Nội dung

Kết quả triển khai chương trình nhân giống heo tại tỉnh Kiên Giang _ThS. LƯU THỊ OANH (9/5/2016 11:05:34 AM)

Năm 2015, Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nhân giống heo xuống 10 huyện (thị) trong Tỉnh với quy mô 721 con heo giống cấp bố mẹ (707 con cái và 14 con đực) nhằm mục đích cải thiện chất lượng con giống heo địa phương để tăng năng suất, chất lượng thịt (có tỷ lệ nạc cao), giúp người dân chăn nuôi đạt hiệu quả...

Trong chăn nuôi heo, giống là yếu tố quan trọng. Ngoài việc đảm bảo năng suất sản xuất cao, còn phải đảm bảo chất lượng thịt tốt (tỷ lệ nạc cao) theo xu hướng tiêu thụ của thị trường. Điều này các giống heo địa phương không đáp ứng được. Thực hiện theo Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật: "Đầu tư nhân giống gia súc và gia cầm giai đoạn 2010-2015", năm 2015 Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nhân giống heo xuống 10 huyện (thị) trong Tỉnh với quy mô 721 con heo giống cấp bố mẹ (707 con cái và 14 con đực) nhằm mục đích cải thiện chất lượng con giống heo địa phương để tăng năng suất, chất lượng thịt; Giúp người nông dân chăn nuôi đạt hiệu quả.

Qua hơn một năm triển khai, theo dõi chương trình nhân giống heo đã được triển khai trong năm 2015, kết quả một số chỉ tiêu theo mục tiêu chương trình đặt ra cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Đối với heo cái giống, các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau: Tỷ lệ nuôi sống đạt 92,75% (so với kế hoạch 90%); tỷ lệ phối giống tính trên số heo còn sống đạt 61,65% (so với kế hoạch 60%); số con sinh ra 9,8 con/bầy. Với số heo nái đưa vào sinh sản, đến thời điểm hiện tại có 50%  heo cái sinh 2 lứa (được triển khai trong những tháng đần năm 2015) và 50% heo cái sinh 1 lứa (được triển khai trong những tháng cuối năm 2015) thì số heo con sinh ra khoảng 5.793 con heo giống thương phẩm gồm những giống heo lai 2-3 máu ngoại (so với kế hoạch xây dựng là 4.868 con). Đây là số lượng heo giống đạt tiêu chuẩn cấp thương phẩm có năng suất chất lượng thịt tốt để người dân chăn nuôi chọn mua con giống đưa vào sản xuất, từ đó cải thiện chất lượng heo giống địa phương. Đối với heo đực giống, số lượng con giống đưa vào khai thác tinh đạt 85,7%; chất lượng tinh dịch heo được nông dân đánh giá rất tốt, tỷ lệ phối đậu thai cao, số heo con sinh ra/bầy trung bình đạt > 10 con. Một số mô hình nhân giống đạt hiệu quả cao gồm những hộ có quy mô chăn nuôi từ 5 con nái trở lên gồm: hộ ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Cao Văn Cầu (huyện Hòn Đất); hộ ông Nguyễn Văn Quang, ông Trịnh Minh Trường (huyện Gò Quao); hộ ông Nguyễn Văn Kinh, ông Nguyễn Hoàng Đệ (huyện Tân Hiệp); hộ ông Dư Văn Thái (huyện Châu Thành). Đây là những địa chỉ tin cậy để nông dân quanh vùng đến trao đổi con giống đạt chất lượng đưa vào sản xuất. Đối với hộ ông Nguyễn Văn Quang và ông Cao Văn Cầu, ngoài nuôi heo cái sinh sản đạt hiệu quả, còn nuôi heo đực giống, khai thác tinh để phối cho đàn heo giống địa phương cũng mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Từ đó giúp cải thiện một phần chất lượng heo thương phẩm cung cấp cho thị trường, nguồn gốc heo con giống đưa vào sản xuất là từ những con heo cái giống địa phương chất lượng thấp mà nông dân trong vùng đang sử dụng làm giống.    

Để chương trình triển khai đạt hiệu quả ngoài việc kiểm tra, giám sát, hỗ kỹ thuật cho các điểm nhân giống; Trung tâm Giống còn tổ chức tập huấn và hội thảo đánh giá giới thiệu giống heo cho nông dân trong vùng. Trong những tháng đầu năm 2016, Trung tâm Giống đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho nông dân tại các điểm nhân giống các huyện Gò Quao, Tân Hiệp và thị xã Hà Tiên với số lượng 125 lượt người tham dự. Dự kiến sẽ tiếp tục tập huấn các lớp còn lại cho người dân chăn nuôi tại các huyện Châu Thành, Hòn Đất trong thời gian tới.

