Nội dung

Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 9:50:38 AM)

Căn cứ vào cơ cấu giống lúa trong sản xuất của tỉnh và tính chống chịu sâu bệnh và tính chống chịu phèn mặn của các giống; kết quả khảo nghiệm sản xuất giống lúa và nhân giống lúa cấp xác nhận trong mạng lưới các huyện vụ Đông xuân 2015-2016 và dự báo khí tượng thủy văn, tình hình hạn mặn và nhu cầu thị trường xuất khẩu gạo trong thời gian tới, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho sản xuất vụ Hè thu 2016 tại tỉnh Kiên Giang.

 

            Kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè thu 2016, tỉnh Kiên Giang gieo sạ với diện tích: 302.000 ha, sản lượng dự kiến đạt: 1.705.000 tấn. Theo dự báo khí tượng thủy văn trong thời gian diễn ra mùa vụ sản xuất, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, vùng Nam Bộ xuất hiện khô hạn gay gắt cục bộ, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 1,0 - 1,5oC, nắng nóng, hạn hán và mùa mưa đến trễ. Trong những tháng đầu năm 2016, tổng lượng dòng chảy trên sông Mê Công có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 – 40%, nên mực nước ở các trạm chính trên sông Cửu Long ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều, xâm nhập mặn ở vùng cửa sông của Nam Bộ sẽ cao, sớm hơn và sâu hơn cùng kỳ mùa khô 2015. Trên sông Tiền và sông Hậu độ mặn 4g/l có thể xâm nhập sâu 50 – 60 Km tính từ cửa sông. Độ mặn tăng cao và kéo dài từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 5 năm 2016. Dự báo lũ ở Đông bằng sông Cửu Long có khả năng xuất hiện đúng vào thời kỳ và đỉnh lũ năm 2016 trên các sông ở Nam Bộ có khả năng cao hơn năm 2015. Với diễn biến của thời tiết, thủy văn được dự báo như trên, để sản xuất vụ Hè thu 2016 thành công thì bố trí một cơ cấu giống lúa phù hợp cho sản xuất cũng là một biện pháp kỹ thuật rất quan trọng. Căn cứ vào cơ cấu giống lúa trong sản xuất của tỉnh và tính chống chịu sâu bệnh và tính chống chịu phèn mặn của các giống; kết quả khảo nghiệm sản xuất giống lúa và nhân giống lúa cấp xác nhận trong mạng lưới các huyện vụ Đông xuân 2015 - 2016 và dự báo nhu cầu thị trường xuất khẩu gạo trong thời gian tới, chúng tôi khuyến cáo cơ cấu giống lúa cao sản cho sản xuất vụ Hè thu 2016 tại tỉnh Kiên Giang như sau:

            (1) Bố trí theo chất lượng nhóm giống

+ Giống lúa chất lượng gạo cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gồm: (1) Nhóm giống gạo thơm, tương đương Jasmine 85: OM4900, OM7347, OM5954…và (2) Nhóm giống hạt dài, ít bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, năng suất cao gồm: OM5451, GKG1, OM2517, OM6976,…Diện tích sản xuất 2 nhóm giống này cần khoảng> 80 % tổng diện tích sản xuất toàn tỉnh, đây là các giống có TGST ngắn (khoảng 85-100 ngày), cứng cây, chống chịu rầy nâu, bệnh cháy lá trung bình - khá, chống chịu phèn mặn khá (chống chịu nồng độ mặn ≤4%o ) và năng suất cao, chất lượng gạo ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tùy theo điều kiện, vùng sản xuất và hợp đồng bao tiêu sản phẩm để địa phương bố trí diện tích từng phân nhóm giống cho phù hợp.

+ Nhóm giống có chất lượng trung bình - thấp, năng suất cao như: IR50404,... Nhóm giống này dễ canh tác, chống chịu phèn tốt, thích nghi rộng, chất lượng gạo trung bình, chất lượng gạo thấp nhất khi sản xuất trong điều kiện mùa mưa (vụ Hè thu), chỉ nên phát triển khoảng< 20 % diện tích sản xuất và bố trí sản xuất trên diện tích ruộng mới đưa vào sản xuất của vùng Tứ giác Long Xuyên.

