Nội dung

Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng_KS. PHẠM DUY THIÊM (8/30/2018 4:22:32 PM)

Trong điều kiện hiện nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình nước biển dâng và mưa kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa, nhất là các vùng ven biển trong đó có vùng U Minh Thượng. Hiện tại, khu vực sản xuất lúa –tôm nông dân đang tập trung thu hoạch tôm để chuẩn bị gieo sạ lúa. Để chuẩn bị tốt cho sản xuất lúa vụ Mùa 2018 và Đông xuân 2018-2019 tại vùng U Minh Thượng, Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho vùng U Minh Thượng.


Trong tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng U Minh Thượng hiện nay đang gặp khó khăn do bị ảnh  hưởng của biến đổi khí hậu, mưa kéo dài gây ngập úng, tình trạng nhiễm mặn ảnh hưởng đến sản xuất. Để giúp nông dân có định hướng trong sản xuất và đem lại hiệu quả cao, Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang khuyến cáo cơ cấu giống lúa trên vùng đất bị nhiễm mặn gồm các giống lúa cao sản: GKG1, GKG9, OM2517, OM5451, OM4900, OM7347, OM5954, OM6976, OM9921, ST5, BTE1,...  và một số giống lúa Mùa địa phương: Một Bụi Đỏ, Một Bụi Trắng Lùn (Lùn Kiên Giang).

Đặc tính nông học của các giống cao sản như sau:

(1) Giống GKG1: Giống GKG1 được Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang chọn tạo từ biến dị sô ma trong nuôi cấy mô của giống OM 2517 và được Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp & PTNT công nhận đặc cách là giống cây trồng nông nghiệp mới theo Quyết định số 45/QĐ-TT-CLT ngày 30 tháng 08 năm 2012, đây là giống có thời gian sinh trưởng rất ngắn (85-90 ngày) có thể gieo trồng để né nước mặn vào cuối vụ, chiều cao cây 90-95 cm, hạt gạo dài, trong đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, tỷ lệ xay chà gạo cao. Giống GKG1 hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, cứng cây, chịu phèn mặn khá, đặc biệt giống chống chịu phèn mặn khá (độ mặn 40/00) rất thích hợp sản xuất lúa - tôm, năng suất cao (đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 5-7 tấn/ha, vụ lúa – tôm: 6-8 tấn/ha).

(2) Giống GKG9: Giống lúa GKG9 do Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang lai tạo và chọn lọc bằng phương pháp nuôi cấy túi phấn của tổ hợp lai OM5472/lúa Dài Thái Lan. Đã được Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp & PTNT công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới theo Quyết định số 222/QĐ-TT-CLT công nhận giống lúa thuần GKG9 là giống cây trồng nông nghiệp mới. Với nhiều đặc tính nông học nổi trội như: thời gian sinh trưởng ngắn (90 - 95 ngày), khả năng chống chịu sâu bệnh khá, khả năng chống chịu phèn mặn khá tốt, cho năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, năng suất (đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha, vụ lúa – tôm: 7-8 tấn/ha.

 

(3) Giống OM2517: Giống OM 2517 có nguồn gốc từ tổ hợp lai OM1325/OMCS94. Được công nhận chính thức năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/07/2004. Giống có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày; chiều cao cây 90-95 cm; hạt gạo dài, trong, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Giống OM 2517 hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, kiểu hình đẹp, đẻ nhánh khá; chịu phèn, mặn khá; cứng cây; năng suất 7 – 8 tấn/ha (vụ đông xuân), 5 -6 tấn/ha (vụ hè thu), 5 – 7 tấn/ha (vụ lúa - tôm).

(4) Giống OM5451: Giống OM5451 được chọn từ tổ hợp lai Jasmine 85/OM2490 và được công nhận giống chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, chiều cao cây 90-95 cm, với đặc tính dạng hình gọn, dấu bông, nhiều bông con, gạo dài, trong, thơm nhẹ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 25-26 gram, hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, dạng hình đẹp; bông chùm; chịu phèn khá; thích nghi rộng; đẻ nhánh mạnh; hạt chắc/bông cao; năng suất cao: 7-9 tấn/ha (vụ đông xuân), 6-7 tấn/ha (vụ hè thu), 6-8 tấn/ha (vụ lúa –tôm).