Bên cạnh công tác tập huấn, Trung Tâm còn tổ chức 2 buổi hội thảo tại huyện Hòn Đất và Gò Quao với khoảng 100 đại biểu tham dự, nhằm mục đích đánh giá kết quả của chương trình và giới thiệu heo giống chất lượng cho nông dân quanh vùng điểm triển khai. Theo kế hoạch được duyệt, năm 2016 Trung Tâm cũng đang tiến hành triển khai quy mô 637 con heo giống bố mẹ 1-2 máu trên địa bàn các huyện (thị) để tiếp tục thực hiện chương trình nạc hóa đàn heo của Tỉnh theo chỉ đạo của ngành Nông nghiệp./.


triển khai chương trình nhân giống heo
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Khôi phục đàn heo giống hạt nhân, tạo tiền đề chăn nuôi bền vững (6/14/2022 10:35:31 AM)
Quy trình chăn nuôi lợn an toàn sinh học 'cùng vào cùng ra' (8/3/2019 8:31:47 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang cung ứng giống dê nuôi thương phẩm_Ks. PHẠM DUY THIÊM (8/6/2018 2:37:59 PM)
Kết quả thực hiện chương trình nhân giống heo tại tỉnh Kiên Giang_KSCĐ. TRƯƠNG TUYẾT NHUNG (6/8/2017 9:54:02 AM)
Nuôi heo rừng lai - Một nghề chăn nuôi mới đang được quan tâm_BSTY. HUỲNH THỊ NGÂN (11/9/2015 10:50:15 AM)
Phương pháp chọn ngoại hình heo cái hậu bị_BSTY. HUỲNH THỊ NGÂN (6/2/2015 3:41:04 PM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang triển khai Chương trình nhân giống heo tại mạng lưới nhân giống các Huyện_BSTY. LÊ THỊ NGỌC HÂN (4/10/2015 8:32:25 AM)
Hiệu quả nhân giống gà nòi chân vàng tại gia trại ông Lê Văn Hải - Thổ Sơn, Hòn Đất_ BSTY. HUỲNH THỊ NGÂN (11/15/2014 8:18:36 AM)
Phương pháp chẩn đoán bệnh tiêu chảy do cầu trùng trên heo con và biện pháp phòng trị _ BSTY. LÊ THỊ NGỌC HÂN (9/29/2014 2:06:17 PM)
Nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng heo nái chậm lên giống _ BSTY. LÊ THỊ NGỌC HÂN (8/27/2014 7:56:59 AM)
Kết quả tổng kết sau một năm triển khai thực hiện chương trình nhân giống gia súc - gia cầm năm 2013 tại tỉnh Kiên Giang_BSTY. HUỲNH THỊ NGÂN (7/31/2014 3:22:24 PM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang cung cấp tinh dịch heo giống chất lượng, đa dạng phục vụ nhu cầu tự sản xuất heo giống và cải tạo chất lượng đàn giống của người nuôi heo trong tỉnh Kiên Giang _ KS. DANH NGỌC HẢI (7/16/2014 3:04:25 PM)
Một số quy định về con heo đực giống _ThS. LƯU THỊ OANH (4/21/2014 2:56:21 PM)
Kỹ thuật chăm sóc heo con theo mẹ_BSTY HUỲNH THỊ NGÂN (4/4/2014 8:26:50 AM)
Giới thiệu một số giống heo thuần, heo lai 2-4 máu có triển vọng thích nghi cho chăn nuôi tại các vùng sinh thái của tỉnh Kiên Giang – KS. NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG (3/13/2014 8:18:38 AM)
Những điểm kỹ thuật cần lưu ý khi nuôi gà Nòi hậu bị - KS. NGUYỄN THỊ THANH HÀ (8/29/2013 8:14:04 AM)
Hiệu quả sản xuất heo giống tại gia trại ông Kha Trương Lương - KS. TRẦN KIM LỆ (11/19/2012 9:32:06 AM)
Một số lưu ý về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng heo cái hậu bị - KS. HUỲNH THỊ NGÂN (6/8/2012 8:49:45 AM)
Chăn nuôi lợn rừng: Chuồng trại – Phân nhóm – Sức khỏe (5/30/2012 11:54:18 AM)
Nuôi heo trên nền đệm lót sinh học (3/20/2012 3:06:29 PM)
Tăng sức phòng chống bệnh cúm cho gia cầm (12/24/2011 8:24:10 AM)
Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà (10/31/2011 1:54:32 PM)
Vài chú ý nuôi gà đẻ trứng (8/9/2011 2:56:20 PM)
Nuôi ếch mùa lũ (8/4/2011 9:23:42 AM)
Bệnh LMLM trâu bò (7/14/2011 2:46:50 PM)
Bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm trên heo (7/7/2011 8:10:19 AM)
ĐBSCL: Không chạy đồng không phải nuôi vịt (6/18/2011 8:47:16 AM)
Một số lưu ý trong chọn giống heo - KS.Nguyễn Thị Thanh Hà (6/14/2011 3:46:32 PM)
Ngăn ngừa gia cầm cắn mổ nhau (6/14/2011 3:45:48 PM)
Bệnh tụ huyết trùng gia cầm (5/27/2011 10:40:29 AM)
Xác định công thức lai bò theo hướng thịt tại Kiên Giang (5/8/2011 2:09:16 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com