Nội dung

Một số giống lúa lai và lúa nếp được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:27:11 AM)

Sau khi Pháp lệnh giống Cây trồng được ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2004, đến tháng 12 năm 2004, Bộ Nông nghiệp đã ban hành Quyết định danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh, trong đó các các giống lúa Lai và lúa Nếp; đó là những giống đã được công nhận giống Quốc gia từ những năm 80- 90 của thế kỷ 20 đến những năm đầu của thế kỷ 21. Danh mục giống ngày càng được bổ sung thêm bởi nhiều Quyết định và Thông tư do Bộ Nông nghiệp ban hành sau khi các giống có quyết định công nhận giống mới cấp Quốc gia.

Để đáp ứng nhu cầu của một số bà con nông dân về các giống lúa được phép kinh doanh, chúng tôi xin giới thiệu một số giống lúa được phép sản xuất kinh doanh để các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh lúa giống tham khảo.

PHẦN II:

 

S

T

T

Tên giống

Cơ quan tác giả

Mức công nhận

Quyết định  hoặc Thông tư Danh mục giống được phép sản xuất kinh doanh

Số Quyết định công nhận

I.

LÚA LAI

 

 

 

 

1

Việt lai 20

Trường Đại học NN I Hà Nội

Chính thức

Số: 2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29/7/2004

Số: 2182 QĐ/BNN-KHCN, 29/7/2004

2

SYN 6

Cty TNHH Syngenta Việt Nam

Chính thức trong vụ Đông xuân  tại các tỉnh phía Bắc

Số 103 /2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006

Số: 2878/QĐBNN-TT, ngày 04/10/2006

3

Nghi hương 2308

Cty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Trọng Tín

Chính thức vụ ĐX-MB&vụ Mùa-Trung du,Miền Núi phía Bắc.

Số 103 /2006/QĐ-BNN, ngày 14/11/2006

Số:2878/QĐBNN-TT, ngày 04/10/2006

4

Giống lúa lai 3 dòng Q. Ưu số 1

Viện di truyền NN

Chính thức

Số 103 /2006/QĐ-BNN, ngày  14/11/2006

Số: 2878 QĐ/BNN-TT 4/10/2006

5

Lúa lai Vân Quang 14

Cty nghiên cứu đầu tư và phát triển Tây Nguyên

Chính thức  vụ Xuân, Mùa ở MB

số 47 /2007/QĐ-BNN ngày 29/5/2007

Số: 54 QĐ/BNN-PTNT, 8/1/2007

6

Lúa lai CNR 36

Công ty CP giống CT Thái Bình

Chính thức vụ ĐX ở MB

số 47 /2007/QĐ-BNN ngày 29/5/2007

Số: 54 QĐ/BNN-PTNT, 8/1/2007

7

Giống lúa BT1 (QT2)

Viện KHKT NN-BTB

Sản xuất thử tại BTB

Số: 27/QĐ-TT-CLT, ngày 21/02/2008

 

8

Giống lúa lai HYT 102

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Sản xuất thử các tỉnh phía Bắc

Số: 88/QĐ-TT-CLT, ngày 22/4/2008

 

9

Giống lúa lai HYT 103

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Sản xuất thử các tỉnh phía Bắc

Số: 88/QĐ-TT-CLT, ngày 22/4/2008

 

10

Giống lúa lai Phú ưu số 4

Cty Hữu hạn KH Trung Chính-Tứ Xuyên-TQ

SX thử vụ Xuân&Mùa các tỉnh phía bắc

Số: 88/QĐ-TT-CLT, ngày 22/4/2008

 

11

Giống lúa lai 3 dòng PHB71

Cty TNHH Dupont Việt Nam

SX thử vụ Xuân, HT tại ĐBSCL

Số: 155/QĐ-TT-CLT

ngày 09/7/2008

 

12

Lúa lai 3 dòng Thục Hưng 6

Cty TNHH đầu tư thương mai Đại Dương

Chính thức tại các tỉnh phía Bắc

Số:  124   /2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008

Số: 252/QĐ-TT-CLT, ngày 04/11/2008

13

Lúa lai 3 dòng Nhị ưu 86B

Cty CP giống cây trồng TƯ

Chính thức các tỉnh phía Bắc & vụ HT-BTB

Số:  124   /2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008

Số: 252/QĐ-TT-CLT, ngày 04/11/2008

14

Giống lúa lai Phú ưu 978

 

 

Số:  124   /2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008

 

15

Giống lúa lai 3 dòng D.ưu 6511

Cty Thịnh Dụ-TX-TQ; Cty CP giống cây trồng Bắc Ninh

SX thử vụ Xuân,Mùa tại các tỉnh MBắc

Số: 155/QĐ-TT-CLT

ngày 09/7/2008

 

