Nội dung

Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng- Ks. PHẠM DUY THIÊM (7/20/2016 10:29:09 AM)

Biến đổi khí hậu đã và đang có những biểu hiện ngày càng rõ rệt trên phạm vi toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Kiên Giang là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng trong sản xuất nông nghiệp với mức thiệt hại 56.500 ha lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2015-2016. Để chuẩn bị tốt cho sản xuất lúa vụ Mùa 2016 tại vùng U Minh Thượng, Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho vùng U Minh Thượng.

Vùng U Minh Thượng có tiềm năng và lợi thế rất lớn trong sản xuất nông nghiệp của Tỉnh, đặc biệt đây là vùng có mô hình nuôi tôm nước lợ luân canh với cây lúa. Trong những năm qua, diện tích canh tác theo mô hình tôm-lúa mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên trong điều kiện biến đối khí hậu, năm 2016 đã ảnh hưởng trực tiếp đển sản xuất, giảm về diện tích và chậm theo lịch thời vụ. Để đưa lại hiệu quả cao cho sản xuất lúa trên vùng đất bị nhiễm mặn này, Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho vùng này gồm các giống: lúa cao sản gồm các giống GKG1, OM2517, OM5451, OM4900, OM7347, OM5954, OM6976, OM9921.. các giống lúa lai BTE1, HR128…Ở những vùng ngọt sớm có thể sử dụng một số giống lúa mùa địa phương như: Một bụi đỏ, Một bụi lùn, Lùn bến tre…

Một số đặc tính nông học của các giống cao sản như sau:

(1) Giống GKG1: Giống GKG1 được Trung Tâm Giống NLNN Kiên Giang chọn tạo từ biến dị sô ma trong nuôi cấy mô của giống OM 2517 và được cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp & PTNT công nhận đặc cách là giống cây trồng nông nghiệp mới theo quyết định số 45/QĐ-TT-CLT ngày 30 tháng 08 năm 2012, đây là giống có thời gian sinh trưởng rất ngắn (85-90 ngày), chiều cao cây 90-95 cm, hạt gạo dài, trong đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, tỷ lệ xay chà gạo cao. Giống GKG1 hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, cứng cây, chịu phèn mặn khá, đặc biệt rất thích hợp sản xuất lúa - tôm, năng suất cao (đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 5-7 tấn/ha, vụ lúa – tôm: 6-8 tấn/ha).

 (2) Giống OM2517: Giống OM 2517 có nguồn gốc từ tổ hợp lai OM1325/OMCS94. Được công nhận chính thức năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/07/2004. Giống có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, chiều cao cây 90-95 cm, hạt gạo dài, trong, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Giống OM 2517 hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, kiểu hình đẹp, đẻ nhánh khá, chịu phèn, mặn khá, cứng cây, năng suất đông xuân 7 – 8 tấn/ha, hè thu 5 -6 tấn/ha, lúa – tôm 5 – 7 tấn/ha.

(3) Giống OM5451: Giống OM5451 được chọn từ tổ hợp lai Jasmine 85/OM2490 và được công nhận giống chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, chiều cao cây 90-95 cm, gạo dài, trong, thơm nhẹ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 25-26 gram, hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, dạng hình đẹp; bông chùm; chịu phèn khá; thích nghi rộng; đẻ nhánh mạnh; hạt chắc/bông cao, năng suất cao (đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha, lúa –tôm 6-8 tấn/ha).

 (4) Giống OM4900: Giống OM4900 được lai tạo từ phương pháp lai cổ truyền được áp dụng với giống bố là Jasmine 85 và giống mẹ là C53 (Lemont). Được công nhận chính thức năm 2009 theo Quyết định số 198 QĐ/BNN-KHCN ngày 18/06/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT. Giống có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, gạo dài, trong, thơm, dẻo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, hàm lượng amylose16,2%. Hơi kháng rầy nâu, hơi nhiễm đạo ôn, dạng hình đẹp; bông to chùm, đẻ nhánh mạnh, cứng cây, chịu phèn, mặn khá; cho năng suất cao (đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha, vụ lúa –tôm 6-8 tấn/ha).

(5) Giống OM9921: Giống lúa OM9921 do Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang hợp tác với Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) lai tạo chọn lọc theo phương pháp phả hệ từ tổ hợp lai OM2517/Rồng Xanh/LD Thái Lan. Giống OM9921 Có TGST 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, gạo dài, thơm đậm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, hàm lượng amylose17-18%. Hơi kháng rầy nâu, hơi nhiễm đạo ôn, dạng hình đẹp, bông to chùm, đẻ nhánh mạnh, cứng cây, chịu phèn, mặn khá, cho năng suất cao (Đông xuân 7-9 tấn/ha, Hè thu 6-7 tấn/ha, vụ lúa –tôm 6-8 tấn/ha).