            (2). Bố trí giống lúa theo điều kiện sinh thái

Các giống lúa chủ lực có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 85-100 ngày), thích nghi rộng, chống chịu phèn mặn khá (chống chịu nồng độ mặn ≤ 4%o), cho năng suất cao, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gồm: GKG1, GKG9, OM2517, OM5451, OM6976, OM4900, OM7347; Tùy theo điều kiện sinh thái từng vùng hoặc theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm có thể bổ sung: OM5954, Jasmine 85 và một số giống khác theo yêu cầu…; các giống lúa mới có triển vọng đưa vào sản xuất thử: GKG5, GKG8, OM9921, GKG14, GKG24...  Trên cơ sở đó, khuyến cáo cơ cấu giống cho từng vùng sinh thái như sau: 

            * Vùng U Minh Thượng (gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và một phần Gò Quao: Vĩnh Tuy, Thủy Liễu)

            + Vùng sản xuất lúa có chủ động nước ngọt: vùng này sản xuất 2 vụ lúa/ năm, cũng có thể chịu ảnh hưởng phèn mặn trong vài giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Tùy thuộc vào điều kiện và thời gian xuống giống, chúng tôi đề nghị cơ cấu gồm các giống lúa có thời gian sinh trưởng: 85 - 100 ngày, chống chịu rầy nâu từ trung bình đến khá, chống chịu phèn mặn khá như: (1) nhóm giống TGST: 85-95 ngày: GKG1, OM2517, OM5451 và (2). nhóm giống TGST: 95-100 ngày: OM5954, OM6976, OM4900, OM7347; các giống lúa triển vọng đưa vào sản xuất thử: GKG9, OM9577, OM9921.

+ Vùng sản xuất lúa bị ảnh hưởng mặn, không chủ động nước ngọt, vùng sản xuất lúa luân canh sau vụ nuôi tôm nước mặn: đề nghị sử dụng các giống lúa chống chịu phèn mặn tương đối khá (chống chịu độ mặn ≤ 4 ‰), đang thích nghi với sản xuất của vùng như: GKG1, OM2517, OM5451, GKG9; tùy điều kiện sản xuất, nếu bảo đảm nước ngọt cuối vụ, có thể bổ sung một số giống khác: OM6976, OM4900, OM9921, OM5954, OM7347…; một số giống lúa có triển vọng đưa vào sản xuất thử như: GKG4, GKG14, GKG24...

* Vùng Tây sông Hậu (gồm các huyện: Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, TP Rạch Giá…)

            + Khu vực có thể chịu ảnh hưởng lũ cuối vụ, vùng có quy hoạch sản xuất lúa thu đông, vùng thực hiện canh tác 2 vụ lúa – 1 vụ màu: Để đảm bảo bố trí mùa vụ thuận lợi, chúng tối khuyến cáo sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (85 – 95 ngày) như: GKG1, OM2517, OM5451, GKG9; có thể bố trí sản xuất thử giống triển vọng: GKG8, GKG5,,...Đây là các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, thích nghi với điều kiện thâm canh, chống chịu trung bình - khá với rầy nâu.

            + Khu vực ít bị ảnh hưởng lũ (chỉ thực hiện sản xuất 2 vụ lúa/năm hoặc vùng có đê bao khép kín): khu vực này có thời gian thuận lợi tương đối dài để bố trí mùa vụ hợp lý hơn nên ngoài các giống khuyến cáo như khu vực trên (GKG1, OM5451, OM2517, GKG9), có thể sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày như: OM4900, OM5954, OM7347, OM6976; các giống lúa mới sản xuất thử: GKG8, GKG5, OM9921. Đây là các giống lúa có năng suất cao, phẩm chất gạo ngon, thích nghi rộng.

            * Vùng Tứ giác Long Xuyên: (gồm huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành)

+ Khu vực Bắc quốc lộ 80 (vùng sản xuất 2-3 vụ lúa trong năm): có thể chịu ảnh hưởng của lũ cuối vụ, đất bị nhiễm phèn mặn, đề nghị sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu phèn mặn: OM5451, GKG1, OM2517, GKG9; các giống lúa sản xuất thử: GKG8, GKG5, GKG14, GKG24. Đây là các giống lúa có thời gian sinh trưởng phù hợp, cho năng suất cao, đạt tiêu chuần xuất khẩu, chống chịu điều kiện phèn mặn.

