Hệ thống cung ứng

Các Đại lý chính
(5/3/2011 5:39:40 PM)

Trung Tâm Giống Kiên Giang có hệ thống các cửa hàng và đại lý trong ngoài tỉnh như sau:

Chi tiết....
bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com