 (6) Giống OM7347Giống OM7347 được lai tạo từ tổ hợp lai Khaodaw Mali/BL//BL và được công nhận chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, gạo dài, trong, thơm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 25-26 gram. Chống chịu sâu bệnh khá, dạng hình đẹp, chịu phèn mặn khá, bông to chùm, đẻ nhánh mạnh, năng suất cao (đông xuân 7-9 tấn/ha, hè thu 6-7 tấn/ha, vụ lúa –tôm 6-8 tấn/ha).

(7) Giống OM5954: Giống OM5954 được chọn lọc từ tổ hợp lai của OM1644/OM1490 (sử dụng marker) để chọn lọc con lai và được công nhận giống chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống OM 5954 có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, trọng lượng 1.000 hạt 27-28 gram, hơi kháng rầy nâu, hơi nhiễm đạo ôn, thích nghi được ở nhiều vùng đất khác nhau, cho năng suất khá cao (Đông xuân 7-9 tấn/ha, Hè thu 5-7 tấn/ha, lúa-tôm 6-8 tấn/ha) trên vùng đất nhiễm mặn, gạo dài, trong, thơm đậm và ngon cơm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

 (8) Giống OM6976: Giống OM6976 được chọn từ tổ hợp lai IR 68144/OM 997//OM 2718//OM 2868, đây là giống có hàm lượng vi chất dinh dưỡng sắt trong gạo khá cao và được công nhận chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-CLT, ngày 07 tháng 12 năm 2011. Giống OM 6976 có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 94-99 cm, hạt gạo dài trung bình, ít bạc bụng; đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 25-26 gram, hơi kháng rầy nâu, đạo ôn, dạng hình đẹp; bông to chùm; chống chịu phèn, mặn khá; đẻ nhánh mạnh thích nghi với nhiều vùng đất khác nhau, đặc biệt cho năng suất cao (Đông xuân 7-9 tấn/ha, Hè thu 6-7 tấn/ha, lúa –tôm 6-8 tấn/ha).

(9) Giống OM9577:. Giống OM 9577 được chọn từ tổ hợp lai OM 6976/OM 5472. Giống có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây 95-100 cm, gạo dài, trong, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng 1.000 hạt 26 - 27 gram. Đẻ nhánh khá, chống chịu phèn mặn khá, bông đùm, thích hợp cho việc sản xuất trên diện rộng, cho năng suất cao (Đông xuân 7-9 tấn/ha, Hè thu 6-7 tấn/ha, lúa –tôm 6-8 tấn/ha)./.

 

Một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ mùa vùng UMT.
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