+ Khu vực Nam quốc lộ 80 hoặc khu vực có đê bao: ngoài các giống lúa bố trí ở trên gồm: OM5451, GKG1, OM2517, GKG9, còn có thể sử dụng các giống lúa có TGST dài hơn (95-100 ngày) như: OM4900, OM5954, OM7347, OM6976, OM9921; các giống lúa mới sản xuất thử: GKG5, GKG8, GKG9,…Đây là những giống có thời gian sinh trưởng phù hợp, cho năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu phèn mặn tốt.

Trên cơ sở khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho từng vùng như trên, mỗi địa phương (đơn vị xã, ấp hoặc hợp tác xã) có thể lựa chọn sản xuất 1 hoặc 2 giống lúa chủ lực trên để đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu. 

Cơ cấu giống cho vụ Hè thu 2016 tại Kiên Giang
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

02 giống lúa thuần GKG5 và GKG24 chính thức được lưu hành tại Đồng bằng sông Cửu Long_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/14/2020 8:20:43 AM)
Khuyến cáo lịch gieo sạ lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/27/2020 9:17:01 AM)
Kiến vương Oryctes rhinoceros Linne đối tượng gây hại dừa, khó phòng trừ (5/5/2020 8:14:26 AM)
Chú ý phòng trị bệnh thối đọt dừa do nấm Phytophthora palmivora gây ra (4/8/2020 4:08:04 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu đông 2019 và vụ Mùa 2019 - 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:26:20 AM)
Lịch thời vụ sản xuất lúa Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2019 8:57:30 AM)
Tiềm năng ứng dụng của công nghệ protein trong nghiên cứu tính chống chịu stress phi sinh học ở cây trồng_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/28/2018 5:53:38 PM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang cung ứng giống cây ăn trái và hoa kiểng các loại_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/24/2018 5:09:41 PM)
Thu thập, lưu giữ, bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (10/13/2017 9:54:20 AM)
Một số lưu ý trong trồng và chăm sóc cây tiêu ở tỉnh Kiên Giang_ThS. LÂM THỊ KIM CHUNG (8/18/2017 4:26:04 PM)
Tiềm năng nhân giống in-vitro cây hồ tiêu (Piper Nigrum)_CN. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (6/19/2017 4:38:57 PM)
Tiềm năng ứng dụng nhân giống in-vitro trong sản xuất nguồn dược liệu Đinh lăng (Polyscias fruticosa)_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/12/2017 3:49:56 PM)
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC LAN Cattleya labiata NUÔI CẤY MÔ_CN. TRẦN THỊ KIM KHUÊ (11/30/2016 4:37:51 PM)
Giống lúa thuần GKG9 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới_ CN. TRẦN THỊ THÙY TIÊN (10/31/2016 9:49:58 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng- Ks. PHẠM DUY THIÊM (7/20/2016 10:29:09 AM)
Kỹ thuật nhân giống In-Vitro hoa lan bằng hạt _Ks.LÊ THỊ KIM NGÂN (5/31/2016 10:33:30 AM)
Kết quả Khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông Xuân 2015 – 2016- Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN. (5/11/2016 3:51:46 PM)
Biện pháp kỹ thuật hạn chế sự rụng trái trên cây sầu riêng_Ks.TRẦN HỮU NGHỊ (4/26/2016 9:30:08 AM)
Kết quả bước đầu ứng dụng marker phân tử trong công tác chọn tạo giống lúa mới tại Kiên Giang _Th.S- NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (3/23/2016 11:16:52 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa vụ Đông xuân 2015 - 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:36:43 AM)
Phòng trừ một số bệnh hại trên cây bưởi trong mùa mưa_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/24/2015 9:02:08 AM)
Kỹ thuật cần lưu ý trong trồng và chăm sóc giống chuối già Nam Mỹ_KS. TRẦN QUANG TẤN (7/18/2015 9:05:39 AM)
Ứng dụng các thành tựu Công nghệ Sinh học trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giống lúa_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (7/14/2015 2:39:08 PM)
Củng cố công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giống lúa _TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (5/26/2015 2:55:03 PM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa có triển vọng cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang _KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/1/2015 8:56:22 AM)