(5) Giống OM4900: Giống OM4900 được lai tạo từ phương pháp lai cổ truyền được áp dụng với giống bố là Jasmine 85 và giống mẹ là C53 (Lemont). Được công nhận chính thức năm 2009 theo Quyết định số 198 QĐ/BNN-KHCN ngày 18/06/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT. Giống có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, gạo dài, trong, thơm, dẻo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, hàm lượng amylose16,2%. Hơi kháng rầy nâu, hơi nhiễm đạo ôn, dạng hình đẹp; bông to chùm, đẻ nhánh mạnh, cứng cây, chịu phèn, mặn khá; cho năng suất cao: 7-9 tấn/ha (vụ đông xuân), 6-7 tấn/ha (vụ hè thu), 6-8 tấn/ha (vụ lúa –tôm).

(6) Giống OM9921: Giống lúa OM9921 do Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang hợp tác với Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) lai tạo chọn lọc theo phương pháp phả hệ từ tổ hợp lai OM2517/Rồng Xanh/LD Thái Lan. Giống OM9921 Có TGST 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, gạo dài, thơm đậm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, hàm lượng amylose17-18%. Hơi kháng rầy nâu, hơi nhiễm đạo ôn; dạng hình đẹp, bông to chùm, đẻ nhánh mạnh, cứng cây; chịu phèn, mặn khá; cho năng suất cao: 7-9 tấn/ha (vụ đông xuân), 6-7 tấn/ha (vụ hè thu), 6-8 tấn/ha (vụ lúa –tôm).

(7) Giống OM7347Giống OM7347 được lai tạo từ tổ hợp lai Khaodaw Mali/BL//BL và được công nhận chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, gạo dài, trong, thơm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 25-26 gram. Chống chịu sâu bệnh khá, dạng hình đẹp, chịu phèn mặn khá, bông to chùm, đẻ nhánh mạnh, năng suất cao: 7-9 tấn/ha (vụ đông xuân), 6-7 tấn/ha (vụ hè thu), 6-8 tấn/ha (vụ lúa –tôm).

(8) Giống OM5954: Giống OM5954 được chọn lọc từ tổ hợp lai của OM1644/OM1490 (sử dụng marker) để chọn lọc con lai và được công nhận giống chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống OM 5954 có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, hơi kháng rầy nâu, hơi nhiễm đạo ôn, thích nghi được ở nhiều vùng đất khác nhau, cho năng suất khá cao (Đông xuân 7-9 tấn/ha, Hè thu 5-7 tấn/ha, lúa-tôm 6-8 tấn/ha) trên vùng đất nhiễm mặn, gạo dài, trong, thơm đậm và ngon cơm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

(9) Giống OM6976: Giống OM6976 được chọn từ tổ hợp lai IR 68144/OM 997//OM 2718//OM 2868, đây là giống có hàm lượng vi chất dinh dưỡng sắt trong gạo khá cao và được công nhận chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống OM 6976 có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 94-99 cm, hạt gạo dài trung bình, ít bạc bụng; đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 25-26 gram, hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, dạng hình đẹp; bông to chùm; chống chịu phèn, mặn khá; đẻ nhánh mạnh thích nghi với nhiều vùng đất khác nhau, đặc biệt cho năng suất cao: 7-9 tấn/ha (vụ đông xuân), 6-7 tấn/ha (vụ hè thu), 6-8 tấn/ha (vụ lúa –tôm).