02 giống lúa thuần GKG5 và GKG24 chính thức được lưu hành tại Đồng bằng sông Cửu Long_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/14/2020 8:20:43 AM)
Khuyến cáo lịch gieo sạ lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/27/2020 9:17:01 AM)
Kiến vương Oryctes rhinoceros Linne đối tượng gây hại dừa, khó phòng trừ (5/5/2020 8:14:26 AM)
Chú ý phòng trị bệnh thối đọt dừa do nấm Phytophthora palmivora gây ra (4/8/2020 4:08:04 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu đông 2019 và vụ Mùa 2019 - 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:26:20 AM)
Lịch thời vụ sản xuất lúa Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2019 8:57:30 AM)
Tiềm năng ứng dụng của công nghệ protein trong nghiên cứu tính chống chịu stress phi sinh học ở cây trồng_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/28/2018 5:53:38 PM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang cung ứng giống cây ăn trái và hoa kiểng các loại_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/24/2018 5:09:41 PM)
Thu thập, lưu giữ, bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (10/13/2017 9:54:20 AM)
Một số lưu ý trong trồng và chăm sóc cây tiêu ở tỉnh Kiên Giang_ThS. LÂM THỊ KIM CHUNG (8/18/2017 4:26:04 PM)
Tiềm năng nhân giống in-vitro cây hồ tiêu (Piper Nigrum)_CN. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (6/19/2017 4:38:57 PM)
Tiềm năng ứng dụng nhân giống in-vitro trong sản xuất nguồn dược liệu Đinh lăng (Polyscias fruticosa)_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/12/2017 3:49:56 PM)
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC LAN Cattleya labiata NUÔI CẤY MÔ_CN. TRẦN THỊ KIM KHUÊ (11/30/2016 4:37:51 PM)
Giống lúa thuần GKG9 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới_ CN. TRẦN THỊ THÙY TIÊN (10/31/2016 9:49:58 AM)
Kỹ thuật nhân giống In-Vitro hoa lan bằng hạt _Ks.LÊ THỊ KIM NGÂN (5/31/2016 10:33:30 AM)
Kết quả Khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông Xuân 2015 – 2016- Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN. (5/11/2016 3:51:46 PM)
Biện pháp kỹ thuật hạn chế sự rụng trái trên cây sầu riêng_Ks.TRẦN HỮU NGHỊ (4/26/2016 9:30:08 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 9:50:38 AM)
Kết quả bước đầu ứng dụng marker phân tử trong công tác chọn tạo giống lúa mới tại Kiên Giang _Th.S- NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (3/23/2016 11:16:52 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa vụ Đông xuân 2015 - 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:36:43 AM)
Phòng trừ một số bệnh hại trên cây bưởi trong mùa mưa_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/24/2015 9:02:08 AM)
Kỹ thuật cần lưu ý trong trồng và chăm sóc giống chuối già Nam Mỹ_KS. TRẦN QUANG TẤN (7/18/2015 9:05:39 AM)
Ứng dụng các thành tựu Công nghệ Sinh học trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giống lúa_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (7/14/2015 2:39:08 PM)
Củng cố công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giống lúa _TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (5/26/2015 2:55:03 PM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa có triển vọng cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang _KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/1/2015 8:56:22 AM)
Vai trò của phân hữu cơ vi sinh đối với đất vườn trồng cây sầu riêng_CN. VŨ THỊ PHƯỢNG (10/29/2014 7:35:40 AM)
Biện pháp khắc phục sự suy kiệt trên vườn cây sầu riêng_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (9/11/2014 8:23:35 AM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý để hạn chế ngộ độc hữu cơ đối với ruộng lúa Thu Đông_KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (8/5/2014 5:05:20 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên đất phèn và xử lý ngộ độc phèn trong ruộng lúa vụ Hè Thu _ KS. NGUYỄN THỊ LAN (7/4/2014 8:20:04 AM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2014 tại tỉnh Kiên Giang và một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng của từng giống_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (5/21/2014 8:42:09 AM)
Một số loài hoa kiểng được ưa chuộng trong ngày Tết _ CN. TRẦN QUANG TẤN (12/31/2013 10:08:27 AM)
Triệu chứng thiếu nguyên tố Boron trên cây dừa và biện pháp khắc phục - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/10/2013 8:19:37 AM)
Cây trồng biến đổi gen - Những thuận lợi và thách thức - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (12/1/2012 10:44:21 AM)
Tác nhân gây hại và biện pháp phòng trừ bệnh loét trên cây bưởi - KS. NGUYỄN VŨ THÁI SƠN (11/26/2012 10:51:01 AM)
Áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật trong sản xuất một số loại hoa kiểng có giá trị kinh tế cao - CN. TRẦN QUANG TẤN (10/24/2012 4:14:36 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kiến thiết cơ bản - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/29/2012 9:34:32 AM)
Nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô, một giải pháp cho nghề trồng chuối xuất khẩu hiện nay - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/22/2012 8:26:37 AM)
Đánh giá cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2012 và đề xuất cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 2012-2013 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (9/11/2012 9:05:07 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống xác nhận vụ hè thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (8/31/2012 3:41:16 PM)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cacao - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (5/3/2012 2:57:27 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống lúa cấp xác nhận vụ đông xuân 2011-2012 tỉnh Kiên Giang - TS Nguyễn Trung Tiền (3/25/2012 3:34:12 PM)
Kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa dứa và dừa xiêm xanh - Ths. LÊ HỮU TOÀN (12/15/2011 3:30:09 PM)
Sản xuất và cung ứng giống năm 2012 - Thời cơ và những thách thức- TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (12/11/2011 2:43:51 PM)
Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau khi thu hoạch - Ks. Nguyễn Vũ Thái Sơn (10/26/2011 3:00:08 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa chuông từ cây giống nuôi cấy mô (10/20/2011 1:46:59 PM)
Bệnh thối gốc chảy mủ, thối trái cây sầu riêng (10/12/2011 2:21:27 PM)
Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ rầy nâu hại lúa - Ks. HOÀNG THỊ MINH THANH (9/22/2011 2:19:06 PM)
Cho sầu riêng ra trái mùa nghịch (7/7/2011 8:25:16 AM)
Trồng chuối xiêm năng suất cao (7/5/2011 8:02:20 AM)
Dừa dứa: Cây cho hiệu quả kinh tế cao - Ths.Lê Hữu Toàn (6/25/2011 7:50:30 AM)
Nghiên cứu giống lúa đối phó biến đổi khí hậu – TS Nguyễn Trung Tiền (6/10/2011 2:49:37 PM)
Kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam sành (6/1/2011 2:23:52 PM)
Chuối … lên hương (6/1/2011 10:18:18 AM)
GKG1 cùng với OM 5451 sẽ thay dần giống IR 50404 (5/9/2011 11:25:59 AM)
Hợp tác chia sẻ bản quyền giống lúa mới (5/1/2011 5:58:37 PM)
Chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống lúa giai đoạn 2011 và hướng đến 2015 (4/17/2011 1:07:34 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P2) (4/15/2011 9:08:38 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P1) (4/15/2011 9:06:26 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com