16

Giống lúa lai 2 dòng TH 3-4

Viện Sinh học Nông nghiệp, ĐH Nông nghiệp 1

Chính thức

Số:  50 /2008/QĐ-BNN,

ngày 02/4/2008

Số: 691/QĐ-BNN;

04/3/2008

 

17

Giống lúa lai 3 dòng B-Te1

Công ty Bayer Việt Nam

Công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc

Số:  50/2008/QĐ-BNN,

ngày 02/4/2008

Số: 56/QĐ-TT-CLT, ngày 14/3/2008

18

Nhị Ưu số 7

Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ

SX thử các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc

Số:  50/2008/QĐ-BNN,

 ngày 02/4/2008

Số: 3642/QĐ-BNN-TT, 30/11/2006

19

Việt lai 24

Đại học  Nông Nghiệp I

Chính thức

Số:  104 /2008/QĐ-BNN,

 ngày 21/10/2008

Số: 88/QĐ-TT-CLT,. Ngày 22/4/2008

20

Giống lúa lai HC1

Công ty CP giống cây trồng TƯ

Chính thức

Số:  104 /2008/QĐ-BNN,

 ngày 21/10/2008

Số: 154/QĐ-TT-CLT, ngày 09/7/2008

21

Giống lúa lai Phú ưu số 1

Cty Đức nông Chính Thành-TQ&TNHH VTư NN Hồng Quang

Chính thức tại các tỉnh phía Bắc

Số:  104/2008/QĐ-BNN, ngày 21/10/2008

Số: 216/QĐ-TT-CLT, ngày 02/10/2008

22

Giống lúa lai 3 dòng CNR5104

Công ty TNHH Vật tư NN Hồng Quang

SX thử vụ Xuân các tỉnh phía Bắc

Số: 215/QĐ-TT-CLT, ngày 02/10/2008

 

23

Lúa lai 3 dòng Bio 404

Cty TNHH một thành viên BIOSEED Việt Nam

SX thử tại các tỉnh phía Bắc và HT, ĐX tại MT, MN

Số: 215/QĐ-TT-CLT, ngày 02/10/2008

 

24

Giống lúa lai 2 dòng TH 3-5

Viện sinh học NN, đại học NN Hà Nội

SX thử tại các tỉnh phía Bắc

Số: 324/QĐ-TT-CLT,

ngày 16/12/2008

 

25

Giống lúa lai 2 dòng TH 7-2

Viện sinh học NN, đại học NN Hà Nội

SX thử tại các tỉnh phía Bắc

Số: 324/QĐ-TT-CLT,

ngày 16/12/2008

 

26

Giống lúa lai 2 dòng TH3-5

Viện Sinh học NN - Đại học NN Hà Nội

SX thử tại các tỉnh phía Bắc

Số: 324/QĐ-TT-CLT ngày 16/12/08

 

27

Giống lúa lai 2 dòng TH7-2

Viện Sinh học NN - Đại học NN Hà Nội

SX thử tại các tỉnh phía Bắc

Số: 324/QĐ-TT-CLT ngày 16/12/08

 

28

Giống lúa lai 3 dòng Bác ưu 903 KBL

Nhập nội từ Trung Quốc

Chính thức

Số: 21 /2009/TT-BNN, ngày 24/4/2009

 

29

Giống lúa lai 3 dòng N.ưu 69

Trung tâm khai thác KHKT lúa lai Nội Giang

Chính thức

Số: 21 /2009/TT-BNN, ngày 24/4/2009

 

30

Lúa lai Kim ưu 725

Công ty TNHH Ngành giống Quốc Hào - Tứ Xuyên - Trung Quốc

Chính thức

Số:  61 /2009/TT-BNNPTNT,  ngày 25/9/2009

 

31

Giống lúa lai Bác ưu 903 KBL

Cty CP giống cây trồng MN

SX thử vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc

Số: 21 /2009/TT-BNN, ngày 24/4/2009

Số: 155/QĐ-TT-CLT ngày 09/7/2008

32

Lúa lai PHB71

Công ty TNHH Pioneer Hi - Bred Việt Nam

SX thử, vụ Xuân, HT tại ĐBSCL

Số:  61 /2009/TT-BNNPTNT,  ngày 25/9/2009

Số 155/QĐ-TT-CLT 09/7/2008

 

33

Giống LL 3 dòng Đại Dương 1

Cty TNHH giống nông nghiệp Đại Dương

Chính thức

Số: 55/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28/9/2010

Số: 293/QĐ-TT-CLT, ngày 26/11/2008

 

34

Lúa lai 3 dòng LS1

 

Chính thức

Số:   11/2010/TT-BNNPTNT,  ngày 10/ 3/2010

 