        Ngoài ra trung tâm còn có những giống lúa cao sản mới có triển vong như giống GKG24, GKG29, GKG35, đây là những giống lúa có khả năng chống chịu phèn mặn khá, dạng hình đẹp, năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong đó giống lúa GKG24 được công nhận sản xuất thử khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, qua khảo nghiệm sản xuất tại một số tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang giống GKG5 được nông dân đánh giá cao. Giống GKG35 là giống luôn được đánh giá cao trong các cuộc hội thảo tại các trại của Trung tâm và các điểm khảo nghiệm sản xuất với đặc tính thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, bông chùm, đẻ nhánh mạnh, chống chịu mặn khá, khả năng thích nghi rộng, riêng giống GKG29 là giống thuộc nhóm giống phẩm chất cao, gạo dài, trong, có mùi thơm nhẹ, đây là giống thích nghi trong điều kiện phèn mặn và có triển vọng trong thời gian tới.

  Trên đây là đặc tính nông học của một số giống lúa được Trung tâm Giống NLNN khuyến cao trong sản xuất vụ mùa và vụ Đông xuân 2018-2019 cho vùng U Minh Thượng, khách hàng và nông dân có thể mua các giống lúa trên tại các đại lý cung ứng giống của Trung tâm Giống hoặc tại Cửa hàng Trung tâm (địa chỉ: 731 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; ĐT: 02973. 926697 – 812561; ĐTDĐ: 0986.326176 (Anh Thiêm).

