Giới Thiêu Chung
 

Giới Thiêu Chung


I . Quá Trình Thành Lập Trung Tâm :


  • Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư Nghiệp (NLNN) được thành lập năm 1996 theo Quyết định số: 359/UB-QĐ, ngày 03 tháng 04 năm 1996 của UBND tỉnh Kiên Giang. Đến năm 2003, Trung tâm được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số: 19/2003/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 20/7/2015 Trung tâm thực hiện theo Quyết định 662/QĐ-SNN PTNT của Sở Nông nghiệp- PTNT Kiên Giang. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Tâm Giống NLNN 
  •  Địa chỉ: 731 Nguyễn Trung Trực - phường An Hòa - thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
  • ĐT: 077.3812553- 3813827-3813147-3926697-3812561
  • Fax: 077.3812553.mail: giongkg@giongkiengiang.com 


II . Cơ cấu tổ chức  :

     1. Ban Giám Đốc .

     2. Phòng Hành chánh - Tổng hợp + Phòng Kiểm nghiệm chất lượng & khảo nghiệm giống nông nghiệp + Phòng Kế Hoạch - Cung ứng + Phòng Kỹ Thuật Nông nghiệp + Phòng Công nghệ Sinh học Nông nghiệp.

     3. Trại Giống NN Tân Hiệp + Trai Giống NN Mỹ Lâm + Trại Giống NN Hòn Đất + Trại Giống NN Bình Giang + Trại Giống NN U Minh Thượng + Trại Giống NN Minh Lương.

      4. Cửa hàng cung ứng lúa giống.
.


III . Chức Năng và  Nhiệm Vụ :

     Chức năng

 - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

 - Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất các loại giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp để cung ứng cho các tổ chức và cá nhân phục vụ phát triển sản xuất.

 - Quản lý chất lượng giống Nông – lâm – ngư, giám sát thực hiện các quy trình kỹ thuật sản xuất giống Nông lâm ngư.

 - Được ký kết hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất với các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

      Nhiệm vụ

- Nghiên cứu lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc và nhân rộng các giống nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          - Sản xuất các giống nông – lâm – ngư cấp nguyên chủng trên địa bàn các trại giống trong tỉnh; hợp tác với mạng lưới nhân giống cấp huyện sản xuất các giống nông – lâm – ngư cấp xác nhận.

          - Cung ứng các giống nông lâm ngư cấp nguyên chủng và xác nhận trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

         - Thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp cho các đơn vị, tổ chức Nhà nước, trang trại, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

        - Xây dựng các chương trình đề án, dự án và kế hoạch phát triển giống cây trồng vật nuôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận các chương trình dự án về giống từ Trung ương và các tổ chức để triển khai thực hiện.

          - Thực hiện các dịch vụ kiểm nghiệm giống nông nghiệp và chứng nhận chất lượng giống nông nghiệp cho các tố chức cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

         - Thực hiện  các dịch vụ kinh doanh và ký hợp đồng dịch vụ, liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh.

                


IV . Lĩnh vực sản xuất và cung ứng :


* Sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi nghiên cứu, sản xuất và cung ứng

- Giống lúa cấp nguyên chủng và cấp xác nhận 1
- Các chủng loại giống cây ăn trái chất lượng cao; giống dừa dứa,dừa xiêm
- Giống chối Nam Mỹ, Xiêm trắng
- Giống heo cao sản có ỷ lệ nạc cao, giống heo rừng.
- Cung ứng tinh heo giống và dịch vụ thụ tinh nhân tạo giống heo.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi.
- Cung ứng gạo chất lượng cao.
- Dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm lúa giống.

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com