Vai trò của phân hữu cơ vi sinh đối với đất vườn trồng cây sầu riêng_CN. VŨ THỊ PHƯỢNG (10/29/2014 7:35:40 AM)
Biện pháp khắc phục sự suy kiệt trên vườn cây sầu riêng_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (9/11/2014 8:23:35 AM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý để hạn chế ngộ độc hữu cơ đối với ruộng lúa Thu Đông_KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (8/5/2014 5:05:20 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên đất phèn và xử lý ngộ độc phèn trong ruộng lúa vụ Hè Thu _ KS. NGUYỄN THỊ LAN (7/4/2014 8:20:04 AM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2014 tại tỉnh Kiên Giang và một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng của từng giống_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (5/21/2014 8:42:09 AM)
Một số loài hoa kiểng được ưa chuộng trong ngày Tết _ CN. TRẦN QUANG TẤN (12/31/2013 10:08:27 AM)
Triệu chứng thiếu nguyên tố Boron trên cây dừa và biện pháp khắc phục - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/10/2013 8:19:37 AM)
Cây trồng biến đổi gen - Những thuận lợi và thách thức - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (12/1/2012 10:44:21 AM)
Tác nhân gây hại và biện pháp phòng trừ bệnh loét trên cây bưởi - KS. NGUYỄN VŨ THÁI SƠN (11/26/2012 10:51:01 AM)
Áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật trong sản xuất một số loại hoa kiểng có giá trị kinh tế cao - CN. TRẦN QUANG TẤN (10/24/2012 4:14:36 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kiến thiết cơ bản - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/29/2012 9:34:32 AM)
Nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô, một giải pháp cho nghề trồng chuối xuất khẩu hiện nay - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/22/2012 8:26:37 AM)
Đánh giá cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2012 và đề xuất cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 2012-2013 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (9/11/2012 9:05:07 AM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống xác nhận vụ hè thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (8/31/2012 3:41:16 PM)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cacao - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (5/3/2012 2:57:27 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống lúa cấp xác nhận vụ đông xuân 2011-2012 tỉnh Kiên Giang - TS Nguyễn Trung Tiền (3/25/2012 3:34:12 PM)
Kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa dứa và dừa xiêm xanh - Ths. LÊ HỮU TOÀN (12/15/2011 3:30:09 PM)
Sản xuất và cung ứng giống năm 2012 - Thời cơ và những thách thức- TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (12/11/2011 2:43:51 PM)
Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau khi thu hoạch - Ks. Nguyễn Vũ Thái Sơn (10/26/2011 3:00:08 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa chuông từ cây giống nuôi cấy mô (10/20/2011 1:46:59 PM)
Bệnh thối gốc chảy mủ, thối trái cây sầu riêng (10/12/2011 2:21:27 PM)
Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ rầy nâu hại lúa - Ks. HOÀNG THỊ MINH THANH (9/22/2011 2:19:06 PM)
Cho sầu riêng ra trái mùa nghịch (7/7/2011 8:25:16 AM)
Trồng chuối xiêm năng suất cao (7/5/2011 8:02:20 AM)
Dừa dứa: Cây cho hiệu quả kinh tế cao - Ths.Lê Hữu Toàn (6/25/2011 7:50:30 AM)
Nghiên cứu giống lúa đối phó biến đổi khí hậu – TS Nguyễn Trung Tiền (6/10/2011 2:49:37 PM)
Kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam sành (6/1/2011 2:23:52 PM)
Chuối … lên hương (6/1/2011 10:18:18 AM)
GKG1 cùng với OM 5451 sẽ thay dần giống IR 50404 (5/9/2011 11:25:59 AM)
Hợp tác chia sẻ bản quyền giống lúa mới (5/1/2011 5:58:37 PM)
Chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống lúa giai đoạn 2011 và hướng đến 2015 (4/17/2011 1:07:34 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P2) (4/15/2011 9:08:38 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P1) (4/15/2011 9:06:26 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com