khuyến cáo cơ cấu giống lúa, vùng lúa - tôm U Minh Thượng
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu Đông 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (7/7/2021 9:39:33 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (5/4/2021 10:13:48 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/14/2020 10:17:12 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Mùa 2020 – 2021 (cho hệ thống canh tác lúa – tôm) tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/7/2020 9:44:49 AM)
Lịch thời vụ xuống giống lúa Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2020 3:45:35 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/27/2020 4:24:06 PM)
Hơn 34 tỷ đồng đắp đập thời vụ bảo vệ sản xuất tại tỉnh Kiên Giang (2/10/2020 9:53:27 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:21:10 AM)
Lũ nhỏ, xuống giống lúa đông xuân sớm (9/23/2019 3:18:05 PM)
Cần lưu ý bệnh lép vàng do vi khuẩn (Burkholderia glumae) vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 (9/21/2019 11:01:24 AM)
Sản xuất giống lúa thích hợp vùng sinh thái (6/27/2019 3:27:26 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/29/2019 10:36:20 AM)
Khuyến cáo Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/30/2018 4:05:18 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Hè thu 2018 tại tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (9/6/2018 3:16:51 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các huyện vụ Đông Xuân 2017-2018_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/7/2018 10:55:22 AM)
Kết quả hội thảo khảo nghiệm diện rộng các giống lúa trên đất lúa tôm tại Kiên Giang_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (3/5/2018 4:02:09 PM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2017 và Phương hướng vụ Đông xuân 2017-2018 - K.s PHẠM DUY THIÊM (11/3/2017 2:00:29 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2017 tại tỉnh Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/18/2017 2:03:14 PM)
Một số lưu ý trong sản xuất giống lúa ĐS1_KS. TRẦN MINH TÀI (9/16/2017 11:17:47 AM)
Hội thảo mô hình trình diễn nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè thu 2017 tại Kiên Giang . KS_ PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (9/14/2017 4:48:37 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (7/5/2017 2:10:15 PM)
Kết quả Hội thảo đầu bờ đánh giá các giống lúa trong mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận và khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông xuân 2016-2017_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (5/27/2017 10:54:01 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2016- 2017_KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (5/12/2017 4:11:55 PM)
Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo và sản xuất giống cây trồng tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2016_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/20/2017 11:01:35 AM)
HIỆU QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU MẶN NHỜ MARKER PHÂN TỬ_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (12/28/2016 10:35:03 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2016_ KS. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (12/14/2016 9:18:48 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Hè thu 2016 và Phương hướng vụ Đông xuân 2016-2017_Ks.PHẠM DUY THIÊM (11/2/2016 9:03:24 AM)
Giới thiệu giống lúa triển vọng GKG5- Ks. TRẦN HỒNG CÚC (9/7/2016 8:15:45 AM)
Một số lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt lúa giống_ĐINH CÔNG HOÀNG (6/13/2016 10:01:36 AM)
Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu và sản xuất giống lúa vụ Đông xuân 2015-2016 và Phương hướng vụ Hè thu 2016 -Ks. PHẠM DUY THIÊM (5/7/2016 10:19:47 AM)
Kết quả Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông xuân 2015 – 2016 – Ks. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/26/2016 8:56:38 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên vùng bị ảnh hưởng hạn mặn _TS.NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2016 10:53:19 AM)
Công tác chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu và giai đoạn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh_CN.NHÂM THỊ THU THỦY (3/23/2016 8:48:11 AM)
Công tác tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang- Ks.NGUYỄN THỊ LAN (2/22/2016 2:13:07 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong nuôi cấy túi phấn lúa- CNSH. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (2/19/2016 4:42:08 PM)
Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong Nông nghiệp_Ks.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/17/2015 2:29:04 PM)
Kết quả thực hiện Chương trình Nhân giống lúa cấp xác nhận 1 và Chương trình Khảo nghiệm sản xuất tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè thu 2015_ Ks.TRƯƠNG THỊ HÀ (12/9/2015 10:06:05 AM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới tại Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang năm 2015_ Ks. VŨ THỊ PHƯỢNG (12/2/2015 5:02:12 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Hè Thu 2015_Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN (11/26/2015 9:00:16 AM)
Giống lúa mới OM 9921 - giống lúa cho năng suất cao, chống chịu phèn mặn, gạo chất lượng, thơm ngon_ThS. LƯU THỊ OANH (10/27/2015 11:11:47 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:21:26 AM)