35

Lúa nếp PD 2

 

Chính thức

Số: 55/2010/TT-BNN-PTNT, ngày 28/9/2010

 

36

Lúa lai XL 49017

 

Chính thức

Số: 65/2010/TT-BNNPTNT, ngày 5/11/2010

 

37

Lúa lai HYT 100

Trung tâm NC PT lúa lai, Viện CLT & TP

Chính thức

Số: 30/2010/TT-BNNPTNT, ngày 11/5/2010

 

38

Lúa lai Đắc ưu 11

 

Chính thức

Số: 30/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/4/2010

 

 

39

Lúa lai Dương quang 18

Công ty giống cây trồng Miền Bắc

Chính thức

Số: 30/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/4/2010

Số: 88/QĐ-TT-CL, ngày 22/4/2008

40

Giống lúa lai D ưu 6511

CT cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh

Chính thức

Số: 30/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/4/2010

Số: 155/QĐ-TT-CLT, ngày 9/7/2008

41

Giống lúa lai Nam Dương 99

Cty TNHH Nam Dương

Chính thức

Số: 70/2010/TT-BNNPTN, ngày 8/12/2010

Số: 424/QĐ – TT – CLT, ngày 2/11/2009

42

Giống lúa lai Thái Xuyên 111

Cty cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Chính thức

Số: 70/2010/TT-BNNPTN, ngày 8/12/2010

 

43

Giống lúa lai Nghi Hương 305

Cty TNHH Phát triển NN Trường Giang

Chính thức các tỉnh MB và Nam Trung bộ

Số: 70/2010/TT-BNNPTNT, ngày 8/12/2010

Số: 451/QĐ-TT-CLT, ngày 2/11/2010

44

Giống lúa lai D ưu 725

Viện KHKTNN-BTB- Viên KHNN

Chính thức

Số 49/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/8/2010

Số:27/QĐ-TT-CLT, ngày 21/02/2008

II

LÚA NẾP:

 

 

 

 

1

Giống lúa nếp TK 90

Viện BVTV

Chính thức

Số: 126 NN-KHKT/QĐ, ngày 21/5/1992

 

2

Giống lúa nếp D 21

Viện DT và CNSH

Chính thức

Số: 5218 BNN-KHCN/QĐ, ngày 16/11/2000

 

3

Giống lúa nếp Đặc sản 101

Viện KHKTNN VN

Tạm thời

Số: 2182 BNN-KHKT.QĐ, ngày 29/7/2004

 

4

Nếp cái Hoa Vàng

 

Được chọn lọc từ giống lúa nếp địa phương

Chính thức

Số: 74/2004/QĐ – BNN

ngày 16/12/2004

Số: 147 KHKT/QĐ, ngày 9/3/1995

5

Nàng Hương số 2

Viện KHKTNN MN

Chính thức

Số 40/2006/QĐ-BNN, ngày 22/5/2006

Số:

1394 QĐ/BNN-KHCN, 11/10/1994

6

Giống lúa nếp N 98

Viện CLT & CTP    Viện KHKTNN VN

Sản xuất thử tai các tỉnh phía Bắc

Số: 193/QĐ-TT-CLT, ngày 26/8/2008

 

7

Lúa nếp ĐN 20

Trung tâm Khảo nghiệm Giống cây trồng tỉnh Hải Dương

Sản xuất thử tại các tỉnh Miền Bắc

số:  61 /2009/TT-BNNPTNT,  ngày  25/9/2009

Số 402  /QĐ-BNN-TT, ngày  12  tháng 02  năm 2007

8

Lúa nếp DT 22

Viện Di truyền NN

Chính thức

Số: 30/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/4/2010

 

                                                                               

                                               PHÒNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG& KNGNN  

                                                           (Tài liệu tổng hợp từ các văn bản Cục Trồng trọt)

