và GKG9 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang được Hội đồng Khoa học Công nghệ - Cục Trồng trọt thống nhất đề nghị công nhận là giống sản xuất thử tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (12/25/2013 2:21:45 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Hè Thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (12/2/2013 7:52:45 AM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2013 _ KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (11/29/2013 4:24:14 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014 tỉnh Kiên Giang – TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/8/2013 4:59:21 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ Hè Thu 2013 tại Kiên Giang – ThS. LƯU THỊ OANH (11/1/2013 8:04:05 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang – KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (9/29/2013 12:43:45 PM)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp - KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/27/2013 3:30:14 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ mùa (vụ lúa sau nuôi tôm) vùng U Minh Thượng - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/26/2013 4:57:01 PM)
Để đảm bảo chất lượng hạt lúa giống - Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản - KS. LÊ VĂN MẠNH (7/26/2013 8:47:20 AM)
Một số kỹ thuật lưu ý để đảm bảo độ thuần đồng ruộng khi sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong vụ Hè thu 2013 - ThS. LƯU THỊ OANH (6/14/2013 2:19:36 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/28/2013 3:39:30 PM)
Kết quả công tác khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang – ThS. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/28/2013 8:04:36 AM)
Kết quả chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (5/27/2013 2:34:57 PM)
Nghiên cứu, sản xuất giống lúa năm 2012, hướng tới năm 2013 - TS Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung Tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang (12/14/2012 8:46:05 AM)
Một số lưu ý trong sản xuất lúa giống cấp xác nhận vụ Đông xuân sớm tại vùng U Minh Thượng - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (10/23/2012 8:59:27 AM)
Giống lúa thuần GKG1 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/8/2012 8:35:29 AM)
Lúa cỏ, lúa nền làm ảnh hưởng đến độ thuần đồng ruộng và biện pháp hạn chế - ThS. LƯU THỊ OANH (7/18/2012 3:14:29 PM)
Bệnh thối thân lúa do vi khuẩn Erwinia sp gây ra và biện pháp phòng trừ - KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (7/10/2012 1:59:01 PM)
Kết quả khảo nghiệm chọn các giống lúa cao sản vụ Đông Xuân 2011-2012 - Ks. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/31/2012 4:00:52 PM)
Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (3/22/2012 8:27:56 AM)
Đề phòng sâu bệnh cuối vụ lúa Đông Xuân (2/28/2012 7:53:06 AM)
Nông dân tự làm nấm xanh trừ rầy nâu hại lúa (2/15/2012 8:14:43 AM)
Một số điểm cần lưu ý trong Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa GKG1 - ThS. PHẠM THỊ XIM (2/3/2012 3:31:05 PM)
Xác định tỷ lệ nẩy mầm hạt giống trước khi ngâm ủ - Ks. THỊ MỸ HƯỜNG (12/24/2011 9:40:12 AM)
Quản lý cỏ dại trong sản xuất lúa giống - Ks. CHÂU THỊ THANH THÚY (12/10/2011 8:55:36 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất bộ giống lúa cao sản có triển vọng tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:43:39 AM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:29:26 AM)
Bệnh vàng lá chín sớm hại lúa (11/17/2011 9:33:25 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 Tỉnh Kiên Giang (10/20/2011 2:14:14 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa trên nền đất nhiễm phèn - Ths. Lư Thị Hồng Hạnh (9/12/2011 10:23:37 AM)
Mô hình nào cho sản xuất và cung ứng giống hiệu quả đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long?- TS. Nguyễn Trung Tiền (9/8/2011 4:30:34 PM)
Một số quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống - Ths. Lưu Thị Oanh (8/25/2011 1:57:04 PM)
Phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn trổ, chín (8/20/2011 9:42:12 AM)
Ứng dụng công nghệ cao cho cây lúa (8/20/2011 9:23:42 AM)
Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2011 tại 3 trại giống thuộc Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (8/16/2011 3:39:29 PM)
Một số kết quả trong công tác nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống lúa tại tỉnh Kiên Giang (7/14/2011 4:26:12 PM)
Nhãn mác phân bón đánh đố nông dân (7/14/2011 2:40:07 PM)
Hiệu quả công tác giống trong sản xuất lúa của nông dân tỉnh Kiên Giang - Ks.Phạm Duy Thiêm (7/13/2011 10:50:57 AM)
Sử dụng công nghệ mới nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở ĐBSCL (7/12/2011 2:27:43 PM)
Rầy nâu hại lúa và cách phòng trừ (7/6/2011 8:11:42 AM)
Rầy cánh trắng hại lúa và cách phòng trừ (6/25/2011 9:18:15 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi canh tác các giống lúa bông to, chùm và bông có nhiều hạt- TS.Ngô Đình Thức (6/15/2011 2:34:17 PM)
Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng lúa giống tại tỉnh Kiên Giang - Ks.Phan Thị Thủy (6/13/2011 2:16:45 PM)
Các giải pháp hạn chế lúa đổ ngã (6/10/2011 10:49:30 AM)
Cảnh giác rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ (6/9/2011 8:04:59 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản thích nghi với sản xuất lúa vụ thu đông 2011 tại tỉnh Kiên Giang - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 2:36:57 PM)
Một số điểm cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản lúa giống - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 10:28:37 AM)
Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa (Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam) (6/6/2011 10:26:35 AM)
Quan hệ giữa dinh dưỡng và sâu bệnh (6/6/2011 9:27:46 AM)
Phòng trừ nhện gié hại lúa (6/5/2011 10:56:02 AM)
Rơm rạ gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa ? - PGS TS. Nguyễn Bảo Vệ (5/27/2011 10:11:16 AM)
Bệnh vi-rút vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa - TS Phạm Văn Dư (5/22/2011 8:55:44 AM)
Phát triển sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - TS Nguyễn Trung Tiền (5/16/2011 8:08:02 AM)
Cánh đồng mẫu lớn ở Malaysia (Quang Ngọc - Nông nghiệp VN) (5/14/2011 10:33:27 AM)
Phèn với lúa hè thu và cách phòng chống - TS. Nguyễn Hoàng (5/14/2011 10:00:35 AM)
Bớt thất thoát phân bón mùa mưa (5/7/2011 9:04:49 AM)
Bố trí cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ hè thu 2011 trong tỉnh Kiên Giang (5/6/2011 8:06:37 AM)
Kỹ thuật bón phân “ô khuyết” - nâng cao hiệu quả của phân bón (4/25/2011 5:04:28 PM)
Triển Vọng và thách thức trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (4/20/2011 5:21:16 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com