Bình chọn giống lúa cao sản (9/9/2015 10:10:05 AM)
Lưu ý khi lựa chọn giống lúa cho vùng sản xuất tôm - lúa các huyện vùng U Minh Thượng_CN. TRẦN QUANG DŨNG (9/4/2015 9:53:04 AM)
Lúa Nhật và một số vấn đề cần lưu ý trong canh tác_ThS. TRẦN MINH TÀI (8/31/2015 2:48:09 PM)
GKG1 - Giống lúa chống chịu phèn mặn khá và cực ngắn ngày_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/18/2015 7:51:45 AM)
Giống lúa thuần GKG8 cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, thích nghi với sản xuất của tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (8/11/2015 8:45:48 AM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_KS. LÊ THỊ THÚY HÀ (6/16/2015 3:09:10 PM)
Gương điển hình trong chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/22/2015 7:55:39 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/30/2015 3:25:07 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/21/2015 10:45:07 AM)
Ứng dụng tin sinh học trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại_CN.PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/2/2014 7:48:59 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng tại các huyện trong tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2014 _ KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (10/24/2014 10:22:33 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức hội thảo, đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2014 và giới thiệu một số giống lúa chống chịu mặn cho vùng lúa – tôm năm 2014_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/16/2014 9:58:47 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử các giống lúa GKG5, GKG8, GKG9 tại một số tỉnh vùng ĐBSCL vụ ĐX 2013-2014_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (8/7/2014 3:54:46 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật để bảo đảm màu vàng sáng tự nhiên cho hạt lúa giống_CN. HUỲNH THỊ KIM HUỆ (6/16/2014 1:48:53 PM)
Kết quả bước đầu trong triển khai chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2014_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/27/2014 3:08:47 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới triển vọng tại vùng Tây sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_KS. TRẦN HỒNG CÚC (5/3/2014 6:48:13 PM)
Kết quả nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới năm 2013 và phương hướng nghiên cứu, chọn tạo những năm tới_CN. NHÂM THỊ THU THỦY (4/29/2014 1:54:57 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới nhóm A1 và A2 tại tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân 2013-2014_ThS.VÕ THỊ NGỌC NHANH (4/28/2014 3:45:17 PM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận 1 vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại tỉnh Kiên Giang_KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (4/4/2014 8:56:05 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng vụ Đông Xuân 2013-2014 tại vùng U Minh Thượng_KS. CHÂU THỊ THANH THÚY (3/27/2014 2:05:55 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 _ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/17/2014 9:05:56 AM)
Kết quả thực hiện công tác kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tại Trung tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang năm 2013 _ KS. HUỲNH KHÁNH THỤC LINH (3/14/2014 4:00:17 PM)
Lúa thuần GKG 8, GKG 9 được công nhận SX thử _ THU THỦY (2/26/2014 2:15:27 PM)
Kỹ thuật khử lẫn để đảm bảo độ thuần ruộng lúa – KS. NGUYỄN THỊ CHÚC HÂN (12/30/2013 2:48:02 PM)
Giống lúa GKG8 và GKG9 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang được Hội đồng Khoa học Công nghệ - Cục Trồng trọt thống nhất đề nghị công nhận là giống sản xuất thử tại vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (12/25/2013 2:21:45 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Hè Thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (12/2/2013 7:52:45 AM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang vụ Hè Thu 2013 _ KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (11/29/2013 4:24:14 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014 tỉnh Kiên Giang – TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/8/2013 4:59:21 PM)
Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ Hè Thu 2013 tại Kiên Giang – ThS. LƯU THỊ OANH (11/1/2013 8:04:05 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2013 tại tỉnh Kiên Giang – KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (9/29/2013 12:43:45 PM)
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp - KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/27/2013 3:30:14 PM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ mùa (vụ lúa sau nuôi tôm) vùng U Minh Thượng - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/26/2013 4:57:01 PM)
Để đảm bảo chất lượng hạt lúa giống - Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản - KS. LÊ VĂN MẠNH (7/26/2013 8:47:20 AM)
Một số kỹ thuật lưu ý để đảm bảo độ thuần đồng ruộng khi sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong vụ Hè thu 2013 - ThS. LƯU THỊ OANH (6/14/2013 2:19:36 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa có triển vọng vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (5/28/2013 3:39:30 PM)