GIỐNG LÚA LAI, LÚA NẾP
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Thông báo yêu cầu báo giá (7/14/2020 3:15:59 PM)
Thông báo yêu cầu chào giá sửa chữa Trại giống Tân Hiệp (7/3/2020 5:13:08 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/5/2020 11:08:25 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (3/25/2020 3:16:02 PM)
Thông báo về việc thăm quan, đánh giá các giống lúa mới, có triển vọng được khảo nghiệm và trình diễn vụ Đông xuân 2019 - 2020. (2/15/2020 10:01:56 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa chuồng heo nuôi thịt A1, A2 và nhà cân heo tại trại giống nông nghiệp Hòn Đất (5/2/2019 8:03:21 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (2/28/2019 2:05:50 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (1/7/2019 4:26:03 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (11/21/2018 10:13:31 AM)
Thông báo giá bán thanh lý loại thải heo sinh sản (9/17/2018 3:25:48 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (6/6/2018 4:59:31 PM)
Thông báo nghỉ lễ (4/24/2018 10:00:13 AM)
Quyết định ban hành định mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang (8/24/2017 8:55:03 AM)
THÔNG BÁO Yêu cầu báo giá (8/7/2017 8:07:21 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/21/2017 9:34:33 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/18/2017 9:35:02 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/12/2017 3:45:38 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá trang ủi mặt bằng nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp (4/8/2017 10:18:35 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá hạng mục cải tạo chuồng heo thành chuồng dê tại Trại giống nông nghiệp U Minh Thượng (4/4/2017 10:08:47 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá nâng cấp, sửa chữa, đại tu hệ thống máy làm sạch (11/28/2016 3:19:58 PM)
Thông báo Yêu cầu báo giá “Cải tạo chuồng mát heo nái đẻ A3+B3 và chuồng mát heo nái mang thai A4+B4” (10/6/2016 8:21:08 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa nhà lò sấy trại Tân Hiệp (10/5/2016 4:05:56 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá công trình: Duy tu, sửa chữa trại giống NN Mỹ Lâm. (10/5/2016 3:58:24 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá lắp đặt camera (8/30/2016 5:10:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá mua pallet. (8/25/2016 5:05:01 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị phục vụ chế biến hạt giống (8/23/2016 9:59:12 AM)
THÔNG BÁO yêu cầu báo giá sửa lò sấy (8/16/2016 11:01:32 AM)
Thông báo Yêu cầu báo giá lắp đặt lò sấy 15 tấn (8/8/2016 4:25:46 PM)
Thông báo V/v Bán thanh lý tài sản hư hỏng, không sử dụng được (8/4/2016 11:08:15 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực. (7/14/2016 8:28:55 AM)
Thông báo chào giá vận chuyển lúa. (5/28/2016 9:22:04 AM)
Thông báo Lắp đặt hệ thống quạt thông gió cho kho chứa lúa giống (5/4/2016 9:55:26 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá cung cấp máy cấy lúa YANMAR (đã qua sử dụng) (4/20/2016 2:44:25 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (4/20/2016 10:46:39 AM)
Thông Báo Yêu cầu báo giá sửa chữa trại C phục vụ công tác chăn nuôi heo thịt (3/4/2016 2:48:33 PM)
Thông báoVề việc treo cờ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 (12/29/2015 9:25:53 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (9/5/2015 10:32:11 AM)
Chính sách khuyến mại trong cung ứng lúa giống cho các đại lý (3/27/2015 9:27:22 AM)
Thông báo tiếp tục bán HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu (10/23/2014 7:58:12 AM)
Thông báo thay đổi mẫu dấu (10/10/2014 3:33:07 PM)
Thực hiện đăng ký chứng nhận chất lượng và kiểm soát dấu hợp quy_ThS. LƯU THỊ OANH (10/4/2014 8:02:21 AM)
Thông báo (9/4/2014 8:35:43 AM)
Thông báo tiếp tục thực hiện chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần (9/4/2014 8:16:24 AM)
Thông báo mời thầu (9/4/2014 8:13:51 AM)
Thông báo mời đấu thầu (9/4/2014 8:12:20 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 (6/28/2014 8:16:59 AM)
Thông báo mời đầu thầu (10/25/2013 9:28:13 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ thu đông và vụ lúa – tôm (vụ mùa) năm 2013 (5/25/2013 9:37:38 AM)
Hướng dẫn thủ tục chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - ThS. LƯU THỊ OANH (10/1/2012 4:13:49 PM)
Thông báo cung ứng giống chuối các loại (9/17/2012 4:31:58 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 (8/21/2012 8:31:33 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 vụ lúa tôm và vụ Đông xuân 2012-2013 (8/16/2012 7:54:59 AM)
Thông báo về cung ứng bò giống và sản phẩm trùn Quế (3/27/2012 9:23:40 AM)
Thông báo (12/10/2011 8:45:19 AM)
Lịch gieo sạ lúa đông xuân 2011 – 2012 tại tỉnh Kiên Giang (11/4/2011 8:00:20 AM)
Sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa trong tháng 10 (10/8/2011 10:24:37 AM)
Giống lúa được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:41:46 AM)
Thông báo (6/23/2011 9:04:09 AM)
Thông báo : Lịch gieo sạ vụ hè thu 2011 (5/27/2011 10:44:37 AM)
Quyết định số 216/QĐ-NN ngày 12 tháng 5 năm 2011 (5/27/2011 10:38:52 AM)
Thông báo : nâng mức lương tối thiểu chung (4/19/2011 5:10:14 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com