Kết quả công tác khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang – ThS. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/28/2013 8:04:36 AM)
Kết quả chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận vụ Đông xuân 2012-2013 tại tỉnh Kiên Giang - KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (5/27/2013 2:34:57 PM)
Nghiên cứu, sản xuất giống lúa năm 2012, hướng tới năm 2013 - TS Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung Tâm Giống NLNN tỉnh Kiên Giang (12/14/2012 8:46:05 AM)
Một số lưu ý trong sản xuất lúa giống cấp xác nhận vụ Đông xuân sớm tại vùng U Minh Thượng - KS. TRƯƠNG THỊ HÀ (10/23/2012 8:59:27 AM)
Giống lúa thuần GKG1 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/8/2012 8:35:29 AM)
Lúa cỏ, lúa nền làm ảnh hưởng đến độ thuần đồng ruộng và biện pháp hạn chế - ThS. LƯU THỊ OANH (7/18/2012 3:14:29 PM)
Bệnh thối thân lúa do vi khuẩn Erwinia sp gây ra và biện pháp phòng trừ - KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (7/10/2012 1:59:01 PM)
Kết quả khảo nghiệm chọn các giống lúa cao sản vụ Đông Xuân 2011-2012 - Ks. VÕ THỊ NGỌC NHANH (5/31/2012 4:00:52 PM)
Cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (3/22/2012 8:27:56 AM)
Đề phòng sâu bệnh cuối vụ lúa Đông Xuân (2/28/2012 7:53:06 AM)
Nông dân tự làm nấm xanh trừ rầy nâu hại lúa (2/15/2012 8:14:43 AM)
Một số điểm cần lưu ý trong Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa GKG1 - ThS. PHẠM THỊ XIM (2/3/2012 3:31:05 PM)
Xác định tỷ lệ nẩy mầm hạt giống trước khi ngâm ủ - Ks. THỊ MỸ HƯỜNG (12/24/2011 9:40:12 AM)
Quản lý cỏ dại trong sản xuất lúa giống - Ks. CHÂU THỊ THANH THÚY (12/10/2011 8:55:36 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất bộ giống lúa cao sản có triển vọng tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:43:39 AM)
Kết quả thực hiện Chương trình nhân giống lúa cấp xác nhận tại tỉnh Kiên Giang, vụ hè thu 2011 - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/25/2011 8:29:26 AM)
Bệnh vàng lá chín sớm hại lúa (11/17/2011 9:33:25 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 Tỉnh Kiên Giang (10/20/2011 2:14:14 PM)
Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa trên nền đất nhiễm phèn - Ths. Lư Thị Hồng Hạnh (9/12/2011 10:23:37 AM)
Mô hình nào cho sản xuất và cung ứng giống hiệu quả đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long?- TS. Nguyễn Trung Tiền (9/8/2011 4:30:34 PM)
Một số quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống - Ths. Lưu Thị Oanh (8/25/2011 1:57:04 PM)
Phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn trổ, chín (8/20/2011 9:42:12 AM)
Ứng dụng công nghệ cao cho cây lúa (8/20/2011 9:23:42 AM)
Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2011 tại 3 trại giống thuộc Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (8/16/2011 3:39:29 PM)
Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu giống lúa trên nền đất nuôi tôm vùng U Minh Thượng (7/19/2011 4:39:25 PM)
Một số kết quả trong công tác nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống lúa tại tỉnh Kiên Giang (7/14/2011 4:26:12 PM)
Nhãn mác phân bón đánh đố nông dân (7/14/2011 2:40:07 PM)
Hiệu quả công tác giống trong sản xuất lúa của nông dân tỉnh Kiên Giang - Ks.Phạm Duy Thiêm (7/13/2011 10:50:57 AM)
Sử dụng công nghệ mới nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở ĐBSCL (7/12/2011 2:27:43 PM)
Rầy nâu hại lúa và cách phòng trừ (7/6/2011 8:11:42 AM)
Rầy cánh trắng hại lúa và cách phòng trừ (6/25/2011 9:18:15 AM)
Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi canh tác các giống lúa bông to, chùm và bông có nhiều hạt- TS.Ngô Đình Thức (6/15/2011 2:34:17 PM)
Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng lúa giống tại tỉnh Kiên Giang - Ks.Phan Thị Thủy (6/13/2011 2:16:45 PM)
Các giải pháp hạn chế lúa đổ ngã (6/10/2011 10:49:30 AM)
Cảnh giác rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ (6/9/2011 8:04:59 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản thích nghi với sản xuất lúa vụ thu đông 2011 tại tỉnh Kiên Giang - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 2:36:57 PM)
Một số điểm cần lưu ý trong thu hoạch, chế biến và bảo quản lúa giống - TS.Ngô Đình Thức (6/6/2011 10:28:37 AM)
Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa (Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam) (6/6/2011 10:26:35 AM)
Quan hệ giữa dinh dưỡng và sâu bệnh (6/6/2011 9:27:46 AM)
Phòng trừ nhện gié hại lúa (6/5/2011 10:56:02 AM)
Rơm rạ gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa ? - PGS TS. Nguyễn Bảo Vệ (5/27/2011 10:11:16 AM)
Bệnh vi-rút vàng lùn, lùn xoăn lá trên lúa - TS Phạm Văn Dư (5/22/2011 8:55:44 AM)
Phát triển sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - TS Nguyễn Trung Tiền (5/16/2011 8:08:02 AM)
Cánh đồng mẫu lớn ở Malaysia (Quang Ngọc - Nông nghiệp VN) (5/14/2011 10:33:27 AM)
Phèn với lúa hè thu và cách phòng chống - TS. Nguyễn Hoàng (5/14/2011 10:00:35 AM)
Bớt thất thoát phân bón mùa mưa (5/7/2011 9:04:49 AM)
Bố trí cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ hè thu 2011 trong tỉnh Kiên Giang (5/6/2011 8:06:37 AM)
Kỹ thuật bón phân “ô khuyết” - nâng cao hiệu quả của phân bón (4/25/2011 5:04:28 PM)
Triển Vọng và thách thức trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (4/20/2011 5:21:16 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com